Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

The trailer for Miramos is here…

Finally we have the enormous joy of presenting a first teaser trailer for our upcoming performance Miramos, choreographed by Torgunn Wold. We hope this trailer makes you curious about exploring this world with us!

The trailer was filmed and produced by Lina Ikse, who also took the performance photos, and with graphic design by our own Emilia Wärff. Big thanks to Stora Teatern in Gothenburg for allowing us to film and take photos there.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Trailern för Miramos är här…

Nu har vi äntligen den enormt stora glädjen att presentera en första teasertrailer för vår kommande föreställning Miramos i koreograf av Torgunn Wold. Vi hoppas att den här trailern gör er nyfikna på att utforska den här världen tillsammans med oss!

Trailern är filmad och producerad av Lina Ikse, som även tagit föreställningsbilderna, och med grafisk design av vår egen Emilia Wärff. Stort tack till Stora Teatern i Göteborg för att vi fick vara hos er och filma och fota.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos!

Finally we have some news to share about our upcoming children’s production Miramos choreographed by Torgunn Wold. During weeks 6 and 7, Torgunn was in Spinnstudion in Gothenburg working with the dancers to create the foundations for the performance.

In Miramos we meet four unusual creatures who are on a visit to our blue-green planet. The creatures investigate our world with curiosity and fascination. But where do they come from and what are they actually doing here?

Torgunn’s performances often exist in a place where dance, theatre and music meet. They are full of playfulness, balancing between the quietly comic and the vulnerability of existence.

Last week we also visited Stora Teatern in Gothenburg to take some photos for the performance with the photographer Lina Ikse. You can see a selection of the right here, and some more on the performance page here on the web site. We also shot a first small teaser trailer that will be released soon!

Image from the performance Miramos by Torgunn Wold. Photo: Lina Ikse

Miramos is for children ages 6-9 and families and premieres April 4th 2019 at Frölunda Kulturhus, Gothenburg. More info coming as we draw nearer!

Image from the performance Miramos by Torgunn Wold. Photo: Lina Ikse

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos!

Nu har vi äntligen lite mer nyheter om vår kommande barnproduktion Miramos i koreografi av Torgunn Wold. Under veckorna 6 och 7 var Torgunn i Göteborg och Spinnstudion för att tillsammans med dansarna arbeta fram grunderna till föreställningen.


I Miramos får du möta fyra fantasifulla varelser som är på tillfälligt besök här på vår blågröna planet. Nyfiket och undrande utforskar de fyra varelserna värden. Men vart kommer de ifrån och vad gör de egentligen här?

Torgunns föreställningar befinner sig ofta i mötet mellan dans, teater och musik. De kännetecknas av en lekfullhet som balanserar mellan det stillsamt komiska och tillvarons sårbarhet.

Förra veckan var vi även på Stora Teatern i Göteborg för att ta föreställningsbilder med fotografen Lina Ikse. Ni kan se ett urval av dem här nedan och på föreställningssidan här på hemsidan. Vi spelade även in en första liten teaser-trailer som kommer att släppas inom kort!

Bild från föreställningen Miramos av Torgunn Wold. Foto: Lina Ikse

Miramos riktar sig till barn 6-9 år och vuxna och har premiär på Frölunda Kulturhus den 4 april. Mer information om detta kommer när vi börjar närma oss!

Bild från föreställningen Miramos av Torgunn Wold. Foto: Lina Ikse

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Segment about Spinn on the TV show Sverige!

A couple of weeks back, the Swedish public service television company SVT’s program Sverige! visited Spinnstudion to talk about integrated dance, about our new production Miramos choreographed by Torgunn Wold and that Skirtpower has been nominated for “Årets sinnesorgasm” (Sensory Orgasm of the Year) at Scenkonstgalan 2019.

We’re super excited that SVT wants to share the work we do when it comes to giving more people access to dance and to be represented on stage.

Click here to watch the program!
(the segment about Spinn starts about 1 min into the program)

Image for the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Reportage om Spinn i teveprogrammet Sverige!

För ett par veckor sedan var SVTs program Sverige! på besök i Spinnstudion in Göteborg för att prata om integrerad dans, om vår nya produktion Miramos i koreografi av Torgunn Wold och om att Skirtpower har blivit nominerad till ”Årets sinnesorgasm” på Scenkonstgalan 2019.

Det känns väldigt kul att SVT väljer att uppmärksamma det arbete vi gör för att fler ska få möjlighet att både dansa och synas på scen.

Klicka här för att se programmet!
(reportaget om Spinn börjar ca 1 minut in i programmet)

Bild till föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Gård av träd på Borås stadsteater den 2 mars

Lördag den 2 mars kl 18:00 spelar vi Gård av träd på Borås stadsteater. Det var ett tag sedan vi spelade föreställningen nu och det känns väldigt kul att få komma till Borås med den!

Gård av träd handlar om att leva tillsammans och att åldras tillsammans. Om att närma sig en annan människa och att dela sin ensamhet. Att leva utan att döma och att lära sig att acceptera både varandra och sig själva. Men hur gör man det?

Med bitterljuv humor och en blandning av fysisk teater och dans tar finska koreografen Tanja Eloranta sig an åldrandet och ålderdomen. På scen ser vi dansarna Emilia Wärff, Soledad Howe, Hannah Karlsson, Siri Lundh och Adam Henriksson.

Ordinarie pris 160 kr
Ungdom under 25 80 kr
Teaterkort 125 kr

Läs mer och boka din biljett här!

Bild för föreställningen Gård av träd. Foto: Malin Johansson

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Garden of Trees at Borås stadsteater March 2

On Saturday March 2 at 18:00 we present Garden of Trees at Borås stadsteater. It’s been a while since we played this performance and we’re really looking forward to coming to Borås with it!

Garden of Trees is about living together and about growing old together. About getting closer to another human being and sharing your loneliness. To live without judgment and learning to accept both each other and yourself. But how do you do that?

With a bittersweet humor and a mix between physical theatre and dance, Finnish choreographer Tanja Eloranta takes on aging and old age. On stage we meet the dancers Emilia Wärff, Soledad Howe, Hannah Karlsson, Siri Lundh and Adam Henriksson.

Regular price 160 sek
Youths below 25 80 sek
Theater Card 125 sek

Read more and book your ticket here!

Image from the performance Garden of Trees. Photo: Malin Johansson

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kurvatur + Solo + talk, Feb 21 in Alingsås

In Kurvatur, the two dancers challenge the balance point between themselves. Curves, lines, arcs, distances and encounters – everything exists in a winding asymmetric duet with Emilia Wärff and Anna Emilsson. Danskompaniet Spinn continues to develop the art of dance, putting movement and body in focus in a new production for new locations.

In Solo, Spinn’s dancer Aloun Marchal plays with both the wheelchair and our perceptions of what it is and how it can be used.

After the performances there will be a talk with the dancers. It’s free of charge and the venue is accessible for everyone. The performances are being audio described, for more information about audio description, please visit www.syntolkning.nu

Read more here!

Image from the performance Kurvatur. Photo: Ismo Helén

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kurvatur + Solo + samtal 21 feb i Alingsås

I Kurvatur utmanar två dansare balanspunkten sinsemellan. Kurvor, linjer, bågar, avstånd och möten, allt finns i en slingrande asymmetrisk duett med Emilia Wärff och Anna Emilsson. Danskompaniet Spinn fortsätter att utveckla den integrerade dansen och sätta rörelse och kropp i fokus i ett nytt verk för nya platser.

I föreställningen Solo leker Spinns dansare Aloun Marchal med rullstolen och med våra föreställningar om vad den är och hur den används.

Efter föreställningarna blir det ett samtal med dansarna. Det är fri entré och salongen är tillgänglig för alla. Föreställningen syntolkas. För info om syntolkning, besök www.syntolkning.nu

Läs mer här!

Bild från föreställningen Kurvatur. Foto: Ismo Helén

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos – rehearsals at Spinnstudion

During the Fall we started work on our upcoming performance Miramos, choreographed by the wonderful Torgunn Wold. Miramos is for children aged 6-9 and for adults and will premiere on April 4th in Gothenburg!

The cast consists of the four dancers Izabell Makiela, Felicia Sparrström, Annika Vestel and Britta Kangas. The story revolves around four distinctly different imaginary characters. They are on a temporary visit to earth, curiously trying to figure out what we humans are actually up to here. As always with Torgunn’s choreography, it will be a mix of humor, playfulness and seriousness.

The costumes for the characters are created by the artist Charlotte von Weissenberg, in collaboration with the dancers and Torgunn. Right now, Charlotte is putting the finishing touches to these arttistic and colorful costumes. It’s still too early to share what they look like, but below are some sneak peeks of the work being done.

Image of detail of costume for Miramos. Photo: Charlotte von Weissenberg

Image of detail of costume for Miramos. Photo: Charlotte von Weissenberg

During week 7 we will take photos and record a short trailer with Gothenburg based photographer Lina Ikse, so soon we’ll be able to share both great pictures and some moving images with you all!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos – repetitioner i Spinnstudion

Under hösten inledde vi arbetet med kommande föreställningen Miramos i koreografi av den underbara Torgunn Wold. Miramos riktar sig till barn 6-9 år och vuxna och har premiär den 4 april i Göteborg!

Ensemblen består av de fyra dansarna Izabell Makiela, Felicia Sparrström, Annika Vestel och Britta Kangas. Handlingen kretsar kring fyra sinsemellan väldigt olika fantasikaraktärer. De är på tillfälligt besök hos oss människor och är nyfikna på vad det är vi egentligen har för oss här på jorden. Som alltid när det är Torgunn som koreograferar så blir det en finstämd blandning mellan humor, lekfullhet och allvar.

Kostymen till föreställningens karaktärer har skapats av konstnären Charlotte von Weissenberg i samarbete med dansarna och Torgunn. Charlotte lägger just nu sista handen på de här underfundiga och färgsprakande kostymerna. Det är lite för tidigt att avslöja hur de ser ut i dagsläget, men här nedanför kan ni se ett par bilder på arbetet med att ta fram dem.

Bild på detalj från kostym till föreställningen Miramos. Foto: Charlotte von Weissenberg

Bild på detalj från kostym till föreställningen Miramos. Foto: Charlotte von Weissenberg

Under vecka 7 ska vi både ta foton och spela in en kortare trailer med den Göteborgsbaserade fotografen Lina Ikse, så snart kommer vi att ha både fantastiska bilder och en trailer att dela med er!