Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos in Alingsås and Göteborg

The fall tour of our latest dance performance for young audiences Miramos is drawing to a close. But there’s still time for a few more performances before we’re done for the year.

Friday November 8th we’re visiting Palladium in Alingsås. The performance starts at 17.00 and the tickets are just 60 sek each, including booking fee.

Read more and book your ticket here!

The day after, on November 9th, we’re finally coming back to Gothenburg to present this gem of a performance as we visit Studion at Världskulturmusset in Gothenburg. The performance starts at 13.30. Children go free of charge and for adults can use either their club card (which costs 100 sek for a year) or 60 sek if you just want to see this performance. Please note that there’s a limited capacity. Tickets go on sale at 12.00 on the day of the performance.

Read more here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos i Alingsås och Göteborg

Turnéhösten med vår senaste dansföreställning för barn och unga Miramos börjar närma sig sitt slut. Men vi hinner med några platser till innan vi ger oss för den här gången.

Fredag den 8:e november besöker vi Palladium i Alingsås. Föreställningen börjar kl 17.00 och biljetterna kostar bara 60 kr styck, inkl. serviceavgift.

Läs mer och boka din biljett här!

Dagen efter, alltså den 9:e november, har det så äntligen blivit Göteborgs tur att få ta del av den här pärlan när vi besöker Studion på Världskulturmuseet i Göteborg. Föreställningen börjar kl 13.30. Barn går gratis och för vuxna gäller klubbkortet (som kostar 100 kr för ett år) eller 60 kr om man bara vill gå på den här föreställningen. Observera att det är ett begränsat antal platser. Biljetter släpps kl 12.00 samma dag.

Läs mer här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Relaxed Performance

Saturday October 26th it’s once again time for Relaxed Performance along with musicians from Göteborgs symfoniker at Göteborgs Konserthus!

Relaxed Performance is a concert format where everyone is welcome to enjoy the music in any way they want. Featuring musicians from the Gothenburg Symphony Orchestra and dancers from Danskompaniet Spinn, here you can move around, dance, sing or just listen.

Time: 15.00
Place: Stenhammarsalen, Göteborgs Konserthus
Price: 60-120 sek

The seats are unnumbered. Row two is reserved for visually impaired and row one for wheelchair users and accompaniers. All accompaniers go free of charge – tickets can be booked at biljett@gso.se or by phone +46 31-726 53 00

You can read more about Relaxed Performance over at the Gothenburg Symphony website.

Here’s an incredibly beautiful trailer from the arrangement in October last year.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Relaxed Performance

Lördag den 26 oktober är det återigen dags för Relaxed Performance tillsammans med musiker ur Göteborgs symfoniker på Göteborgs Konserthus!

Relaxed Performance är ett konsertformat där alla är välkomna att ta till sig musiken på sitt eget sätt, med musiker ur Symfonikerna och Danskompaniet Spinn. Här finns möjligheter att röra sig runt, dansa, sjunga eller bara lyssna.

Tid: 15.00
Plats: Stenhammarsalen, Göteborgs Konserthus
Pris: 60-120 kr

Salen är onumrerad. Rad två på parkett är reserverad för synskadade och rad ett för rullstolsburna och ledsagare. Samtliga ledsagare går gratis på konserten – biljetter bokar du via biljett@gso.se eller telefon 031-726 53 00.

Du kan läsa mer om Relaxed Performance på Göteborgs Symfonikers hemsida.

Här kan du titta på en otroligt fin trailer från arrangemanget som gjordes i oktober förra året.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos at Vara konserthus and showcase day in Gävle

We continue playing the performance Miramos for both children and families. Now the turn has come to Vara konserthus where we give two school performances October 22nd.

On October 23rd we’re visiting Skottes Musikteater in Gävle where Region Gävleborg is presenting a showcase day for children’s and youth performances. At 09.25, presenters, pedagogues and culture coordinators can see an extract from the performance and we’ll naturally be around also for the rest of the day. Read more and register here!

Read more about Miramos here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos på Vara konserthus och utbudsdag i Gävle

Vi fortsätter spela föreställningen Miramos för både barn och familjer. Nu har turen kommit till Vara konserthus där vi spelar två stycken skolföreställningar den 22 oktober.

Den 23 oktober gästar vi sedan Skottes Musikteater i Gävle när Region Gävleborg arrangerar en utbudsdag för barn- och ungdomsföreställningar. Kl 09.25 kan du som är arrangör, pedagog eller kultursamordnare se ett utdrag ur föreställningen och vi finns självklart på plats resten av dagen. Läs mer och anmäl dig här!

Läs mer om Miramos här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos at Skolscen Sydost in Ronneby

We continue playing our children’s and family performance Miramos for children, adults and presenters. Wednesday October 16th the turn has now come for the showcase day Skolscen Sydost in Ronneby. There presenters will have a chance to see the performance both at 10.50 and again at 12.55.

Skolscen Sydost takes place at Ronneby Folkteater, Gångbrogatan 1 in Ronneby. Hope to see you there!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos på Skolscen Sydost i Ronneby

Vi fortsätter att spela vår barn- och familjeföreställning Miramos för barn, vuxna och arrangörer. Onsdag den 16 oktober har turen kommit till utbudsdagen Skolscen Sydost i Ronneby. Där har du som är arrangör chansen att se föreställningen både kl 10.50 och sedan igen kl 12.55.

Skolscen Sydost äger rum på Ronneby Folkteater, Gångbrogatan 1 i Ronneby. Hoppas vi ses där!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower in Vänersborg and Gottsunda

During October we’ll present our performance Skirtpower on three occasions! The first when we visit Stora Biografen in Vänersborg on October 9th and then we’re visiting the Busig 2019 festival in Gottsunda on October 17th.

The performance in Vänersborg takes place on October 9th at 19.00. Tickets cost 50 sek and can be bough either at Vänersborg’s library or by calling +46 521-72 14 11.

Read more here!

On October 17th we’re visiting the Busig 2019 festival at Gottsunda Dans & Teater where we are first presenting a school only performance at 13.30 and then a public performance the same evening at 19.00. Entrance is free of charge, but you have to reserve your seat at www.kulturbiljetter.se

Read more here!

Read more about Skirtpower here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower i Vänersborg och Gottsunda

Under oktober hinner vi med tre föreställningar av Skirtpower! Det första tillfället blir när vi besöker Stora Biografen i Vänersborg den 9:e okt och sedan gästar vi även festivalen Busig 2019 i Gottsunda den 17:e oktober.

Föreställningen i Vänersborg äger alltså rum den 9:e oktober kl 19.00. Biljetterna kostar 50 kr och kan köpas antingen på Vänersborgs bibliotek eller genom att ringa på tel. 0521-72 14 11.

Läs mer här!

Den 17:e oktober gästar vi festivalen Busig 2019 på Gottsunda Dans & Teater där vi dels ger en skolföreställning kl 13.30 och sedan en offentlig föreställning kl 19.00. Det är fri entré, men tänk på att du måste reservera din biljett på www.kulturbiljetter.se

Läs mer här!

Läs mer om Skirtpower här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos in Karlsborg and Mölnlycke!

October is here and now it’s finally time to take our latest performance Miramos out onto the roads again! Yesterday we played it for an amazing group of school children at Moliden in Karlsborg, and this Saturday we’re bringing the performance to Mölnlycke kulturhus.

Mölnlycke kulturhus on October 5 at 12.00.
Tickets cost 50 sek each.
Read more and book here.

About Miramos
Miramos lets us in on a magical and playful journey outside of time, amongst colours, shapes and imagination. It shows us how to find the courage to approach and become friends with someone who looks very different. Taking inspiration from the works of artist Joan Miró, the Norwegian Choreographer Torgunn Wold and Spanish Dramaturg Paulo Serantes have created a playful performance without any words through the meeting of dance, theatre and music. Miramos is for ages 4-8 and families.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos i Karlsborg och Mölnlycke!

Nu är det oktober och nu har det äntligen blivit dags att ta ut vår senaste föreställning Miramos på vägarna igen! Igår spelade vi för ett fantastiskt gäng skolbarn på Moliden i Karlsborg, och nu till helgen besöker vi Mölnlycke kulturhus med föreställningen.

Mölnlycke kulturhus den 5 oktober kl 12.00.
Biljetterna kostar 50 kr styck.
Läs mer och boka här.

Fler kommande föreställningstillfällen hittar ni i kalendariet här på hemsidan!

Om Miramos
Miramos är en magisk och lekfull resa utanför tiden, bland färger, former och fantasier. Om att våga närma sig och till slut kanske bli vän med någon som inte ser ut som du gör. Med inspiration från konstnären Joan Mirós bildspråk har norska koreografen Torgunn Wold och spanska dramaturgen Paulo Serantes skapat en lekfull och ordlös föreställning i mötet mellan dans, teater och musik. Miramos riktar sig till barn från 4-8 år och familj.