Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Happening this Autumn

After an intense and incredibly rewarding Spring, the time has come to focus on what’s happening this Autumn. Because we have loads of things going on during the coming months, both when it comes to performances but also with international projects.

Miramos
We start our Autumn with a performance of Miramos at the Gothenburg Culture Festival on August 8th. From there we take the performance to Karlsborg on October 1st, to Mölnlycke kulturhus on October 5th, Vara konserthus on October 22nd, Palladium in Alingsås on November 8th and to Världskultumuseet on November 9th. We will also present the performance for regional organizers during Scenkonstdagarna in Hässleholm during October 8th and at Skolscen Sydost in Ronneby on October 16th.

Image for the performance Miramos. Photo: Lina Ikse

Skirtpower
This Autumn also offers opportunities to see Skirtpower when we come Stora biografen in Vänersborg on October 9th and at Gottsunda Dans & Teater on October 17th.

Image for the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

Spark
Spark is a project that in many ways is a continuation of the EU project Moving Beyond Inclusion that Spinn and Producentbyrån were part of between 2016 to 2018. Spark brings together four leading companies of professional inclusive dance and two renowned dance festivals from six European countries. The project is about strengthening already existing networks, share knowledge about specific working methods and choreographic approaches in inclusive dance, create a better mobility for the dancers from each respective organizations and their networks and create touring possibilities for works by inclusive dance companies. As part of the project we will carry out two labs. The first lab is focusing on dramaturgy and takes place in Rovereto, Italy on September 4th – 8th 2019.

Moby Dick
After the Spark lab, we remain in Rovereto to work with Italian choreographer Chiara Bersani on our upcoming production Moby Dick for two weeks. There we will also take some photos that we will share with you as soon as we can!

Image of choreographer Chiara Bersani. Photo: Giulia Agostini

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

På gång i höst

Efter en intensiv och otroligt givande vår börjar det nu bli dags att blicka framåt mot hösten. För vi har en hel del roliga saker på gång även i höst, både vad gäller föreställningar och internationella projekt.

Miramos
Vi inleder hösten med att spela MiramosGothenburg Culture Festival den 8:e augusti. Därefter fortsätter vi spela föreställningen i Karlsborg den 1:a oktober, i lilla salen på Mölnlycke kulturhus den 5:e oktober, på Vara konserthus den 22:e oktober, på Palladium i Alingsås den 8:e november och på Världskultumuseet i Göteborg den 9:e november. Vi medverkar även under Scenkonstdagarna i Hässleholm den 8:e oktober och på Skolscen Sydosts utbudsdag i Ronneby den 16:e oktober.

Bild för föreställningen Miramos. Foto: Lina Ikse

Skirtpower
Hösten bjuder även på tillfällen att se Skirtpower när vi besöker Stora biografen i Vänersborg den 9:e oktober och Gottsunda Dans & Teater den 17:e oktober.

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Spark
Spark är ett projekt som på många vis en fortsättning på EU-projektet Moving Beyond Inclusion som Spinn tillsammans med Producentbyrån var en del av mellan 2016-2018. Spark samlar fyra ledande kompanier inom inkluderande dans samt två festivaler från sammanlagt sex europeiska länder. Projektet handlar om att stärka redan befintliga nätverk, dela och utbyta metoder och koreografiska tillvägagångssätt vad gäller inkluderande dans, skapa en större europeisk mobilitet för dansarna från de respektive parternas organisationer och nätverk, samt skapa turnémöjligheter för verk av inkluderande danskompanier. Som en del av projektet genomförs det två stycken konstnärliga labb, varav det första har fokus på dramaturgi och äger rum i Rovereto, Italien den 4:e – 8:e september 2019.

Moby Dick
Efter Sparklabbet stannar vi kvar i Rovereto för att under två veckor fortsätta arbetet med kommande produktionen Moby Dick tillsammans med Italienska koreografen Chiara Bersani. Då kommer vi även passa på att ta lite foton som vi hoppas kunna dela med er så snart det går!

Bild på koreografen Chiara Bersani. Foto: Giulia Agostini

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spring 2019

Spring 2019 has been both intense and incredibly good. We premiered Miramos, our new performance for children created by Torgunn Wold and Paulo Serantes. Miramos has been presented for children and adults at Frölunda kulturhus and later at Hagateatern where we hosted shows during two weeks. It has been so rewarding to follow the work at Spinnstudion and later how the performance developed in the meeting with the young audiences.

May finally saw the Gothenburg premiere for the performance Skirtpower at Folkteatern. On May 10 and 11 we gave two nearly sold out performances for a touched and moved audience. Massive thanks to everyone who came and to Folkteatern for opening up your house for us!

In addition to this we’ve given workshops at Dalheimers hus in Gothenburg. We presented the performance Garden of Trees in Borås and gave the performances Kurvatur och Solo for a sold-out Palladium in Alingsås.

In February, the SVT program Sverige! did a segment about Spinn where they a.o. followed the work with Miramos and spoke both to our dancers Emilia Wärff and Felicia Sparrström as well with Veera Suvalo Grimberg and choreographer Torgunn Wold. The program is available over at SVT-play. Click here to see the program.

Our collaboration with Götebors Konserthus and the project Relaxed Performance continued with a highly acclaimed afternoon at Stenhammarsalen at the end of March. Below here you can have a look at a trailer from the performance in October last year.

In May Veera visited Scenkonstbiennalen 2019 to talk about the EU project Moving Beyond Inclusion during a talk hosted by Kreativa Europa Desk kultur.

During Spring we’ve also had the great joy of welcoming new dancer Felicia Sparrström to Spinn. Suring Spring Felicia has worked both with Miramos and Skirtpower and in April she was invited to Candoco Dance Company in London to work with the company under the direction of British choreographer Theo Clinkard.

And finally we would once again just like to congratulate our dancer Emilia Wärff who became a mother in April. So amazing!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Våren 2019

Våren 2019 har varit både intensiv och fantastiskt rolig med premiär för nya barnföreställningen Miramos skapad av Torgunn Wold och Paulo Serantes. Miramos har spelats för barn och vuxna både på Frölunda kulturhus och sedan i egen regi på Hagateatern i Göteborg under två veckor. Det har varit fantastiskt fint att både följa arbetet i Spinntudion och sedan hur föreställningen utvecklades i mötet med barnpubliken.

I maj var det äntligen Göteborgspremiär för föreställningen Skirtpower på Folkteatern. Den 10 och 11 maj spelade vi två i princip utsålda kvällar inför en både tagen och rörd publik. Stort tack till alla som kom, och till Folkteatern för att ni öppnade upp ert hus för oss!

Utöver detta har vi hunnit med workshops på Dalheimers hus i Göteborg, vi spelade föreställningen Gård av träd i Borås och föreställningarna Kurvatur och Solo för ett utsålt Palladium i Alingsås.

I februari gjorde SVT-programmet Sverige! ett reportage om Spinn där de bl.a. följde arbetet med Miramos och pratade med både våra dansare Emilia Wärff och Felicia Sparrström och med Veera Suvalo Grimberg och koreografen Torgunn Wold. Programmet ligger uppe på SVT-play. Klicka här för att komma till programmet.

Samarbetet med Göteborgs Konserthus och projektet Relaxed Performance fortsatte med en bejublad eftermiddag i Stenhammarsalen i slutet av mars. Här nedan kan ni även se en trailer från arrangemanget som gjordes i oktober förra året.

I maj besökte Veera Scenkonstbiennalen 2019 för att prata om EU-projektet Moving Beyond Inclusion i ett samtal som arrangerades av Kreativa Europa Desk kultur.

Under våren har vi haft den stora glädjen att välkomna nya dansaren Felicia Sparrström till Spinn. Under våren har Felicia arbetat med både Miramos och Skirtpower och i april blev hon även inbjuden av Candoco Dance Company i London för att arbeta tillsammans med kompaniet under ledning av engelska koreografen Theo Clinkard.

Och slutligen vill vi återigen passa på att gratulera vår dansare Emilia Wärff som blev mamma i april. Så fantastiskt roligt!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick

Under förra veckan inledde vi arbetet med vår kommande föreställning Moby Dick tillsammans med italienska koreografen Chiara Bersani i Spinnstudion i Göteborg. Och vilken start det blev på det här arbetet! Så mycket tankar och idéer, så mycket inspiration. Utmaningar varvades med egna reflektioner och det finns så mycket lust och energi redan i det här tidiga stadiet. Det ska bli så spännande att följa detta framåt.

Bild från repetitioner i Spinnstudion i Göteborg, maj 2019

Nästa repetitionsperiod äger rum vecka 37 och 38 i Rovereto, Italien, där även premiären av föreställningen kommer att ske under festivalen Oriente Occidente Dance Festival i september 2020.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick

Last week we started rehearsals for our coming performance Moby Dick together with Italian choreographer Chiara Bersani at Spinnstudion in Gothenburg. And what a start it was for this work! So many thoughts and ideas, so much inspiration. Challenges were intertwined with personal reflections and there is just so much desire and energy already at this very early stage of the process. It will be exciting to follow this work.

Image from rehearsals in Spinnstudion, May 2019

The next rehearsal period takes place during weeks 37 and 38 in Rovereto Italy, which is also where the premiere of the piece will take place during the festival Oriente Occidente Dance Festival in September 2020.