Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Register now for this autumn’s SpinnVäxa classes

Summer is over, the schools are starting and the autumn term is here. For many, starting a new term means that it’s time to explore and register for a number of extra leisure activities and cultural experiences. But the harsh truth is that not everyone can take part in what’s on offer. If you cannot use your legs properly and are having trouble getting around without a wheelchair, then a lot of these leisure activities are closed off to you due to inaccessible premises. If you have a hard time concentrating, receiving instructions or communicate then a few more options are closed off to you. If you have vision or hearing impairment, yet more options are closed off. This is not the way it should be, and this is something we want to change.

We in Danskompaniet Spinn long for a society and a cultural world that is open to everyone, regardless of any disabilities. In order to enable more people to take part in dance education, in 2014 we started SpinnVäxa along with Studieförbundet Bilda.

Image of SpinnVäxa, Spring 2017

We want more people to meet across boundaries and across limitations based on disabilities. We believe in and long for meetings where we learn from each other and together. We believe diversity makes us grow. We thing different is exciting, and we see how this leads to massive creativity and a desire to create. We believe that, when we’ve reached the point where we see each other’s differences as opportunities instead of difficulties, we can create something unique and new together.

Image of SpinnVäxa, Spring 2017

SpinnVäxa is inclusive dance groups for children, youth and adults with and without disabilities. In SpinnVäxa, the dancers meet on equal terms in dance groups divided by age. We work from each individual’s unique possibilities, evolving both as individuals and as a group. Our aim is that everybody, regardless of disabilities, should be able to develop within the art of dance.

This autumn’s dance classes are about to start!
Read more about SpinnVäxa and how to register here on our web site. If you have any questions, just send an email to jenny.sandgren@bilda.nu

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Anmäl dig till höstens klasser med SpinnVäxa

Nu är sommaren slut, skolorna börjar och höstterminen är här. För många innebär en ny termin att det är dags att utforska utbudet och anmäla sig till en mängd olika roliga fritidsaktiviteter och kulturupplevelser. Men den bistra verkligheten är att alla inte kan ta del av det som erbjuds. Om du inte kan använda dina ben och har svårt att transportera dig utan rullstol försvinner en mängd möjliga fritidsaktiviteter på grund utav otillgängliga lokaler. Om du kanske har svårt att koncentrera dig, att ta emot instruktioner eller att kommunicera försvinner ytterligare några valmöjligheter. Har du sedan hörsel- eller synnedsättningar försvinner några till. Så borde det inte vara och det vill vi ändra på.

Vi på danskompaniet Spinn längtar efter ett samhälle och en kulturvärld som är öppen för alla oavsett funktionsvariation. Som ett led i arbetet med att fler ska kunna ta del av dansundervisning bildades 2014 SpinnVäxa tillsammans med Studieförbundet Bilda.

Bild på SpinnVäxa, våren 2017

Vi vill att fler ska kunna mötas över gränser och grupperingar som utgår från funktionsvariationer. Vi tror på, och längtar efter möten över gränser där vi lär oss av varandra och tillsammans. Vi tror att mångfald gör att vi växer. Vi tycker att olika är spännande och ser hur det leder till stor kreativitet och skaparlust. Vi tror att när vi kommit till den punkt där vi ser våra olikheter som möjligheter istället för svårigheter, kan vi skapa något unikt och nytt tillsammans.

Bild på SpinnVäxa, våren 2017

SpinnVäxa är inkluderande dansgrupper för barn, unga och vuxna med och utan funktionsvariationer. I SpinnVäxa möts dansarna på lika villkor i grupper som är indelade efter ålder. Vi utgår från individens unika förutsättningar och utvecklas därifrån både som individer och som grupp. Vårt mål är att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna utvecklas inom danskonsten.

Nu drar vi snart igång höstens klasser!
Läs mer om SpinnVäxa och om hur du anmäler dig här på hemsidan. Har du några frågor så kan du bara maila till jenny.sandgren@bilda.nu

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

SpinnUnga + Nadia Nair = Forever!

During spring SpinnUnga, Spinn’s company for young dancers, started up a collaboration with Gothenburg based artist Nadia Nair. And now we have the great pleasure to present the video for Nadia’s new single Forever! In the video, directed by Moa Viking, dancer’s from SpinnUnga performs a choreography by Anna Bergström, Artistic Director of SpinnUnga.

Last week SpinnUnga and dancers from Spinn also performed with Nadia during Göteborgs Kulturkalas.

Image of SpinnUnga’s participation in Nadia Nair’s concert during Göteborgs Kulturkalas 2017. Photo: Ulrika Ölund

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

SpinnUnga + Nadia Nair = Forever!

Under våren inledde SpinnUnga, Spinns kompani för unga dansare, ett samarbete med den fantastiska Göteborgsbaserade artisten Nadia Nair. Och nu har vi den stora glädjen att presentera videon till Nadias nya singel Forever! I videon, som är regisserad av Moa Viking, medverkar dansare från SpinnUnga i en koreografi av SpinnUngas konstnärliga ledare Anna Bergström.

Förra veckan medverkade SpinnUnga tillsammans med dansare från Spinn även när Nadia spelade på Kulturkalaset i Göteborg.

Bild på SpinnUnga från medverkan under Nadia Nairs konsert under Göteborgs Kulturkalas 2017. Foto: Ulrika Ölund

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Conference on inclusive performing arts in Berlin, August 23-24

Stretching the Physicality of Dance is a two-day conference about exploring new ideas in working with inclusive performing arts.

The conference aims to stimulate debate and broaden perception on contemporary dance and disability in Germany and European context. Stretching the Physicality of Dance is presented by tanzfähig and Dachverband Tanz and takes place at Uferstudios in Berlin on August 23-24. Among the participants are Joanne Lyons and Tanja Erhart from Candoco Dance Company and Evelyne Wohlfarter and Bernhard Richarz from tanzfähig. The program include lectures, workshops, plenary discussions, panels and a forum where participants of the congress are invited to present their own projects in short form.

Registration fee is 60/30 euro. The conference’s languages are German, English and German sign language. The venue is accessible for wheelchair users.

More information and registration can be found here.

Stretching the Physicality of Dance is one of the events that takes place in the context of the EU-project Moving Beyond Inclusion. The Berlin based tanzfähig is the German partner of the EU project whose lead partner is London based company Candoco Dance Company.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Konferens om inkluderande scenkonst i Berlin 23-24 augusti

Stretching the Physicality of Dance är en tvådagars konferens som handlar om att utforska nya idéer kring arbetet med inkluderande scenkonst.

Konferensen vill skapa en debatt kring, och en större förståelse för samtida dans och tillgänglighetsfrågor utifrån en tysk och europeisk kontext. Stretching the Physicality of Dance presenteras av tanzfähig och Dachverband Tanz och äger rum i Uferstudios i Berlin, den 23-24 augusti. Medverkar gör bl.a. Joanne Lyons och Tanja Erhart från Candoco Dance Company och Evelyne Wohlfarter och Bernhard Richarz från tanzfähig. Programmet består av föreläsningar, workshops, diskussioner, paneler och ett forum där konferensdeltagarna bjuds in för att kortfattat presentera sina egna projekt.

Anmälningsavgiften är 60/30 euro. Konferensen hålls på tyska, engelska och tysk teckentolkning. Lokalerna är tillgängliganpassade.

Mer information och anmälan hittar du här.

Stretching the Physicality of Dance genomförs inom ramen för EU-projektet Moving Beyond Inclusion. Berlinbaserade tanzfähig är den tyska parten i EU-projektet som leds av det Londonbaserade kompaniet Candoco Dance Company.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn at Göteborgs Kulturkalas

During Göteborgs Kulturkalas that takes place in Gothenburg on August 16-20, Spinn will contribute with both workshops and performances. And in addition to this, our amzing dancer Emilia Wärff will also be the host at Tältscenen on Kungstorget on Thursday August 17!

Spinn/SpinnUnga and Nadia Nair
SpinnUnga and dancers from Spinn will share the stage with Swedish artist Nadia Nair at Tältscenen on Kungstorget on August 16 at 16.00.

The concert comes from a collaboration between Nadia Nair and Spinn/SpinnUnga along with choreographer Anna Bergström. The collaboration started during spring 2017 with the music video for the track Forever. The concerts starts with SpinnUnga, Spinns company for young dancers, performing the piece Rätt att ta plats, followed by a shared concert with Nadia Nair, her band and dancers from both Spinn and SpinnUnga.

Image from the shoot of the music video Forever. Photo: Adrian Levander

Rätt att ta plats was created by Anna Bergström, Director of SpinnUnga, along with the dancers.

Read more about the concert here.
The concert is open to everyone and free of charge.

Dansworkshop with SpinnVäxa and Passalen
SpinnVäxa and Passagen will host workshops at Trädgårdsföreningen, Thursday August 17 at 14.15-14.45 for ages 4-6, and at 15.00-15.45 for ages 12 and above.

Join us for an exiting workshop where we work with each individual’s unique possibilities as the starting point. In dance we meet on equal terms, because dancing doesn’t have to be that hard. Here we encourage curiosity, exploration and drive. This is a creative dance workshop for people both with and without disabilities.

The Prova på! area where the workshops are held is located at the playgrounds in Trädgårdsföreningen. Follow the instructions from the audience hosts so that everyone who wants to take part can have a good experience. Parents with strollers are advised to place these in the designated areas. The whole area is accessible for wheelchair and walker users.

The workshops are lead by Jenny Sandgren Wahlström, Dance Teacher and Director of SpinnVäxa.

Read more about the workshop for children ages 4-6 here.
Read more about the workshop for ages 12 and above here.
The workshops are open to everyone and free of charge.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn på Göteborgs Kulturkalas

Under Göteborgs Kulturkalas som äger rum i Göteborg den 16-20 augusti medverkar Spinn med inte mindre är tre programpunkter, plus att vår fantastiska dansare Emilia Wärff även har fått den stora äran att vara konferencier vid Tältscenen på Kungstorget under hela torsdagen den 17 augusti!

Spinn/SpinnUnga och Nadia Nair
SpinnUnga tillsammans med dansare från Spinn medverkar när artisten Nadia Nair ger konsert i Tältscenen på Kungstorget den 16 augusti kl 16.00.

Konserten bygger på ett samarbete mellan Nadia Nair och Spinn/SpinnUnga tillsammans med koreografen Anna Bergström. Samarbetet startade våren 2017 genom Nadias musikvideo till låten Forever. Konserten inleds av SpinnUnga, Spinns kompani för unga dansare och dansverket Rätt att ta plats, sedan följer en gemensam konsert med Nadia Nair, hennes band och dansare från både Spinn och SpinnUnga.

Bild från inspelningen av musikvideo Forever. Foto: Adrian Levander

Rätt att ta platsär skapat av SpinnUngas konstnärliga ledare Anna Bergström tillsammans med dansarna.

Läs mer om arrangemanget här.
Det är självklart fri entré och öppet för alla.

Dansworkshop med SpinnVäxa och Passalen
SpinnVäxa och Passalen ger dansworkshops i Trädgårdsföreningen, torsdagen den 17 augusti kl 14.15-14.45 för dig mellan 4-6 år och kl 15.00-15.45 från 12 år och uppåt.

Var med på en rolig dansworkshop där vi utgår från individens unika förutsättningar. Vi möts på lika villkor i dansen för det behöver inte vara svårt att dansa. Här väcks vår nyfikenhet, utforskaranda och drivkraft till liv. En kreativ dansworkshop för personer både med och utan funktionsvariationer.

Området Prova På! där workshopsen hålls hittar du vid lekplatsen i Trädgårdsföreningen. Följ publikvärdarnas instruktioner så att alla som vill vara med får en så bra upplevelse som möjligt. Föräldrar med barnvagnar ombeds ställa dem vid angivna platser. Det är inga problem att komma fram till eller delta i programmet för dig som använder rullstol eller rollator.

Workshopsen leds av Jenny Sandgren Wahlström, danspedagog och verksamhetsledare för SpinnVäxa.

Läs mer om workshop barn i åldern 4-6 här.
Läs mer om workshop för åldern 12 år och uppåt här.
Det är självklart fri entré och öppet för alla.