Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Disability Arts International writes about Spinn

English initiative Disability Arts International was created by the British Council with the purpose of putting the spotlight on art and culture created by disabled artists, disabled-led companies and inclusive arts organizations.

In their ongoing article series Country Profile, where they’ve previously covered the views on and the work with questions concerning inclusion in the arts in Korea, Ireland and Portugal, the turn has finally come to Sweden. And we are very proud that they chose to get in touch with Spinn! We discussed our methods of working and how we relate to issues about accessibility, focusing on what possibilities – or should we perhaps say the lack thereof – exist when it comes to higher education for artists with disabilities. Although the good news is that things are actually moving forward in that area!

Read the full article here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Disability Arts International skriver om Spinn

Engelska Disability Arts International är en satsning från British Arts Council som har till uppgift att synliggöra konst och kultur skapad av personer med funktionsvariationer eller grupper och organisationer där personer med funktionsvariationer ingår.

I den pågående artikelserien Country Profile (Landsprofil), där de tidigare har avhandlat synen på och arbetet med inkluderande konst i bl.a. Korea, Irland och Portugal har nu turen kommit till Sverige. Och till vår stora glädje tog de kontakt med oss i Spinn! Vi pratade lite kring hur vi arbetar och hur vi resonerar vad gäller frågor som rör tillgänglighet, främst med fokus på utbildningsmöjligheter – eller ska vi kanske säga bristen på utbildningsmöjligheter – för konstnärer med en funktionsvariation. Fast den goda nyheten är att det faktiskt börjar hända saker även på det området!

Artikeln i sin helhet kan ni läsa här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Göteborgspremiär för Skirtpower!

Den 10 maj är det äntligen, äntligen Göteborgspremiär för föreställningen Skirtpower! Det känns så fantastiskt kul att få presentera Skirtpower på hemmaplan när vi besöker Folkteaterns stora scen den 10-11 maj.

Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.

“Skirtpower andas alltifrån det allra sköraste till rå sexualitet och publikkontakten är ibland rentav trotsig. Vad jag såg på scenen var styrka, skönhet och sublim sensualitet i sin allra vackraste form. Det var tre professionella dansare som bjöd oss på en suveränt bra föreställning, helt enkelt.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

Läs mer och boka din biljett på Folkteaterns hemsida!

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Gothenburg premiere for Skirtpower!

On May 10 we will finally have the Gothenburg premiere for the performance Skirtpower! It feels amazing to present Skirtpower on our home turf when we visit Folkteatern’s main stage on May 10-11.

Skirtpower is about the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view of our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment. Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirts, about sexuality and power. And about tenderness.

“Skirtpower breathes everything from the most fragile to raw sexuality, and the interaction with the audience is at times almost defiant. What I saw on stage was strength, beauty and sublime sensuality in its most beautiful form. There were three professional dancers who treated us to an amazing performance, plain and simple.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

Read more and book your ticket at Folkteatern’s website!

Image for the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Workshop på Dalheimers hus den 25 januari

Som en del av Hälsoveckan 2019 har vi i Spinn blivit inbjuda att hålla en workshop på Dalheimers hus i Göteborg, fredagen den 25 januari kl 13.00-14.00.

Workshopens tema utgår från vår tidigare workshop Lika värde som handlar om att vi alla är både olika men ändå lika. Vi dansar utifrån våra egna förutsättningar och reflekterar över händelserna i rummet och den egna kroppen. Vi värmer upp och gör övningar i olika tempon och vi har tid för reflektion. Workshopen består av kreativa övningar och improvisation. Inga förkunskaper i dans behövs. Alla åldrar välkomna! Ta gärna med sköna kläder!

Workshopen äger rum i Hultbergssalen på Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg under ledning av Adam Henriksson från SpinnUnga och Veera Suvalo Grimberg. Det är gratis att delta, och du behöver inte boka plats, så det är bara att dyka upp!

Läs mer här!

Bild från Lunch Beat på Världskulturmuseet i Göteborg, augusti 2016. Foto: Patrik Gunnar Helin

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Workshop at Dalheimers hus, January 25

As part of Hälsoveckan 2019, Spinn has been invited to hold a workshop at Dalheimers hus in Gothenburg, Friday January 25 at 13.00-14.00.

The theme of the workshop emanates from our previous workshop Lika värde, which revolves around how we are different yet the same. We dance based on our own abilities and reflect on what’s happening in the room and in our own bodies. We get warmed up and make exercises at various tempos and make time for reflection. The workshop consists of creative exercises and improvisation. No previous dance experience necessary. All ages welcome! Bring comfortable clothes!

The workshop takes place at Hultbergssalen at Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 in Gothenburg and will be held by Adam Henriksson from SpinnUnga and Veera Suvalo Grimberg. The workshop is free of charge, and you don’t have to register in advance, so just come along!

Read more here!

Image from Lunch Beat at Världskulturmuseet in Gothenburg, August 2016. Photo: Patrik Gunnar Helin