Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hannah Felicia på dansstudiedag i Halland!

Den 1 november har vi den stora glädjen att presentera duetten Hannah Felicia när Region Halland bjuder in till dansstudiedag i Falkhallen i Falkenberg!

Under förmiddagen blir det praktisk workshop med Språng under ledning av Jenny Sandgren Wahlström och Ida Häggström. Eftermiddagen inleds med en presentation av dansinitiativet Rum för Dans, och följs sedan en introduktion till Hannah Felicia och med efterföljande fika med tid för att diskutera och reflektera kring föreställningen. Efter detta blir det även en presentation av de medverkande dansarna som kommer att dela med sig om sina egna vägar in i dansen. Detta blir även första gången som koreografen Lára Stefánsdóttir ser föreställningen live på plats!.

”Det ska bli helt fantastiskt att Lára äntligen kommer till Sverige! Jag tror att det blir ett fint möte mellan dansarna och henne. Särskilt eftersom Hannah och Lára aldrig ens har träffat varandra på riktigt. Det blir också första gången Spinn intar scenen på Falkhallen. Jag har varit på studiebesök där och konstaterat att de har en suverän dansscen, luftig men intim. Och så mycket engagerade tekniker. Vi ser så fram emot att spela Hannah Felicia där!” – Veera Suvalo Grimberg

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Inspirationsdagar: kultur och fritid för alla.

Var femte person har någon form av funktionsnedsättning. Var femte person har inte samma möjligheter att delta i kultur- och fritidslivet som andra. Rätten att delta, både som utövare och åskådare, är en viktig del i förbättrade levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Länsstyrelsen Västra Götaland bjuder därför in till inspirationsdagar om tillgänglig och inkluderande kultur- och fritid. Dagarna tar avstamp i rätten till kultur och fritid för personer med funktionsnedsättning och flera verksamheter visar hur de skapar en miljö öppen för alla – oavsett funktionsförmåga.

Dagarna riktar sig till dig som arbetar som tjänsteperson, chef eller politiker inom kultur- och fritidsfrågor i kommun eller Västra Götalandsregionen. Du som hos kommun eller regionen arbetar med mänskliga rättigheter, funktionshinders¬frågor, social hållbarhet eller folkhälsofrågor är också varmt välkommen.

Spinn medverkar den 11 november kl 11.35-11.55 med en presentation och ett konstnärligt inslag.

Var – Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig
Kostnad – Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag – 3 november 2021

Läs mer och anmäl dig här!

Bilden visar tre av Spinns dansare i närbild. Foto: Malin Johansson

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Vågade Vågor

Last week we carried out the first round of our new workshop Vågade Vågor that has been specifically created for special schools. This week and the next we’ll continue this incredibly rewarding work with children and youth at Thorildskolan and Kullenskolan in Kungälv!

Together we explore movements inspired by water, animals and plants. We create sounds with trash and build shapes using our bodies. Using each student’s own prerequisites, we create a safe environment where everyone dares to wave in their own way.

Read more about Vågade Vågor here!

The picture shows two people dancing with each other, lying on the floor. In the top right corner there is a wheelchair. On top of the picture is a purple raster and on top of this are some blue-green wave-shaped lines. Graphic form: Emilia Wärff

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Vågade Vågor

Förra veckan genomförde vi den första omgången av vår nya workshop Vågade Vågor som är skapad specifikt för särskola. Den här och nästa vecka fortsätter vi det här otroligt givande arbetet med barn och unga på Thorildskolan och Kullenskolan i Kungälv!

Tillsammans utforskar vi rörelser med inspiration från vatten, djur och växter. Vi skapar ljud med skräp och bygger former med våra kroppar. Utifrån elevens egna förutsättningar skapar vi en trygg känsla där alla vågar våga på sitt eget sätt.

Läs mer om Vågade Vågor här!

Bilden visar två personer som dansar med varandra, liggandes på golvet. I övre högra hörnet syns en rullstol. Över bilden ligger ett lila raster och på detta ligger det blågröna vågformade streck. Grafisk form: Emilia Wärff

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick på Skånes Dansteater

Vi är så otroligt glada över att nu kunna meddela att Sverigepremiären av vår senaste föreställning Moby Dick äger rum på Skånes Dansteater i Malmö, söndag den 21 november kl 16.00!

”I ett ordlöst landskap låter vi stillheten bära oss framåt och skölja över oss med en öronbedövande tystnad. Vi väntar. På modet, på något nytt. På den gnista som får kroppens rytm att explodera för att sedan finna ro.”

Moby Dick är en plats och ett tillstånd. En föreställning med total närvaro, i gränslandet mellan dans och installation. Verket är skapat av den hyllade Italienska koreografen Chiara Bersani som under de senaste åren har rönt stora framgångar med sitt soloverk Gentle Unicorn.

Läs mer och boka din biljett här!

I förgrunden ligger en dansare med benen åt vänster och överkroppen åt höger. Hon har flätat rött hår och tittar ner mot golvet. I bakgrunden till vänster sitter en dansare i oskärpa jämte en stark strålkastare. I bakgrunden till höger står en person som vi bara ser benen och delar av armarna på. Bilden är mörk och ljus reflekteras i det blanka golvet. Foto: Polina Ulianova

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick at Skånes Dansteater

We’re so incredibly happy that the Swedish premiere of our latest performance Moby Dick will be hosted at Skånes Dansteater in Malmö, Sunday the 21 of November at 4 pm!

“In a wordless landscape, we let the stillness carry us forward and wash over us with a deafening silence. We wait. For courage, for something new. For the spark that will make the body’s rhythm explode and then find peace.”

Moby Dick is a place and a state of mind. A performance with absolute presence, existing in the borderlands between dance and installation. The piece is created by acclaimed Italian choreographer Chiara Bersani who, during the last couple of years, has gained great success with her solo piece Gentle Unicorn.

Read more and book your ticket here!

In the foreground lies a dancer with her legs to the left and her upper body to the right. She has braided red hair and are looking down at the floor. In the background to the left sits a dance out of focus next to a bright spotlight. In the background to the right we see the legs and parts of the arms of a person. The picture is dark and light is reflected on the shiny floor. Photo: Polina Ulianova

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Vågade Vågor

Nästa vecka åker vi till Kungälv med vår nya workshop Vågade Vågor. Den här workshopen är specifikt skapad för elever i särskolan på låg-, mellan- och högstadiet.

Tillsammans utforskar vi rörelser med inspiration från vatten, djur och växter. Vi skapar ljud med skräp och bygger former med våra kroppar. Utifrån elevens egna förutsättningar skapar vi en trygg känsla där alla vågar våga på sitt eget sätt.

Läs mer om Vågade Vågor här!

Bilden visar två personer som dansar med varandra, liggandes på golvet. I övre högra hörnet syns en rullstol. Över bilden ligger ett lila raster och på detta ligger det blågröna vågformade streck. Grafisk form: Emilia Wärff

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Vågade Vågor

Next week we’re going to Kungälv with our new workshop Vågade Vågor. This workshop is created specifically for students at special schools of all ages.

Together we explore movements inspired by water, animals and plants. We create sounds with trash and build shapes using our bodies. Using each student’s own prerequisites, we create a safe environment where everyone dares to wave in their own way.

Read more about Vågade Vågor here!

The picture shows two people dancing with each other, lying on the floor. In the top right corner there is a wheelchair. On top of the picture is a purple raster and on top of this are some blue-green wave-shaped lines. Graphic form: Emilia Wärff