Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn i Virtual Reality

Spinn utforskar Virtual Reality-världen tillsammans med videokonstnären och regissören Gorki Glaser-Müller. Den första workshopen ägde rum den 21 januari på Virtual Arena, Lindholmen Science Center. Det här är en helt ny och mycket spännande upplevelse för oss på Spinn, och ett sätt att utforska nya dimensioner av vårt konstnärliga uttryck. Under workshopen låg fokus på de tekniska grunderna kring VR som medium. Arbetet kommer sedan att tas vidare för att se på hur vi kan integrera detta i skapandet av en föreställning.

Såhär beskriver Spinns gästdansare Britta Kangas workshopen: ”En intensiv nära konstupplevelse som öppnar upp en värld av nya möjligheter och sätt att närma sig scenkonst på, men som också behåller en känsla av intimitet på samma sätt som i mötet med en publik. I stunder läskigt, då upplevelsen var lika fysiskt påtaglig som när man ser något med egna ögon. En rumslig upplevelse som utmanade alla sinnen och ett spännande media! Jag som dansare känner mig supernyfiken på att få fortsätta utforska möjligheterna att skapa danskonst inom VR’s ramar och möjligheter.”

Projektet genomförs med stöd av Göteborgs Stad projektstöd Pronto.

Bilden visar sex personer som sitter på tygbeklädda pallar i ett rum. De tittar alla åt olika håll, och på sig har de masker som ser ut som kikare. Foto: Ida Linell

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn in Virtual Reality

Spinn is exploring the intriguing world of Virtual Reality with video artist and director Gorki Glaser-Müller. The first workshop took place on January 21 at the Virtual Arena at Lindholmen Science Center. This is an extremely exciting and totally new experience for us at Spinn, and a way to explore new dimensions in our artistic endeavors. In this first workshop, we mainly focused on the basics of VR. The next step is to see how we can integrate this in the creation of a performance.

Here’s what Britta Kangas, one of Spinns guest dancers, thought about the workshop: “An intense artistic experience, which opens up a new world of possibilities and ways to approach performing arts. But which also mediates that intimate feeling similar to meeting an actual audience. At times it was a bit scary, since it was so similar to reality. A space-time experience challenging all the senses, and an exciting media! As a dancer I’m very curious to continue exploring the art of dancing within the frames of the VR world.”

This project is enabled thanks to financial support from Göteborgs Stad.

The image depicts six people sitting on fabric clothed stools in a room. They are all looking in different directions and on their faces they wear masks resembling binoculars. Photo: Ida Linell

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos in Farsta

We’re super excited that four of our dancers will be located at Hallen in Farsta on February 22-23! There they will do a performance of Miramos for pre-school children, courtesy of the network DANSISTAN/CIRKUSISTAN. Inspired by the work of artist Joan Miró, Norwegian choreographer Torgunn Wold and Spanish playwright Paulo Serantes has created a playful and wordless performance, somewhere in the border where dance, theater and music meet. Miramos is magical journey, through space, time, colors, shapes and imagination. About daring to approach and eventually befriending someone that perhaps doesn’t look exactly the same as you.

Miramos dance-crew: Hannah Karlsson, Felicia Sparrström, Annika Vestel and Britta Kangas.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos i Farsta

Vi är så taggade på att fyra av Spinns dansare den 22-23 februari befinner sig på Hallen i Farsta! Där kommer de spela föreställningen Miramos för förskolebarn genom arrangörsnätverket DANSISTAN/CIRKUSISTAN. Med inspiration från konstnären Joan Mirós bildspråk har norska koreografen Torgunn Wold och spanska dramaturgen Paulo Serantes skapat en lekfull och ordlös föreställning i mötet mellan dans, teater och musik. Miramos är en magisk resa utanför tiden, bland färger, former och fantasier. Om att våga närma sig och till slut kanske bli vän med någon som inte ser ut som du gör.

Miramos dans-crew: Hannah Karlsson, Felicia Sparrström, Annika Vestel och Britta Kangas.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Interview: Ylva Andersson

At Spinn, we have the privilege of working with a lot of different people, within various professional capacities. On stage, you can see our awesome dancers, but behind the curtains a whole team of creatives are working together to make that happen – from choreographers and composers, to costume designers and technicians. In this post, we want to focus on such a creator who, besides being a dancer, also works with writing. Among other things she wrote texts to the performance Vinter SpinnOut in December last year. Her name is Ylva Andersson, and we were curious to know a bit more about her!

Hi Ylva, tell us a little about yourself!
I’m a girl from Gothenburg who’s interested in arts and culture. I’m educated in creative writing and is currently working at SFI (Swedish for Immigrants).

What is dance to you?
For me dance is beauty, and total control over the body. Personally it’s an exceptional challenge, since I don’t really have any background in dance.

You work a lot with writing and texts as well, tell us a little about that!
Writing is something I’ve been doing a long time. For me, words is a kind of tool to make the world clearer and more easy to grasp.

And lastly- what would you want to eat on a Friday night?
Since I have a lot of personal assistants from many different countries I really like it when they cook med something native from their homeland.

About SpinnUnga
Between 2014 and 2018, the education project SpinnUnga was run in collaboration with Studieförbundet Bilda and funded by Allmänna Arvsfonden. Since Spring 2018, the internship and higher dance education for disabled and non-disabled young dancers is run by Dansutbildningen Språng and the collaboration with Danskompaniet Spinn continues in various forms.

The picture shows dancer Ylva Andersson. Ylva is seen at the front of the picture. She is wearing a black denim jacket and a white shirt. In the background we see a green park where the sun finds its way through the trees.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Intervju: Ylva Andersson

Vi på Spinn har privilegiet att arbeta med en mängd olika människor inom olika yrken. På scen syns våra dansare, men bakom kulisserna finns det ett helt team av kreatörer, allt från koreografer och tonsättare till tekniker och kostymörer. I det här inslaget vill vi lyfta en sådan kreatör, som förutom att dansa även arbetar med text – bland annat skrev hon texter till succéföreställningen Vinter SpinnOut som spelades i anslutning till seniorboenden i Göteborg i december förra året. Hennes namn är Ylva Andersson, och vi ville veta lite mer om henne!

Hej Ylva, berätta lite vem du är!
Jag är en kulturintresserad tjej från Göteborg. Jag är utbildad till skrivpedagog och jobbar just nu på SFI.

Vad är dans för dig?
Dans för mig är vackert och total kontroll över kroppen. För mig personligen är det en enorm utmaning eftersom jag inte har någon dansbakgrund.

Du arbetar med text en del också, berätta gärna lite om det!
Skrivande är det som jag har sysslat med länge. För mig är orden ett sätt att förtydliga världen och göra det mer greppbar.

Och sist – vad äter du helst på en fredagskväll?
Eftersom jag har personliga assistenter som kommer ifrån olika länder i världen tycker jag att det är spännande om de lagar något från sitt hemland!

Om SpinnUnga
Mellan 2014-2018 drevs utbildningsprojektet SpinnUnga tillsammans med Studieförbundet Bilda och med medel från Allmänna Arvsfonden. Sedan våren 2018 drivs arbetet med praktik och dansutbildning för unga dansare med olika funktionsvariationer vidare i föreningen Språng och samarbetet med Danskompaniet Spinn fortsätter i olika former.

Bilden föreställer dansaren Ylva Andersson. Ylva är i framkant på bilden. På sig har hon en svart jeanskavaj och en vit skjorta. I bakgrunden ser vi en grön park där solen letar sig ner genom träden.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Dansa mitt liv

Spinn deltar i Dansa mitt liv, ett projekt för äldre med funktionsvariationer. Med hjälp av workshops ska det arbetas fram en digital applikation med olika kombinerbara moment, musik och färdiga danspass vilket i sin tur ska bli ett verktyg för personal på vård- och omsorgsboenden. I juni 2020 ägde den första workshopen rum, och den 4 februari är det dags för uppföljaren. Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg möter tillsammans med dansarna Emilia Wärff och Felicia Sparrström en grupp bestående av fysioterapeuter och personal från vård- och omsorgsboenden på en digital workshop. Fokus är att ta fram kreativa metoder för att arbeta utomhus samt användande av rekvisita.

Dansa mitt liv är ett initiativ av föreningen Sverige Berättar och genomförs med stöd från Allmänna Arvsfonden. Syftet är att bidra till bättre livskvalité för äldre med funktionsvariationer på äldreboenden, och Spinn är fantastiskt glada att få vara med och bidra med sin kunskap och erfarenhet!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Dansa mitt liv

Spinn is participating in Dansa mitt liv, an initiative for elderly people with disabilities. Through the process of workshops, the goal is to create a digital application with movement and music, to be used by staff at various nursing homes. In June last year the first workshop took place, and on February 4 it’s time for the second. A team consisting of physiotherapists and staff at nursing homes will be led by Spinns artistic director Veera Suvalo Grimberg with help from dancers Emilia Wärff and Felicia Sparrström. The goal is to find creative methods for working outdoors and the benefits of using props.

Dansa mitt liv is initiated by the association Sverige Berättar, with support from Allmänna Arvsfonden. The intent is to increase life standard for elderly people with disabilities, and Spinn is really happy to be able to contribute to this fantastic project!