Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hannah Felicia

Already before the Covid-19 pandemic struck we had started planning for an upcoming duet together with Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir. But in the light of everything that happened with cancelled performances, postponed projects and the fact that the premiere of our coming production Moby Dick was moved to 2021, we suddenly had loads of time on our hands. And above all, lots of will to do something that would give us lust and energy and excitement! This resulted in Spinn’s new performance Hannah Felicia that will premiere on October 29th 2020!

”You are welcome. Into a world that’s almost private, but one that we share together. Where the love between two people tells a story of rivalry, tenderness, fellowship and sensuality. About an invisible line between liking and desiring.”

Spinn’s new duet Hannah Felicia is about sisterhood and the relationship between two people. Or are we perhaps merely seeing two sides of the same person? That longs to be seen, accepted and loved.

Image for the performance Hannah Felicia. The image depicts the dancers in a forest, wearing costumes shimmering in pink. Felicia is sitting in a wheelchair with her arms pointing backwards, flowing red hair, looking upwards right. Behind her, up on the wheelchair, Hannah crouches, also looking upwards right. Photo: Anna Ósk Erlingsdóttir

For several years, choreographer Lára Stefánsdóttir was artistic director and choreographer for Iceland Dance Company, and she has also been awarded several prizes for her works. We’ve been curious about working with her since she visited Spinnstudion in 2018 to lead a lab that was part of the EU project Moving Beyond Inclusion.

Hannah Felicia has evolved throughout 2020 and at the end of June/beginning of July we spent two amazing residency weeks at Kungsbacka Teater through Rum för Dans. The music for Hannah Felicia has been created by Icelandic composer Högni Egilsson, who a.o. has released music on celebrated record label Erased Tapes and created music for the interactive project Project XO for Sadler’s Wells in the UK. Costume design was created by Charlotte von Weissenberg, who also did costume for Miramos. Sound design is created by Jonathan Fischhaber who works as Spinn’s tour technician. At the beginning of August, photographer Anna Ósk Erlingsdóttir shot performance images and make-up and hair styling was created by Hannah Lindoff. And of course, most importantly of all – our amazing and wonderful dancers Hannah Karlsson and Felicia Sparrström. Who have given this performance all they have. We’re so happy to have you as part of Spinn!

Read more about Hannah Felicia here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hannah Felicia

Redan innan Coronapandemin slog till så hade vi börjat planera för en kommande duett tillsammans med Isländska koreografen Lára Stefánsdóttir. Men i och med det som skedda med inställda föreställningar, framflyttade projekt och att arbetet med kommande produktionen Moby Dick sköts fram till 2021, så hade vi plötsligt en massa tid. Och framförallt en massa vilja att göra någonting som gav lust och energi och pepp! Detta resulterade i Spinns nya föreställning Hannah Felicia som har premiär den 29:e oktober 2020!

”Du är välkommen. In i en nästan privat värld som vi delar tillsammans. Där kärleken mellan två människor berättar en historia om rivalitet, ömhet, gemenskap och sensualitet. Och om en osynlig gräns mellan att tycka om och att åtrå.”

Spinns nya duett Hannah Felicia handlar om systerskap och om relationen mellan två människor. Eller kanske är det egentligen bara två sidor av samma person vi ser? Som längtar efter att bli sedd, accepterad och älskad.

Bild för föreställningen Hannah Felicia. På bilden ser vi dansarna i en skog, iklädda rosaskimrande kostymer. Felicia sitter i rullstolen med armarna bakåt, böljande rött hår och blicken riktad uppåt höger. Bakom henne uppe på rullstolen sitter Hannah uppkrupen, också hon med blicken riktad uppåt höger. Foto: Anna Ósk Erlingsdóttir

Koreografen Lára Stefánsdóttir var under flera år konstnärlig ledare och koreograf för Iceland Dance Company och hon har även vunnit ett flertal priser för sina verk. Vi har varit nyfikna på att jobba med Lára ända sedan hon 2018 besökte Spinnstudion för att leda ett labb som en del av EU-projektet Moving Beyond Inclusion.

Hannah Felicia har växt fram under våren 2020 och i månadsskiftet juni/juli tillbringade vi två fantastiska veckor på Kungsbacka Teater i ett residens genom Rum för Dans. Musiken till föreställningen har skapats av isländska kompositören Högni Egilsson som bl.a. släppt musik på hyllade skivbolaget Erased Tapes och skapat musik till det interaktiva projektet Project XO för Sadler’s Wells i Storbritannien. Kostymen är skapad av Charlotte von Weissenberg, som även gjorde kostym till Miramos, för ljusdesign står Jonathan Fischhaber som också arbetar som turnétekniker för oss. I början av augusti togs föreställningsbilder av fotografen Anna Ósk Erlingsdóttir och makeup och hårstyling skapades av Hannah Lindoff. Och så har vi så klart de allra viktigaste – våra fantastiska och underbara dansare Hannah Karlsson och Felicia Sparrström. Som har gått in i den här föreställningen med allt de har. Vi är så glada att få ha er som en del av Spinn!

Läs mer om Hannah Felicia här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

The Spark film from Rovereto 2019 is here!

Spark Lab Rovereto took place from September 4-8 2019 and was lead by Roberto Fratini Serafide, dramaturge and professor at Institut del Teatre in Barcelona. The lab gathered dancers and choreographers from Italy, Croatia, Norway, Switzerland, Great Britain, Sweden and Germany who, during five days, immersed themselves in dramaturgy. The Oriente Occidente Dance Festival was happening during the lab, and with its wide offer of different performances, it became the foundation for the group’s work.

Below you can watch a short film containing interviews with some of the participating artists.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Sparkfilmen från Rovereto 2019 är här!

Spark Lab Rovereto genomfördes den 4-8 september 2019 under ledning av Roberto Fratini Serafide, dramaturg och professor på Institut del Teatre i Barcelona. Labbet samlade dansare och koreografer från Italien, Kroatien, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Tyskland, som under fem dagar fördjupade sig i ämnet dramaturgi. Dansfestivalen Oriente Occidente Dance Festival pågick samtidigt och erbjöd med en stor variation på föreställningar det utbud som utgjorde grunden för gruppens arbete.

Här nedan kan ni se en kortare film med intervjuer med några av de konstnärer som deltog i labbet.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Photos Hannah Felicia

Last week we visited the nature area Änggården in Gothenburg to shoot some photos for our upcoming performance Hannah Felicia together with photographer Anna Ósk Erlingsdóttir. And in spite of – or perhaps because of – the rain, we managed to get a whole bunch of wonderful images. We also want to thank Hannah Lindoff for her amazing work with make-up and hair!

More information about Hannah Felicia will be coming over the next couple of weeks. Until then, we hope you enjoy the photos below!

Image for the performance Hannah Felicia. The image depicts the dancers in a forest, wearing costumes shimmering in pink. Felicia is sitting in a wheelchair with her arms pointing backwards, flowing red hair, looking upwards right. Behind her, up on the wheelchair, Hannah crouches, also looking upwards right. Photo: Anna Ósk Erlingsdóttir

Image for the performance Hannah Felicia. The image depicts the dances in a forest, wearing costumes shimmering in pink. Felicia is sitting in a wheelchair with her arms on the wheels, with flowing red hair she screams directly into the camera. Hannah is crouched behind Felicia on the wheelchair, looking straight into the camera. Photo: Anna Ósk Erlingsdóttir

Image for the performance Hannah Felicia. The image depicts the dancers sitting on a tree that’s toppled over, stretching into the picture. On the tree is a golden piece of cloth. Hannah sits in profile towards the left, behind her Felicia sits holding her arm around Hannah. Photo: Anna Ósk Erlingsdóttir

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Foton Hannah Felicia

Förra veckan var vi i naturområdet Änggården i Göteborg för att ta foton till kommande föreställningen Hannah Felicia tillsammans med fotografen Anna Ósk Erlingsdóttir. Och trots – eller kanske tack vare – regnet så lyckades vi få till en hel massa underbara bilder. Stort tack även till Hannah Lindoff för fantastiskt arbete med makeup och hår!

Mer information om Hannah Felicia kommer under de kommande veckorna. Tills dess hoppas vi att du kan njuta av bilderna här nedanför!

Bild för föreställningen Hannah Felicia. På bilden ser vi dansarna i en skog, iklädda rosaskimrande kostymer. Felicia sitter i rullstolen med armarna bakåt, böljande rött hår och blicken riktad uppåt höger. Bakom henne uppe på rullstolen sitter Hannah uppkrupen, också hon med blicken riktad uppåt höger. Foto: Anna Ósk Erlingsdóttir

Bild för föreställningen Hannah Felicia. På bilden ser vi dansarna i en skog, iklädda rosaskimrande kostymer. Felicia sitter i rullstolen med armarna på rullstolens hjul, med böljande rött hår skriker hon rakt in i kameran. Hanna sitter uppkrupen bakom Felicia på rullstolen och tittar in i kameran. Foto: Anna Ósk Erlingsdóttir

Bild för föreställningen Hannah Felicia. På bilden ser vi dansarna sitta på ett omkullfallet träd som sträcker sig in i bilden. På trädet ligger ett guldfärgat tygstycke. Hannah sitter i profil riktad mot vänster, bakom henne sitter Felicia och håller armen om Hannah. Foto: Anna Ósk Erlingsdóttir