Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

10 years with Spinn!

Spinn was founded in 2010, which means that we’ve now turned 10 years as a company! It has been 10 proud, challenging and informative years.

For 10 years we have created dance art for audiences in Sweden and internationally. We have performed on stages, visited festivals and fairs, performed for young audiences, been part of EU-projects, held workshops, participated in international labs, discussed accessibility and fought for everybody’s natural right to express themselves through dance. We have worked with choreographers from Sweden, Iceland, Finland, Norway, Argentina and Italy. We have worked with incredible composers, dramaturges, set designers, lighting designers, photographers and costume designers. We’ve had the privilege of working with amazing dancers from Sweden, France, Spain, Italy and England.

For 10 years we’ve worked to make sure more people are allowed on stage. So that the idea of dance and dancers are widened so more people are given space. But above all we’ve created dance art that touches and engages. And that’s something we’re incredibly proud of. With warmth, humor and sharpness we have wanted to create performances that lives on after the lights have gone out.

To celebrate what has been, we have put together a short film to show at least a tiny shard of all the fun we’ve had these last 10 years. A flashback on 10 unique performances, created by 10 extraordinary choreographers.

We at Spinn are extremely grateful for all the encounters with amazing artists and all the presenters and our amazing colleagues, both at the office and at Producentbyrån. A big thank you also to our funders Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen and Statens Kulturråd who are important enablers through their financial support and their continued dialogue. And of course, the biggest thank you goes out the audiences that we’ve met. Without you there is no Spinn.

We look forward to the coming 10 years.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

10 år med Spinn!

Spinn bildades 2010, vilket betyder att vi nu har hunnit fylla 10 år som kompani! Det har varit 10 stolta, utmanande och lärorika år.

Under 10 år har vi skapat danskonst för publik i Sverige och internationellt. Vi har uppträtt på scener, besökt festivaler och mässor, spelat för barn och unga, varit del av EU-projekt, lett workshops, deltagit i internationella labb, diskuterat tillgänglighet och slagits för allas självklara rätt att uttrycka sig genom dans. Vi har jobbat med koreografer från Sverige, Island, Finland, Norge, Argentina och Italien. Vi har jobbat med fantastiska tonsättare, dramaturger, scenografer, ljusdesigners, fotografer och kostymörer. Vi har haft turen att få jobba med helt fantastiska dansare från Sverige, Frankrike, Spanien, Italien och England.

Under 10 år har vi jobbat för att fler ska få chansen att synas på scen. För att synen på dans och dansare ska breddas så att fler får plats. Men framförallt har vi skapat danskonst som berör och engagerar. Och det är vi otroligt stolta över. Med värme, humor och skärpa har vi velat skapa föreställningar som berör och som förhoppningsvis stannar kvar efter att ljusen släckts.

För att fira det som har varit har vi satt ihop en kort film för att visa i alla fall en liten skärva av allt kul vi har haft de senaste 10 åren. En tillbakablick över 10 unika föreställningar, skapade av 10 enastående koreografer.

Vi på Spinn är tacksamma över alla möten med fantastiska konstnärer och alla arrangörer och fantastiska kollegor, både på kontoret och hos Producentbyrån. Stort tack även till våra bidragsgivare Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd som är viktiga möjliggörare genom sitt ekonomiska stöd och en kontinuerlig dialog. Och såklart, störst tack till all fantastisk publik vi har mött. Utan er inget Spinn.

Vi ser fram emot de kommande 10 åren.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Fall 2020

Well, just like spring, fall of 2020 proved to be a rollercoaster with amazing meetings and project as well as cancelled performances and workshops.

Hannah Felicia
Fall started with a photo shoot for our new performance Hannah Felicia together with photographer Anna Ósk Erlingsdóttir. And what amazing photos they are! During fall, designer Charlotte von Weissenberg continued working on creating costumes and composer Högni Egilsson wrote music for the performance along with sound designer Þórarinn Guðnason. And then we finally had the premiere at Kungsbacka Teater on October 29th, just before the venues once more started to close down operations. And we are so happy and grateful for the fact that we could actually have our premiere, and at such an amazing venue with incredibly helpful and warm staff. Once again, thanks to both Kungsbacka Teater and to Rum för Dans who helped us carry this through. Without you it would never have been possible!

Recorded audio description of Miramos
During fall we have been working with Audiosyn on developing the manuscript for the recording. We have also put together an external reference group consisting of people with visual impairment and with people with experience of working with audio description in performing arts. The finished result will be ready at the beginning of 2021, and then we’ll head out to perform Miramos and offer audio description for any children or youth that may need it. Read more about the project here!

Spark
The Spark lab that was supposed to take place at Vara Konserthus in August was unfortunately – but expectedly so – postponed until fall 2021. But then again, now we have that to look forward to! In September the film documenting the lab in Italy in September 2019 was finally finished. The final result can be seen below.

Miramos
When it comes to Miramos, fall has unfortunately mainly been about cancelled performances. But in spite of this we could perform for amazing children at Folkets Hus in Olofström at the beginning of November. And there will also be a live stream of Miramos from Tollered on December 16th. We’re now working hard at booking performances for 2021, and we’re keeping or fingers crossed things work out!

Image for the performance Miramos. The image depicts from left to right the four characters Sol, Kryp, Pinne, Slange. They are wearing one-colored costumes in red, purple, turquoise green and blue. Sol and Kryp are in the background cheering on Pinne. In the foreground Slange is sitting on Pinne’s back. Photo: Lina Ikse

In other news…
During fall we gave public workshops in Växjö and Karlshamn. And on November 20th, Emilia and Veera from Spinn and Dag from Producentbyrån took part in Skånes Dansteater’s digital full-day conference about dance and inclusion. Watch the full program here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hösten 2020

Ja, precis som våren så har hösten 2020 varit en berg-och-dalbana med både fantastiska möten och projekt och inställda föreställningar och workshops.

Hannah Felicia
Vi inledde hösten med att ta föreställningsfoton för nya föreställningen Hannah Felicia tillsammans med fotografen Anna Ósk Erlingsdóttir. Och vilka fantastiska bilder det blev! Under hösten fortsatte sedan designern Charlotte von Weissenberg arbetet med att skapa kostym och tonsättaren Högni Egilsson arbetade fram föreställningens musik tillsammans med ljuddesignern Þórarinn Guðnason. Och så blev det äntligen premiär på Kungsbacka Teater den 29 oktober, precis innan alla scener återigen stängde ner sina verksamheter. Och vi är så glada och tacksamma för att vi faktiskt kunde har premiär, och på en sådan underbar scen med så otroligt hjälpsam och fin personal. Återigen stort tack till både Kungsbacka Teater och till Rum för Dans som hjälpte oss att genomföra detta. Utan er hade det aldrig gått!

Inspelad syntolkning av Miramos
Under hösten har vi arbetat tillsammans med Audiosyn med att ta fram ett manus för inspelningen. Vi har satt ihop en extern referensgrupp som utgörs av personer med synnedsättning, eller med erfarenhet av att arbeta med syntolkning av scenkonst. Det färdiga resultatet kommer att vara klart i början av 2021, och vi ska sedan ut och spela Miramos och erbjuda syntolkning till alla barn och unga som behöver det. Läs mer om projektet här!

Spark
Sparklabbet som skulle ägt rum på Vara Konserthus i slutet av augusti blev dessvärre – men ganska väntat – framflyttat till hösten 2021. Fast nu har vi ju det att se fram emot! I september blev dock filmen från Spark-labbet i Italien i september 2019 klar, och det färdiga resultatet kan ni se här nedanför.

Miramos
Vad gäller Miramos har hösten dessvärre mest präglats av inställda föreställningar, men vi hann trots allt spela för fantastiska barn i på Folkets Hus i Olofström i början av november. Vi kommer också att göra en live-streamad föreställning av Miramos i Tollered den 16:e december. Vi håller nu på och bokar föreställningar för 2021, och håller tummarna för att allt går vägen.

Bild för föreställningen Miramos. På bilden ser vi från vänster till höger de fyra karaktärerna Sol, Kryp, Pinne, Slange. De är iklädda enfärgade kostymer i rött, lila, turkosgrönt och blått. Sol och Kryp står i bakgrunden och hejar på. I förgrunden hänger på Pinnes rygg. Foto: Lina Ikse

I övrigt…
Under hösten hann vi även med att hålla offentliga workshops i både Växjö och Karlshamn. Och den 20:e november deltog Emilia och Veera från Spinn och Dag från Producentbyrån på Skånes Dansteaters digitala heldagskonferens om dans och tillgänglighet. Hela dagen finns att ta del av här!