Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos at Hagateatern – the second week!

This week we continue to present Miramos at Hagateatern in Gothenburg, so there are still opportunities to see this fantastic performance!

So far we have received a lovely review from Gothenburg paper GöteborgsPosten’s critic Lis Hellström Sveningson who wrote:

“The four characters, who are introduced separately, are then woven together in various constellations. There are both timid collisions and curious attempts at meeting each other. Eventually, a generous connection, where everyone is welcome and fits in regardless of manners, arise. A sensuous expression for simply being who you are.”

But the children also seem to like what choreographer Torgunn Wold has created with the dancers and the rest of the production team:

“It was fun the whole time. And exciting in a different way. I would also like to have the longest arm in the world. And the tomato in the middle, she felt like a kind queen.” – Freja

So click here to book your ticket at Kulturpunkten now!

Performances week 17
Wednesday April 24 at 10.30 and 18.00
Thursday April 25 at 09.00 and 10.30 (Please note that the 10.30 performance is sold out)
Friday April 26 at 10.30

Tickets are 30 sek for children and 70 sek for adults. Accompanying teachers go free of charge. Miramos is for children ages 4-9 and adults and the foyer at Hagateatern opens 30 min before the performances.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos på Hagateatern – andra veckan!

Även den här veckan spelar vi Miramos på Hagateatern i Göteborg, så ni har fortfarande chansen att se den här underbara föreställningen!

Hittills har vi fått mycket fina omdömen om Miramos. GöteborgsPostens recensent Lis Hellström Sveningson skrev bl.a. så här:

“De fyra individer som introduceras var för sig, vävs sedan samman i olika konstellationer. Det blir både räddhågsna kollisioner och nyfikna försök att mötas. Till slut uppstår en generös gemenskap där alla är välkomna och får plats, oavsett fason. Ett sinnligt uttryck för att bara vara den man är.”

Men även barnen verkar glädjande nog gilla det som koreografen Torgunn Wold har skapat tillsammans med dansarna och övriga inblandade:

”Det var roligt hela tiden. Och spännande på ett annorlunda sätt. Jag skulle också vilja ha världens längsta arm. Och hon den där tomaten i mitten hon kändes som en snäll drottning” – Freja

Så klicka här för att boka din biljett på Kulturpunkten redan nu!

Föreställningar vecka 17
Onsdag 24 april kl 10.30 och 18.00
Torsdag 25 april kl 09.00 och 10.30 (OBS att föreställningen 10.30 är slutsåld)
Fredag 26 april kl 10.30

Biljetterna kostar 30 kr för barn och 70 kr för vuxna. Medföljande pedagog går självklart gratis. Miramos vänder sig till barn 4-9 år och vuxna och Hagateaterns foajé öppnar 30 minuter innan föreställningen.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på Folkteatern 10-11 maj

Den 10 och 11 maj spelar vi föreställningen Skirtpower på Folkteaterns stora scen och detta blir Göteborgspremiär för den här pärlan!

Tidigare i år vann Skirtpower i kategorin ”Årets sinnesorgasm” under Scenkonstgalan 2019 i Göteborg och juryns motivering löd:

”Ett verk som aktiverar vårt sinnescentra. Det vibrerar, vi skälver. Våra pupiller vidgas och sluts i takt med ljusets pulserande, i takt med musikens bultande och med kropparnas rörelse. En frigörande dans där vi påminns att ge våra kroppar utrymme att få vara så fantastiska som de är, och om att inte låta något hindra oss.”

Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.

Skirtpower spelas fredag den 10 maj kl 19.00 och lördag den 11 maj kl 18.00.
Biljetterna kostar mellan 140-230 kr/styck.

Läs mer och boka din biljett på Folkteaterns hemsida!

Men redan fredag den 3 maj kan ni få ett litet smakprov på musiken ur Skirtpower när Lisen Rylander Löve – som har skrivit all musik och även framför den live under föreställningen – har releasefest för sin nya soloskiva Oceans som innehåller musik från Skirtpower. Det är fri entré, och mer information om kvällen hittar ni på Atalantes hemsida eller i facebookeventet.

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower at Folkteatern May 10th – 11th

On May 10th and 11th we’re presenting the performance Skirtpower at the main stage at Folkteatern, making this the Gothenburg premiere for this gem of a performance!

Earlier this year Skirtpower took home the award for “Sensory Orgasm of the Year” the 2019 edition of Scenkonstgalan 2019 in Gothenburg. From the jury’s motivation:

“A piece that activates our senses. It vibrates, we tremble. Our pupils dilate and close in time with the pulsing lights, in time with the pounding of the music and the movements of the bodies. A liberating dance that reminds us to give our bodies the room they need to be fantastic, and not to let anything stop us.”

Skirtpower is about the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view on our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment. Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirt, about sexuality and power. And about tenderness.

Skirtpower is presented on Friday May 10th at 19.00 and on Saturday May 11th at 18.00.
Tickets are between 140-230 sek/each.

Read more and book your ticket at Folkteatern’s website!

Already on May 3rd you’ll be able to get a taste of the music from Skirtpower when Lisen Rylander Löve – who has both written the music and also performs it live during the performance – has a release party for her new solo album Oceans, containing music from Skirtpower. It’s free entrance and more information can be found at Atalante’s website or in the Facebook event.

Image for the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

New trailer for Miramos!

In connection to the premiere at Frölunda kulturhus last week, we also took the opportunity to shoot a new trailer for our latest performance Miramos. We’re so excited to now be able to share this with you all!

A huge thanks to the amazing Lina Ikse who produced the trailer and an equally huge thank you to Frölunda kulturhus for letting us spend a couple of fantastic days there! And of course: thanks to everyone who’s worked with this performance in any way, you know who you are.

During weeks 16-17 we will present Miramos at Hagateatern in Gothenburg. Read more about this at Hagateatern’s website and book your tickets at Kulturpunkten.nu

Read more about Miramos at Hagateatern here.
Buy toyr tickets here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Ny trailer för Miramos!

I samband med premiären på Frölunda kulturhus förra veckan passade vi på att spela in en ny trailer för senaste föreställningen Miramos. Det känns fantastiskt kul att nu kunna dela den med er!

Stort tack till fantastiska Lina Ikse som har producerat trailern och stort tack också till Frölunda kulturhus för att vi fick spendera några fantastiska dagar hos er! Och självklart: tack till alla andra som har arbetat med den här föreställningen, ni vet vilka ni är.

Under veckorna 16-17 spelar vi Miramos på Hagateatern i Göteborg. Mer om detta kan ni läsa på Hagateaterns hemsida och biljetter köper ni på Kulturpunkten.nu

Läs mer om Miramos på Hagateatern här.
Köp biljetter här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Felicia invited to Candoco Dance Company

Since just over a month back, Felicia Sparrström is one of Spinn’s new dancers, something we’re incredibly pleased about and proud of! During Spring she is both part of Miramos, that’s presented at Hagateatern during weeks 16-17 and in Skirtpower at Folkteatern in Gothenburg on May 10-11.

Since fall 2016, Felicia has been part of Spinnunga and has participated in amongst others the performance Livsvägar och Tillfälligheter in 2018. She has also been a dancer in the Spinn performance Florere and was part of Rovereto Choreographic Lab in Italy, Autumn 2017. She is also the first person in a wheelchair to work with a graduation production at Balettakademin, in a piece by Moa Lund.

This week Felicia has been invited to Candoco Dance Company in London to work with the company under the direction of British choreographer Theo Clinkard. The work in London is part of the initial preparations for Candoco’s coming production set to premiere this Autumn.

Dancer Felicia Sparrström. Photo: SODA Casting/Daniel Bothén

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Felicia inbjuden till Candoco Dance Company

Felicia Sparrström är sedan någon dryg månad tillbaka fast dansare med oss i Spinn, något som vi är otroligt glada och nöjda över! Under våren medverkar hon i både Miramos som bl.a. spelas på Hagateatern under vecka 16-17 och när vi spelar SkirtpowerFolkteatern i Göteborg den 10-11 maj.

Felicia har sedan hösten 2016 varit dansare i SpinnUnga och medverkade bl.a. i föreställningen Livsvägar och Tillfälligheter 2018. Hon har tidigare medverkat i Spinns föreställning Florere och deltog även under Rovereto Choreographic Lab i Italien, hösten 2017. Hon är dessutom den första i rullstol som uppträtt på en av Balettakademins slutproduktioner i ett verk av Moa Lund.

Den här veckan är Felicia inbjuden till Candoco Dance Company i London för att arbeta tillsammans med kompaniet under ledning av engelska koreografen Theo Clinkard. Arbetet i London är en del av de inledande förberedelserna inför Candocos kommande produktion som har premiär i höst.

Dansaren Felicia Sparrström. Foto: SODA Casting/Daniel Bothén

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos premiere!

The day has arrived! This Thursday, April 4th we finally premiere our new performance Miramos, choreographed by Torgunn Wold. The premiere takes place at Frölunda kulturhus at 09.30 with a second performance at 11.00. Miramos is for children aged 6-9 and families and here you can book your ticket!

In Miramos we meet four unusual creatures who are on a visit to our blue-green planet. They investigate our world with curiosity and fascination. But where do they come from and what are they actually doing here? Miramos lets us in on a magical and playful journey outside of time, amongst colours, shapes and imagination. We experience the beauty and fragility of nature, and know that all living things on Earth belong together and need each other.

On the stage you meet Spinn’s dancers Izabell Makiela and Felicia Sparrström who are joined by guest dancers Annika Vestel and Britta Kangas.

Click here to book your tickets.
Read more about the performance here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Premiär för Miramos!

Nu är dagen här! Nu på torsdag den 4:e april är det äntligen premiär för vår nya föreställning Miramos i koreografi av Torgunn Wold. Premiären äger rum på Frölunda kulturhus kl 09.30 och sedan spelar vi även en föreställning kl 11.00. Miramos riktar sig till barn i åldrarna 6-9 år och familjer och din biljett bokar du här!

I Miramos får du möta fyra fantasifulla varelser som är på tillfälligt besök här på vår blågröna planet. Nyfiket och undrande utforskar de världen. Men vart kommer de ifrån och vad gör de egentligen här? Miramos är en magisk och lekfull resa utanför tiden, bland färger, former och fantasier. Om naturens skönhet och dess skörhet. Om att allt som lever här på jorden både tillhör varandra och behöver varandra.

På scenen möter ni Spinns dansare Izabell Makiela och Felicia Sparrström samt gästdansarna Annika Vestel och Britta Kangas.

Klicka här för att boka biljetter.
Läs mer om föreställningen här.