Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Universell Scenkonst

This week we want to highlight an awesome network that Spinn has the privilege of being part of, by the name of Universell Scenkonst. This network is an initiative for spreading knowledge about accessibility in the performing arts. It’s a regionally based mix of institutions, free groups, county/municipality and other initiatives in the world of performing arts.

We had a talk with Malin Aghed from the Gothenburg Opera House, one of the driving forces inside the network:

“I don’t think any of us knew exactly how amazing this would feel. We were a group that felt a need to highlight accessibility within the performing arts, by the simple reason that we believe that art is made better if everyone can be part of it. It’s easy, when speaking of accessibility issues, to get stuck in a kind of “pity” swamp. This is not what we’re doing here. We want to emphasize that the quality of the art itself will actually benefit from being created and shared by more people.”

The name Universell Scenkonst (Universal Performing Arts) is inspired by the concept universal design. Which means that everything from products, environments and services should, as far as possible, be accessible to everyone, without the need for special adaptions. The goal of this network is the creation of performing arts that everyone can experience. This means creating new performances and activities, but also adjusting existing performances to make them more accessible.

“The way I see it, there are currently only two groups in our society that doesn’t really have any platform to express themselves; children, and those with functional variations – people who can’t speak in the radio, write letters to editors, or for that matter even know that’s something they would want to do. We all need to help create a platform for these people.”

Other participants in the network are Regionteater Väst, Dansakademin, Förvaltningen för kulturutveckling, Danskompaniet Spinn, Kulturskolan Göteborg, the performing arts collectives Språng and Konstra, and the performing arts cooperative Big Wind.

“Within this network we want to use a friendly tone. Friendly, but decisive I should say. Many are afraid of even discussing these issues, in case they say the wrong thing. There are many landmines to step on in this field. We want to create a space where you can make mistakes, and then correct, evolve and learn, not be instantly judged. We have an open-door policy – everyone’s welcome to get in touch with us to and to take part of our knowledge and experience.”

Are you curious to learn more about Universell Scenkonst? Recently the network did a digital seminar at the cultural conference Folk & Kultur, where they talk more about what they do and the issues of accessibility in the performing arts. Below you can watch a short trailer or go straight to the complete 35-minute seminar!

Click here to see the trailer!

Click here to watch the full seminar!

The image shows four people, three female and one male, sitting in green-blue armchairs in front of a dark blue fabric backdrop. On the floor is a beige carpet. On the carpet there are two small round wooden tables. In the background is a rectangular white pennant with black pattern on and on each side of this there are two palm trees.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Universell Scenkonst

Den här veckan vill vi belysa ett kalasbra nätverk som Spinn numera är del av, vid namn Universell Scenkonst. Nätverket startades för att öka kunskapsdelning kring tillgänglighetsfrågor inom scenkonsten, samt för att stötta och inspirera varandra. Det är ett regionalt nätverk som samlar en blandning av institution, kommun, förvaltning, fria grupper och andra initiativ på scenkonstområdet.

Vi tog ett snack med Malin Aghed från GöteborgsOperan, en av de drivande krafterna inom nätverket:

“Ingen förstod riktigt hur bra detta skulle kännas. Vi var några som kände ett behov att belysa tillgänglighetsfrågor inom scenkonsten av den enkla anledningen att vi tror att det blir bättre konst när alla kan vara med. Det är lätt, när vi pratar om tillgänglighetsfrågor, att hamna i något slags “synd om”-träsk. Det är inte det vi är ute efter här, utan vi tror alltså att kvalitén på själva konsten höjs när den kan utövas av och delas med fler.”

Namnet Universell Scenkonst är inspirerat av universell design. Det innebär att produkter, miljöer och tjänster ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av speciell anpassning. Nätverkets mål är att skapa scenkonst som alla kan ta del av. Det innebär dels att skapa nytt – både föreställningar och annan verksamhet inspirerad av dessa tankar – samt att göra om befintliga föreställningar på ett sätt så att de passar fler.

“För egen del så upplever jag att det egentligen bara finns två grupper som inte har någon direkt plattform att uttala sig på; barn, samt de i “funkisvärlden” – personer som inte kan tala i radio, skriva en insändare eller ens vet om att det är något de skulle vilja göra. Vi måste hjälpas åt att ge dessa personer en plattform.”

Fler som är med i nätverket är Regionteater Väst, Dansakademin, Förvaltningen för kulturutveckling, Danskompaniet Spinn, Kulturskolan Göteborg, Scenkonstkollektiven Språng och Konstra och scenkonstkooperativet Big Wind.

“Inom nätverket arbetar vi utifrån en vänlig ton. Vänlig men bestämd, ska jag säga. Det finns många som är rädda att ens prata om sådana här frågor, rädda att säga fel saker eller använda fel termer. Det finns så många minor. Vi vill skapa en plats där en får göra fel, korrigera och utvecklas, istället för att dömas ut. Vi har en öppen dörr-policy – alla är välkomna att höra av sig för att veta mer eller ta del av nätverkets kunskaper.”

Är du nyfiken på Universell Scenkonst? Nyligen gästade nätverket kulturkonferensen Folk & Kultur med det digitala seminariet Universell scenkonst – hur vi skapar kulturella mötesplatser där alla inte bara är välkomna utan också väntade. Här nedan går att se både trailer samt det 35 minuter långa seminariet i sin helhet!

Klicka här för att se trailer!

Klicka här för att titta på seminariet i sin helhet!

På bilden ser vi fyra personer, tre kvinnor och en man, som sitter i grönblå fåtöljer i en halvcirkel framför en mörkblå tygbakgrund. På golvet ligger en beige matta. På mattan står två små runda träbord. I bakgrunden hänger en vit rektangulär vimpel med svart mönster på och på vardera sida om denna står två palmer.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hannah Felicia på Vara Konserthus!

Föreställningen Hannah Felicia gästar Vara Konserthus, under en delad kväll tillsammans med Klima Dance & Sumie’s föreställning What if den 4 maj. Ja, det blir faktiskt av!!

Hannah Felicia är en föreställning om systerskap, i koreografi av isländska Lára Stefánsdóttir med musik av Högni Egilsson och ljuddesign av Þórarinn Guðnason. Dansare är Hannah Karlsson och Felicia Sparrström.

När: tisdag den 4 maj kl. 19.00.
Var: Sparbanken Blackbox, Vara Konserthus.

Boka din biljett här!

Bilden visar dansarna Hannah Karlsson och Felicia Sparrström mitt ute i en granskog, iförda guldskimrande dräkter. Hannah sitter uppkrupen bakom Felicia, stirrandes stint in i kameran. Felicia skriker med öppen mun samtidigt som hon håller i sin rullstol med sina muskulösa armar. Foto: Anna Ósk Erlingsdóttir

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hannah Felicia at Vara Konserthus!

On May 4, Spinn will perform Hannah Felicia at Vara Konserthus! The evening will be shared with Klima Dance & Sumie’s performance What if. Yes, this IS actually happening!!

Hannah Felicia is a performance about sisterhood, choreographed by Icelandic Lára Stefánsdóttir with music by Högni Egilsson and sound design by Þórarinn Guðnason. Dancers are Hannah Karlsson and Felicia Sparrström.

When: Tuesday May 4 at 19.00.
Where: Sparbanken Blackbox, Vara Konserthus.

Book your ticket here!

The image depicts dancers Hannah Karlsson and Felicia Sarrström in the middle of a spruce forest, wearing costumes that shimmers in gold. Hannah sits perched up behind Felicia, looking sharply into the camera. Felicia screams with her mouth open while holding onto her wheelchair with her muscular arms. Photo: Anna Ósk Erlingsdóttir

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Intervju: Hannah Karlsson

Hej Hannah, berätta lite om dig!
Hannah heter jag som sagt, och jag bor och arbetar i Göteborg. Jag har en fantastisk familj som jag bor med och en lika fantastisk familj av vänner. På fritiden tycker jag om att lyssna på ljudböcker, nu senast var det 1984 av George Orwell – rent historiskt är det en intressant bok att ha läst, men ingen personlig favorit. Jag gillar även att brodera, och då blir det oftast ironiska carpe diem-varianter. Jag kan fastna lite osunt länge i mobilspel och de flesta lördagar lyssnar jag på Melodikrysset i P4, men än så länge har jag inte vunnit något badlakan (det är förstapriset och en stor dröm i livet att få vinna). Jag är en envis person med mycket tålamod. Jag är lugn och säger oftast inte mer än vad jag tycker är nödvändigt. Och jag är rolig!

Vad har du på gång framöver?
Det händer en hel del hos Spinn framöver, med kommande föreställningar och workshops. Jag jobbar även som dansare i andra projekt, bland annat med koreograferna Olof Persson, Gun Lund och Mari Vittradotter. Förhoppningen är att framåt sommaren och hösten kunna genomföra föreställningar som skulle ha blivit av under förr året. Jag har även egna projekt både som dansare och koreograf, bland annat i samarbete med Kolgruvan på Ringön samt fler eventuella samarbeten som ännu inte är helt spikade och därmed kan jag inte säga så mycket mer just nu!

Vad innebär dans för dig?
Kort och koncist – dans innebär allt för mig. Det är mitt sätt att sätta ord på det jag inte finner ord för, både i utförande och i betraktande. Den ger och tar från mig på ett sätt som inget annat gör. Den slukar mig och ifrågasätter mig. Danskonsten och rörelsen gör livet viktigt och stort.

Har du sett någon bra serie eller film på senaste? Tipsa!
En riktigt bra serie är Apache. En väldigt drabbande verklighetsbaserad historia. Så himla fin och oerhört tragisk samtidigt. Och välgjord. Och en guilty pleasure – Gift vid första ögonkastet på SVT. Det är bara för göttigt och det finns en ny säsong nu!

Slutligen – vad äter du helst på en fredagskväll om du får välja helt fritt?
Det kan vara olika! Först och främst ska det vara en middag som går relativt snabbt att tillaga, eftersom jag alltid är extra trött på fredagskvällar. Sen kan det bli några riktigt goda ostar med goda grejer till, lite chips och ett glas vitt torrt vin, så är jag hemma!

Porträttbildbild i halvprofil på dansaren Hannah Karlsson som står lutad mot en stenmur med en ljusgul keps på huvudet.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Interview: Hannah Karlsson

Hello Hannah, tell us a little about yourself?
My name is Hannah, obviously, and I live in Gothenburg, Sweden, which is also where I base most of my work. I live with an amazing family, and I have an equally amazing community of friends. In my free time I listen to a lot of audio books, most recently 1984 by George Orwell – historically a very interesting book to have read, but not a personal favorite. I also like to spend time with embroidery, which more often than not results in various ironic carpe diem-motives. I have a tendency o get stuck with games on my phone a little longer than what’s good for me, and on Saturdays I usually listen to Melodikrysset on P4, but so far I haven’t managed to win the much coveted first price award (which is a bath towel). I’m a stubborn person with a lot of patience. I’m calm, and usually don’t say more than what I think is necessary. And I’m funny!

What do you have cooking up in the near future?
There’s quite a lot of stuff happening with Spinn, with coming performances and workshops. I also dance in other projects and constellations with choreographers such as Olof Persson, Gun Lund and Mari Vittradotter. Hopefully we will be able to play some of the performances that were planned for last year sometime in the summer or next fall. I also run my own projects both as dancer and choreographer, for example in collaboration with Kolgruvan at Ringön, and a few other potential co-labs which haven’t been confirmed and so I can’t really reveal any more about at the moment!

What does dance mean to you?
In short – dance is everything to me. It’s my way of putting words on the things I can’t find words for, both as a creator and a spectator. It gives, and it takes, in a way that nothing else does. It devours me and disputes me. Movement and the art of dance make life important and large.

Have you seen any good movies or TV shows lately?
Apache is a really good series. It’s a moving story based on real events, so beautiful and so tragic at once, and really well made. And – a guilty pleasure: Gift vid första ögonkastet on SVT! I just think it’s so nice, and there’s a new season out now!

Finally – what do you like to eat on a Friday night?
It can vary a bit! But it needs to be something easy, since I’m usually pretty tired on Friday nights. But hit me up with a nice cheese and some condiments, a bag of chips and a glass of dry white wine, and I’m all set!

Portrait image in semi-profile of dancer Hannah Karlsson, standing leaning against a stone wall wearing a light yellow hat.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn interprets visual arts

On March 8 (international women’s day!) Spinn’s dancers Hannah Karlsson and Felicia Sparrström will participate in a digital exhibition by artist Ida-Lovisa Rudolfsson at Fregatten House of Culture in Stenungsund! What happens when different kinds of art forms meet? How would things like choreography, poetry and music be affected by the art of Ida-Lovisa Rudolfsson? These are questions asked and investigated in the artist’s exhibition “Till det som går att laga”. Felicia Sparrström and Hannah Karlsson were filmed on location in February and now we will have a chance to experience it from the comfort of our homes!

Link to event!

The image depicts dancers Hannah Karlsson and Felicia Sparrström wearing dark green clothes, sitting in front of a painting depicting a tree. The dancers are looking towards the top left corner of the picture, while stretching out their right arms in the same direction. Photo: Veera Suvalo Grimberg

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn tolkar bildkonst

På självaste internationella kvinnodagen den 8 mars medverkar Spinns dansare Hannah Karlsson och Felicia Sparrström i Ida-Lovisa Rudolfssons digitala utställning från kulturhuset Fregatten i Stenungsund! Vad händer när olika konstformer möts? Hur påverkas koreografi, poesi och musik av mötet med Ida-Lovisa Rudolfssons konst? Detta är frågor som konstnären undersöker i utställningen ”Till det som går att laga”. Dansarna Felicia Sparrström och Hannah Karlsson filmades på plats redan i februari och nu kan vi få uppleva det hemifrån!

Länk till eventet hittar du här!

På bilden ser vi dansarna Hannah Karlsson och Felicia Sparrström iklädda mörkgröna kläder, sittandes framför en tavla föreställande ett träd. Dansarna tittar åt övre vänstra hörnet på bilden, och sträcker ut sina högerarmar i samma riktning. Foto: Veera Suvalo Grimberg