Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Att skriva dansen och dansa skriften

Att skriva dansen och dansa skriften (To write dance and to dance writing) is a interdisciplinary investigatory collaboration project initiated and run by Författarcentrum Väst in Gothenburg. The project starts in September 2019 and deals with the choreography of text using dance and the written word as the starting point, asking questions like. “How can we work with queer perspectives and gender perspectives sin a dialogue between dance and writing?”.

The project includes authors from the western parts of Sweden, England, Norway and Iceland, plus Danskompaniet Spinn. Att skriva dansen och dansa skriften is a cooperation between Författarcentrum Väst, UNESCO City of Literature in Reykjavik and New Writing North in Newcastle as well as Norsk Forfattersentrum, Oslo.

Already on October 14th you have the chance to get a glimpse of the project during a lunch concert at Hagakyrkan in Gothenburg. Here Hagakyrkan will form a space for a concert filled with words, notes and movements in undreamt-of combinations. In the room, an organ player, Danskompaniet Spinn and the author’s new texts meet. Participants are Benjamin Kjell – organ player, Annika Vestel – dancer, Felicia Sparrström – dansare, Izabell Makiela – dancer, Veera Suvalo Grimberg – choreographer, Tone Helly-Hansen – reading.

The performance is part of Göteborg International Organ Festival. It’s free of charge and the soup cost 40 sek.

Read more here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Att skriva dansen och dansa skriften

Att skriva dansen och dansa skriften är ett genreöverskridande samarbetsprojekt av undersökande karaktär som initierats och drivs av Författarcentrum Väst i Göteborg. Projektet inleds i september 2019 och handlar om textens koreografi med utgångspunkt i dans och det skrivna ordet och ställer frågor som: ”Hur kan vi arbeta med queera perspektiv och genusperspektiv i dialog mellan dans och skrift?”.

I projektet ingår författare från Västsverige, England, Norge och Island och Danskompaniet Spinn. Att skriva dansen och dansa skriften är ett samarbete mellan Författarcentrum Väst, UNESCO City of Literature i Reykjavik i Reykjavik och New Writing North i Newcastle samt Norsk Forfattersentrum, Oslo.

Redan den 14 oktober har ni möjlighet att få en glimt av projektet när det bjuds på en lunchkonsert i Hagakyrkan i Göteborg. Här blir Hagakyrkan scen för en konsert fylld av ord, toner och rörelser i oanade kombinationer. I rummet möts en organist, Danskompaniet Spinn och författarnas färska texter. Medverkar gör Benjamin Kjell – organist, Annika Vestel – dansare, Felicia Sparrström – dansare, Izabell Makiela – dansare, Veera Suvalo Grimberg – koreograf, Tone Helly-Hansen – läsning.

Föreställningen är en del av Göteborgs internationella orgelfestival. Det är fritt inträde och soppan kostar 40 kr.

Läs mer här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick – second week of rehearsals

We are now coming to the end of our second week of rehearsals for our upcoming production Moby Dick, choreographed by Chiara Bersani. During the first week our artistic director Veera Suvalo Grimberg was on site in Rovereto, so we asked her to share some of her reflections about what she experienced in the studio.

”The last time we met was during a chilly Spring week in Gothenburg. Now we’re in Rovereto, in the late Summer warmth. Annika, Britta, Felicia and Izabell are growing and being challenged by choreographer Chiara Bersani and her amazing team. The performance Moby Dick is forming. I see bodies that dare tell more and more, mouth singing playback, whales calling each other. It is strong yet soft. It is charged, yet calm. Dancing individuals connected to one another. And the wonderful feeling that we are on the right track, an extraordinary one.”

Today, Friday the 20th, we’re shooting the first round of performance images at Lake Garda, and we can’t wait to share these images with you all!

Image from rehearsals of Moby Dick in Rovereto, September 2019. Photo: Veera Suvalo Grimberg

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick – andra repveckan

Vi är nu i slutet av den andra veckan med repetitioner för vår kommande föreställning Moby Dick som koreograferas av Chiara Bersani. Under den första veckan var vår konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg på plats i Rovereto så vi bad henne reflektera kring det hon upplevde i studion.

”Förra gången vi sågs så var det en kylig vårvecka i Göteborg, nu befinner vi oss i sensommarvarma Rovereto. Annika, Britta, Felicia och Izabell utmanas och utvecklas under ledning av koreografen Chiara Bersani och hennes fantastiska team. Föreställningen Moby Dick börjar ta form. Jag ser kroppar som vågar berätta mer och mer, munnar som sjunger playback, valar som kallar på varandra. Det är starkt, men ändå mjukt. Det är laddat, men också avspänt. Dansanta individer i en gemenskap. Och så finns det den där underbara känslan av att vi är på rätt spår, ett extraordinärt sådant.”

Idag, fredag den 20:e september, kommer vi att ta den första omgången föreställningsbilder vid Gardasjön och vi längtar tills vi kan dela de här bilderna med er!

Bild från repetitioner av Moby Dick i Rovereto, september 2019. Foto: Veera Suvalo Grimberg

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick by Chiara Bersani

At the moment Spinn is in the Italian city of Rovereto for the second round of rehearsals for the upcoming production Moby Dick. The performance is created by Italian choreographer Chiara Bersani who has gained great international acclaim druing the last years, and who’s performance Gentle Unicorn was selected for Aerowaves Twenty in 2019. The work in the studio is lead together with dance artists Marco D’agostin who you can read more about here .

Image of choreographer Chiara Bersani. Photo: Giulia Agostini

The performance features Spinn’s dancers Izabell Makiela and Felicia Sparrström and guest dancers Annika Vestel and Britta Kangas. The premiere takes place at the festival Oriente Occidente Dance Festival – who are also co-producing the performance – at the beginning of September 2020!

Image from rehearsals in Rovereto, September 2019. Photo: Dag Rosenqvist

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick av Chiara Bersani

Spinn befinner sig just nu i Italienska staden Rovereto för den andra omgången repetitioner inför kommande föreställningen Moby Dick. Föreställningen skapas av den italienska koreografen Chiara Bersani som har nått stor internationell uppskattning under de senaste åren och vars verk Gentle Unicorn blev utvald till Aerowaves Twenty 2019. Arbetet i studion leds tillsammans med danskonstnären Marco D’agostin som ni kan läsa mer om här.

Bild på koreografen Chiara Bersani. Foto: Giulia Agostini

I föreställningen medverkar Spinns dansare Izabell Makiela och Felicia Sparrström samt gästdansarna Annika Vestel och Britta Kangas. Premiären äger rum på festivalen Oriente Occidente Dance Festival – som även samproducerar föreställningen – i början av september 2020!

Bild från repetitioner i Rovereto i september 2019. Foto: Dag Rosenqvist