Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Summer greetings from Spinn!

It has been an incredibly fun and intense spring for us in Spinn! Here are some of the things that we’ve been up to the last couple of months.

Performances
On February 10 we premiered our latest performance Gård av träd (Garden of Trees) at Folkteatern in Gothenburg. We would like to extend a massive thank you both to the Folkteatern staff and the audience who came and saw it. Gård av träd was also presented at the small stage at GöteborgsOperan on May 2 when Göteborgs stad arranged an inspiration day for people working with retired citizens.

Image from the premiere of Gård av träd at Folkteatern in Gothenburg, February 10 2017. Photo: Dag Rosenqvist

We also started work on our next performance Skirtpower choreographed by Carl Olof Berg and featuring music by Lisen Rylander Löve. Skirtpower will premiere in April next year, and more information will come during autumn.

Photo from rehearsals of Skirtpower, Vitlycke – Centre for performing arts May 2017. Photo: Dag Rosenqvist

At the beginning of June, we visited Dance Week Festival in Zagreb to present Trippel. This was our first time in Croatia, but we hope to be back again at some point. We also presented a re-launch of Imagine in Mölnlycke, now with a smaller ensemble.

New web site
In April we launced our new and more accessible web site, and judging by from the feedback we have got so far, it seems to be working just the way we had hoped. It feels amazing to finally have a web site that is both more accessible and that looks great too!

Workshops
Along with Kulturakademin Trappan and Dansalliansen we invited English choreographer Fin Walker to host a three-day course at Spinnstudion. And as part of the EU project Moving Beyond Inclusion we visited Candoco Dance Company along with Producentbyrån and the other project partners. In June our Artistic Director Veera Suvalo Grimberg visited Archangelsk in Russia to hold a workshop along with Share Music & Performing Arts.

SpinnVäxa and SpinnUnga
Spring for SpinnUnga has been equally intense and exciting and they have now gone on a well-deserved summer break. SpinnUnga has, amongst other things, performed at GöteborgsOperan as the opening act for the dance competition Just Move It in a choreography by Anna Bergström, and inaugurated Badhusparken in Vara with a choreography by Veera Suvalo Grimberg.

Image from the inauguration of Badhusparken in Vara 2017.

During spring, SpinnUnga has also collaborated with artist Nadia Nair on her music video for the track Forever that will be out soon. During autumn this collaboration continues with a joint concert at Kungstorgsscenen during Kulturkalaset in Gothenburg on August 16 at 16.00. The piece Rätt att ta plats will start, followed by a joint concert featuring Nadia and dancers from both Spinn and SpinnUnga. Rätt att ta plats will also be presented at Olof Palmes plats in Gothenburg as part of Kultur i Väst’s conference PRIO on September 8.

And we hope you haven’t missed that SpinnVäxa and SpinnUnga now have their own social media channels on both Instagram (@spinnvaxaspinnunga) and Facebook.
Make sure to follow them there to keep updated on what’s going on.

Vacant office space
Do you want to sit with us in Kulturklustret at Järntorget in Gothenburg? We now have a vacant office space in our big office that we also share with Embla dans & teater and Scenkonsttrion Kurage. Kulturklustret also consist of Kulturakademin Trappan, Riksteatern Väst och Teatercentrum västra. Just send an email or call Veera if you want more information!

Last but not least we would like to take this opportunity to wish Candoco Dance Company’s former Artistic Director Stine Nilsen all the best in her new endeavors as Director of Oslo based CODA Festivalen. Her mentorship with Veera Suvalo Grimberg and Spinn has been very appreciated and has been an important part in the development of Spinn during these years.

We will now go on a short summer break, but we’ll see you again in August!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Sommarhälsning från Spinn!

Det har varit en otroligt rolig och intensiv vår för oss i Spinn! Här är några av sakerna som vi har hittat på under de senaste månaderna.

Föreställningar
Den 10 februari hade vi premiär för senaste föreställningen Gård av träd på Folkteatern i Göteborg. Vi vill passa på att tacka både husets personal och publiken som kom och såg föreställningen. Gård av träd spelades sedan även på GöteborgsOperans lilla scen den 2 maj när Göteborgs stad arrangerade en inspirationsdag för stans äldreombud.

Bild från premiären av Gård av träd på Folkteatern i Göteborg, 10 februari 2017. Foto: Dag Rosenqvist

Vi började även arbeta med nästa produktion Skirtpower i koreografi av Carl Olof Berg och med musik av Lisen Rylander Löve. Skirtpower har premiär i april nästa år, och mer information kommer under hösten.

Foto från repetitioner av Skirtpower, Vitlycke - Centre for performing arts maj 2017. Foto: Dag Rosenqvist

I början av juni åkte vi till Dance Week Festival i Zagreb, Kroatien och spelade Trippel. Det här var vårt första besök i Kroatien men vi hoppas att vi kan komma tillbaka nån gång i framtiden. Det var även nypremiär för Imagine i Mölnlycke, nu för en mindre ensemble.

Ny hemsida
I april lanserade vi vår nya och mer tillgängliga hemsida och av reaktionerna vi har fått hittills så verkar den fungera både som vi vill och hoppats. Det känns fantastiskt kul att äntligen ha en hemsida som både är mer tillgänglig och tilltalande!

Workshops
Tillsammans med Kulturakademin Trappan och Dansalliansen bjöd vi in den engelska koreografen Fin Walker till en tredagars kurs i Spinnstudion. Och som en del av EU-projektet Moving Beyond Inclusion åkte vi tillsammans med Producentbyrån till London och besökte Candoco Dance Company tillsammans med de andra projektparterna. Nu i juni besökte vår konstnärlige ledare Veera Suvalo Grimberg Archangelsk i Ryssland för att ge workshops tillsammans med Share Music & Performing Arts.

SpinnVäxa och SpinnUnga
Även SpinnUngas vår har varit full av spännande och utmanande händelser och nu tar de ett välförtjänt sommarlov. SpinnUnga har bl.a. varit med och invigt både Just Move It på GöteborgsOperans stora scen med en koreografi av Anna Bergström och Badhusparken i Vara med koreografi av Veera Suvalo Grimberg.

Bild från invigningen av Badhusparken i Vara 2017.

SpinnUnga har under våren även samarbetat med artisten Nadia Nair genom hennes musikvideo till låten Forever som släpps inom kort. Till hösten fortsätter samarbetet med Nadia med en gemensam konsert på Kungstorgsscenen under Kulturkalaset i Göteborg den 16 augusti kl 16.00. Verket Rätt att ta plats kommer att inleda och sen följer en gemensam konsert med Nadia och dansare från både Spinn och SpinnUnga. Rätt att ta plats kommer även visas på Olof Palmes plats som en del av Kultur i Västs konferens PRIO den 8 september.

Ni har väl inte heller missat att SpinnVäxa och SpinnUnga nu har sina egna kanaler på både Instagram (@spinnvaxaspinnunga) och Facebook. Följ dem där för mer information om vad som är på gång.

Ledig skrivbordsplats
Vill du sitta med oss i Kulturklustret på Järntorget i Göteborg? Vi har nu en kontorsplats ledig i vår fina lokal som vi även delar med Embla dans & teater och Scenkonsttrion Kurage. I Kulturklustret sitter även Kulturakademin Trappan, Riksteatern Väst och Teatercentrum västra. Bara maila eller ring Veera om du vill ha mer information!

Sist men inte minst vill vi även passa på att önska Candoco Dance Companys tidigare konstnärliga ledare Stine Nilsen lycka till i sin nya roll som ledare för CODA Festivalen i Oslo. Hennes mentorskap med Veera Suvalo Grimberg och Spinn har varit mycket uppskattat och en viktig del av verksamhetsutvecklingen under de här åren.

Nu tar vi ett kort sommaruppehåll, men vi är tillbaka igen i augusti!