Danskompaniet Spinn

-

normbrytande och inkluderande

Arrangemang

Datum
2022/05/24

Tid
16:00 - 19:00

Plats
Studieförbundet Vuxenskolan
Huskvarnavägen 40
Jönköping
Föreläsning, workshop och samtal för danslärare och danspedagoger

Dans och rörelse ger oss frihet, men alla har inte frihet till dans och rörelse. ShareMusic & Performing Arts driver ett innovativt arbete för att främja vidgat deltagande och skapande i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning. I Region Jönköpings län arbetar vi med stort fokus på dansutveckling, och i samarbete med Danskompaniet Spinn bjuder vi nu in till en kväll av kunskap och inspiration på uppdrag av Jönköpings kommun.

Under tre timmar får ni möta Sophia Alexandersson, konstnärlig ledare för ShareMusic & Performing Arts, Veera Suvalo Grimberg, koreograf och dansare, konstnärlig ledare för Danskompaniet Spinn samt Emilia Wärff, dansare från Danskompaniet Spinn. Alla tre har mångårig erfarenhet av just inkludering och dans.

Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan/Studio 11 på uppdrag av Jönköpings kommun. Evenemanget är för dansledare och danspedagoger i Jönköpingsområdet. Läs mer på Vuxenskolans hemsida.

Laddar Karta...