Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på Expo: Scenkonst

Den 15:e mars besöker vi årets upplaga av Expo: Scenkonst med föreställningen Skirtpower. Expo: Scenkonst äger rum på Skövde kulturhus den 14-15 mars och vi medverkar med ett 15-minuters utdrag den 15:e mars kl 10.30. Vi ses där!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower at Expo: Scenkonst

On March 15 we’re visiting this year’s edition of Expo: Scenkonst with our performance Skirtpower. Expo: Scenkonst takes place at Skövde kulturhus on March 14-15 and we’re presenting a 15 minutes excerpt on March 15th at 10.30. See you there!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos in Malmö!

Next week we’re leaving for Skåne to present the performance Miramos for children and adults at Barnens Scen in Malmö. There will be school performances from Wednesday to Friday, February 26-28, followed by a public performance for everyone on Saturday February 29 at 14.00. Tickets cost 50 sek, and we hope to see you all there!

Read more and book your ticket here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos i Malmö!

Nästa vecka åker vi ner till Skåne för att spela föreställningen Miramos för barn och vuxna på Barnens Scen i Malmö. Det blir föreställningar för skolor onsdag till fredag den 26-28 februari och sedan en offentlig föreställning för alla på lördagen den 29 februari kl 14.00. Biljetterna kostar 50 kr, hoppas vi ses där!

Läs mer och boka din biljett här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower i Stockholm!

Äntligen, äntligen, äntligen! Det har tagit sin tid, men nu är det klart att vi kommer till Stockholm med föreställningen Skirtpower. Fredag den 20 mars besöker vi Tonsalen & Teater Sláva i Huddinge för att ge en offentlig föreställning kl 19.00 och vi hoppas att vi får träffa så många som möjligt av er där!

Sedan premiären i april 2018 har Skirtpower hyllats av en enig kritikerkår. Föreställningen vann även pris för ”Årets sinnesorgasm” vid Scenkonstgalan i Göteborg 2019 som i motiveringen bland annat skrev:

“Genom neonljus och kjolar i diverse former exploderar våra sinnen. Föreställningen är en konsert, en danseufori och otroligt befriande. Maktbalansen och sexualiteten golvar oss. Skörhet mixas med råhet. Skirtpower är en visuell fest och en bultande och frustande dans med och emot kjolen. Vi vill dansa rockring och prisa kroppen genom lust.” – Scenkonstgalan 2019

Vi längtar till Stockholm och vi hoppas att Stockholm längtar lika mycket efter oss! Vi ses den 20 mars på Tonsalen & Teater Sláva i Huddinge.

Biljetter 180/100 kr. Rabatt för dig med Riksteaterns scenpass.
Bokning www.teaterslava.org / 08-551 705 17 / info@teaterslava.org

Läs mer och boka din biljett här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower in Stockholm!

Finally, finally, finally! It has taken some time, but we can now announce that we’re coming to Stockholm with our performance Skirtpower. On Friday March 20 we’re visiting Tonsalen & Teater Sláva in Huddinge to give a public performance at 19.00 and we hope to see as many of you as possible there!

Since the premiere in April 2018, Skirtpower has been met with unanimous acclaim. The performance also won for “Sensory orgasm of the year” at the 2019 Scenkonstgalan in Gothenburg with the motivation:

”Through neon lights and skirts in different shapes our minds explode. The performance is a concert, a dance-euphoria and incredibly liberating. The power balance and the sexuality floor us. Fragility mixed with rawness. Skirtpower is a visual party of pounding and thrusting dance, with and against the skirt. We want to dance hula-hoops and praise the body through lust.” – Scenkonstgalan 2019

We long for Stockholm, and we hope that Stockholms long for us! See you at Tonsalen & Teater Sláva in Huddinge on March 20.

Tickets 180/100 sek. Discount if you have a Riksteatern scenpass.
Booking www.teaterslava.org / +46 8-551 705 17 / info@teaterslava.org

Read more and book your ticket here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Internal work at Spinnstudion

During autumn we started an internal development process in order to give Spinn’s dancers better tools to work with their bodies. For this purpose we have started working with pedagogue Barbro Olsson who teaches Alexander Technique, where the aim is for the dancers to gain better understanding and find a more natural way of using their bodies. But the internal work also revolves around group dynamic and how we as a company can and want to function. For this we have consulted coach Helena Östblom Berg who works with group processes.

The work continues during spring 2020 along with additional competences Stina Hedberg, physiotherapist and choreographer who, a.o. works as a movement coach, and Katarina Eriksson, dancer who predominantly works with contact improvisation.

The experiences and teachings we draw from these processes are something we will carry with us onto coming productions and this contributes immensely to the overall sustainability of our dancers.

Pictured below are Alexander teacher Barbro Olsson during a class with dancer Britta Kangas. Together they work on a better way of walking in order to take some pressure off the feet.

This project is made possible through development funding from Göteborgs stad.

Alexander Technique with dancer Britta Kangas and teacher Barbro Olsson. Photo: Veera Suvalo Grimberg

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Internt arbete i Spinnstudion

Under hösten inledde vi ett internt utvecklingsarbete för att ge Spinns dansare bättre verktyg att arbeta med sina kroppar. Till vår hjälp
har vi anlitat pedagogen Barbro Olsson som lär ut Alexanderteknik, där målet är att dansarna ska lära känna sin kropp bättre och hitta ett mer naturligt sätt att använda sin kropp. Men det handlar även om att arbeta med gruppdynamik och hur vi som kompani kan och vill fungera. Vi har därför anlitat coachen Helena Östblom Berg som arbetar med grupp- processer.

Arbetet fortsätter under våren 2020 tillsammans med ytterligare kompetenser i form av Stina Hedberg, fysioterapeut och koreograf som bl.a. arbetar som rörelse-coach och Katarina Eriksson, dansare som främst arbetar med kontaktimprovisation.

Erfarenheterna och lärdomarna från de här processerna bär vi med oss vidare in i kommande produktioner och detta bidrar otroligt mycket till hållbarheten hos våra dansare.

På bilden här nedanför ser ni Alexanderläraren Barbro Olsson under en lektion med dansaren Britta Kangas. Tillsammans arbetar de med sättet att gå för att belasta fötterna mindre.

Projektet möjliggörs med utvecklingsstöd av Göteborgs Stad.

Alexanderteknik med dansaren Britta Kangas och läraren Barbro Olsson. Foto: Veera Suvalo Grimberg