Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Våren 2018!

Vilken fantastisk vår det har varit för oss i Danskompaniet Spinn! Det har hänt så mycket roligt, och vi har träffat så många fina människor under de senaste månaderna. Vi är så otroligt glada och tacksamma för att vi får hålla på med det här och att det vi gör både drabbar och inspirerar andra!

Det är svårt att välja bland alla godsaker, men bland allt det där som vi har gjort under våren så sticker nog premiären av vår senaste föreställning Skirtpower ut mest. Att få vara en del av processen i Spinnstudion, se genomdraget inför publiken på Vara Konserthus och slutligen få vara med om premiären i Vitlycke var ren njutning. Ett stort tack till Carl Olof Berg för den fantastiska koreografin och till Lisen Rylander Löve för den magiska musiken. Och inte minst våra dansare Emilia Wärff, Izabell Makiela och Aristide Rontini och alla ni andra som har varit med under arbetet med Skirtpower!

Bild från föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Under februari genomförde vi en fem dagar lång choreographic research i Spinnstudion med Isländska koreografen Lára Stefánsdóttir. Arbetet var en del av EU-projektet Moving Beyond Inclusion och medverkade gjorde Spinns dansare, dansare från SpinnUnga samt ett antal inbjudna gäster. Under våren genomfördes även det sista mötet inom projektet Moving Beyond Inclusion, som officiellt tar slut den 29 juni, i London.

Vi har även haft workshop med norska koreografen Torgunn Wold i Spinnstudion och vår konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg åkte i februari till Archangelsk i Ryssland för att hålla workshops tillsammans med Share Music & Performing Arts. Under våren arbetade vi även med projektet Hislingan och vår mycket uppskattade workshop Virkhall.

Vi spelade duetten Kryptisk sportgymnastik under Salto! utbudsdag i Hässleholm och under den första upplagan av Folk och Kultur, som är ett nytt kulturpolitiskt konvent och en tribun för konst och kultur i hela Sverige. Duetten Doris&Lo spelades på både Dalheimers hus och Kulturhuset Kåken i Göteborg och även på Kultur 18 – Kulturdagen i Strängnäs kommun i maj.

Bild för föreställningen Doris&Lo. Foto: Mireille Leblanc

Mellan 2014-2018 drevs utbildningsprojektet SpinnVäxa/SpinnUnga tillsammans med Studieförbundet Bilda och med medel från Allmänna Arvsfonden. Från och med våren 2018 drivs arbetet vidare i föreningen Dansutbildningen Språng och samarbetet med Danskompaniet Spinn fortsätter i olika former.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spring 2018!

What an amazing spring it has been for us in Danskompaniet Spinn! We’ve been though so much fun, and we’ve met so many beautiful people during the last couple of months. We are incredibly happy and grateful that we can keep doing this and that what we do affect and inspire others!

It’s hard to pick and choose from all the good stuff, but among all the things that we’ve done, the premiere for our new performance Skirtpower probably stands out the most. To be part of the process at Spinnstudion, see the run-through at Vara Konserthus and to finally be there during the premiere at Vitlycke was an absolute pleasure. A massive thank you to Carl Olof Berg for the amazing choreography and to Lisen Rylander Löve for the magical music. Last but not least a big thank you to our dancers Emilia Wärff, Izabell Makiela and Aristide Rontini and to everyone else who was involved in the work with Skirtpower!

Image from the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

In February we hosted a five-day long choreographic research at Spinnstudion with Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir. The research was part of the EU-project Moving Beyond Inclusion and among the participants were Spinn’s dancers, dancers from SpinnUnga and a select number of specially invited guests. During spring we also participated in the final meeting within the Moving Beyond Inclusion project in London. The project officially ends on June 29.

We’ve also had a workshop with Norwegian choreographer Torgunn Wold at Spinnstudion, and our artistic director Veera Suvalo Grimberg visited Archangelsk in Russia to give workshops along with Share Music & Performing Arts in February. During spring we worked with the project Hislingan and our highly appreciated workshop Virkhall.

We presented the duet Kryptisk sportgymnastik during the Salto! showcase in Hässleholm and at the first ever edition of Folk och Kultur, which is a new culture political convention and a tribune for arts and culture throughout Sweden. The duet Doris&Lo was performed at Dalheimers hus and at Kulturhuset Kåken in Gothenburg and also at Kultur 18 – Kulturdagen i Strängnäs kommun in May.

Image for the performance Doris&Lo. Photo: Mireille Leblanc

Between 2014-2018, the educational project SpinnVäxa/SpinnUnga was done in collaboration with Studieförbundet Bilda and with funding from Allmänna Arvsfonden. As of spring 2018, the work is carried on in the organization Dansutbildningen Språng and the collaboration with Danskompaniet Spinn will continues in various forms.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower at Vara Konserthus!

On Tuesday November 6 we’re performing Skirtpower in Stora salen at Vara Konserthus at 19:30! After the performance there will be an audience talk with our own Veera Suvalo Grimberg.

Skirtpower is about the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view of our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment. Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirts, about sexuality and power. And about tenderness.

“Skirtpower breathes everything from the most fragile to raw sexuality, and the interaction with the audience is at times almost defiant. What I saw on stage was strength, beauty and sublime sensuality in its most beautiful form. There were three professional dancers who treated us to an amazing performance, plain and simple.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

Read more and book your ticket here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på Vara Konserthus!

Tisdag den 6 november spelar vi Skirtpower i Stora salen på Vara Konserthus, kl 19:30! Efter föreställningen blir det även publiksamtal med vår egen Veera Suvalo Grimberg.

Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.

“Skirtpower andas alltifrån det allra sköraste till rå sexualitet och publikkontakten är ibland rentav trotsig. Vad jag såg på scenen var styrka, skönhet och sublim sensualitet i sin allra vackraste form. Det var tre professionella dansare som bjöd oss på en suveränt bra föreställning, helt enkelt.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

Läs mer och boka din biljett här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

SPRÅNG

Danskompaniet Spinns utbildningsenhet SpinnVäxa & SpinnUnga avslutar nu sina projektår hos Allmänna Arvsfonden och Studieförbundet Bilda, och fortsätter som Spinns utbildningsenhet i form av en ideell förening med namnet DANSUTBILDNINGEN SPRÅNG!

I höst fortsätter danskurserna i Spinnstudion som vanligt, och du hittar dansschemat på Språngs hemsida www.dusprang.se

Du kan även följa SPRÅNG på:
Instagram: dansutbildningensprang
Facebook: facebook.com/dusprang

Dela gärna SPRÅNGs inlägg och föreslå deras sociala medier för vänner och bekanta. Ju mer verksamheten syns – desto mer utmanas normer och stereotyper, bilden kring vad som är normalt påverkas och tanken om vem som får ta plats, synas och höras breddas!

Bild från DANSUTBILDNINGEN SPRÅNGs hemsida. Foto: Beata Rydén

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

SPRÅNG

Danskompaniet Spinn’s education for young dancers SpinnVäxa & SpinnUnga are now ending the three-year project that was financed by Allmänna Arvsfonden and Studieförbundet Bilda, and continuing as Spinn’s educational branch in the shape of the non-profit organization that goes by the name of DANSUTBILDNINGEN SPRÅNG!

This autumn, the dance classes will continues at Spinnstudion, and you can find the schedule at Språng’s website www.dusprang.se

You can also follow SPRÅNG at:
Instagram: dansutbildningensprang
Facebook: facebook.com/dusprang

Please share SPRÅNG’s posts on social media and let your friends know about what they do. The more attention this organization gets, the more we can challenge norms and stereotypes, affect the image of normality and widen the idea of who’s allowed to take place and be seen and heard!

Image from DANSUTBILDNINGEN SPRÅNG’s website. Photo: Beata Rydén