SpinnUnga

SpinnUnga är en praktik och dansutbildning för unga dansare med och utan funktionsvariationer.

Bild från dansklass med SpinnUnga. Foto: Maja Blomqvist

SpinnUnga

SpinnUnga är en praktik och dansutbildning för unga dansare med olika funktionsvariationer som har danserfarenhet. Basen är nutida dans men deltagarna möter även andra dansstilar i form av gästlärare. På klasserna utgår vi från individen där alla lär sig olika verktyg för att arbeta konstnärligt i en integrerad grupp. Oavsett om en har en traditionell dansutbildning innan eller kanske inte har haft möjlighet till det, behöver en lära sig verktyg för att möta olika individer i en konstnärlig process. Med SpinnUnga utmanar vi hur en konstnärlig utbildning kan se ut genom att bryta upp normer kring den dansande kroppen.

Vi dansar och provar olika teknikövningar tillsammans, skapar koreografi själva och i mindre grupper. Arbetet handlar om att ge verktyg och att lära sig att arbeta självständigt och i grupp. Men även om att förhålla sig till sin egen kropp, andra personer med olika förutsättningar och till rummet genom koreografi, teori, improvisation och komposition.

Vi träffas varje onsdag i Spinnstudion vid Järntorget i Göteborg samt för föreställningar, repetitioner och liknande. SpinnUngas dansare erbjuds även mentorssamtal från huvudkompaniet Spinns dansare för att ta sig framåt i sin fortsatta utveckling. När du är med i SpinnUnga får du uppmuntran, förtroende och ansvar så att du utvecklar självkänsla, självförtroende och ledarskap.

Arbetet med SpinnUnga görs i samarbete med Studieförbundet Bilda och med medel från Allmänna Arvsfonden.

Kontakt

Anna Bergström, Verksamhetsledare
Telefon +46 (0) 723 76 23 45
E-post anna@danskompanietspinn.se

På gång

SpinnUnga har påbörjat arbetet med ett nytt verk som utgår från vad som formar oss som människor. Verket har premiär under våren 2018.