Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn at International Dance Day!

As part of the celebration of Dansens dag (International Dance Day) on April 29, the non-profit association Dance Remainings has initiated the project Humanography. The project gathers freelance dance artists for a public performance in Gothenburg. The performance will move across several locations in the city, aiming to display and make the art of dance accessible for the wider public. Spinn dancers Britta Kangas, Annika Vestel and artistic director Veera Suvalo Grimberg will be part of the performance. Come along on a creative explosion of dance-joy!

More information can be found here.
The event will also be live-streamed here.

The image depicts the dancers wearing grey clothes, wrapped in white billowing fabric. In the background is a brick building, the ground is paved with stone.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn på Dansens Dag!

Inför firandet av Internationella Dansens dag den 29 april har den ideella föreningen
Dance Remainings initierat projektet Humanography. Projektet samlar lokala danskonstnärer för ett offentligt framträdande i Göteborg. Dansverket ska röra sig igenom olika platser i staden med syftet att lyfta och tillgängliggöra danskonsten för en bredare allmänhet. Från Spinn medverkar Britta Kangas, Annika Vestel och Veera Suvalo Grimberg. Följ med på en kreativ explosion av dansglädje!

Mer information hittar du här.
Eventet kommer även att live-streamas här.

På bilden ser vi tre gråklädda dansare insvepta i vita böljande tyger. I bakgrunden syns en tegelbyggnad, marken är belagd med gatsten.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Klot & Klimat in Härryda

As we speak, Spinn is right in the middle of a three week long tour with the workshop Klot & Klimat, where they will be giving a total of 24 workshops to third graders around Härryda. Klot & Klimat illuminates climate-related issues, and how we together can make big changes even with the smallest of efforts. Everything takes place outside, in schoolyards or on nearby sports grounds, so the weather is a constant source of excitement and surprise – for a few days we had a mix of snow, rain and hail! Despite this, the students and teachers have all been amazing, throwing themselves headlong into an arctic excursion, where we’ve explored animal movements and built a future-machine with the help from the student’s own ideas. It’s been truly wonderful to once again meet a live audience!

Participating dancers are Hannah Karlsson, Felicia Sparrström, Emilia Wärff and Veera Suvalo Grimberg.

The image shows dancers Felicia Sparrström and Hannah Karlsson. Felicia on the left is wearing a thick black scarf. Hannah on the right is wearing a yellow cap and glasses.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Klot & Klimat i Härryda

Spinn är mitt uppe i en tre veckor lång turné med workshopen Klot & Klimat, där totalt 24 stycken workshops ges för tredjeklassare runt om i Härryda kommun. Klot & Klimat handlar om frågor som rör klimatet och hur vi tillsammans kan göra stora förändringar även i det lilla. Allt sker utomhus på skolgårdar eller idrottsplatser, där vädret alltid är en spänningsfaktor – de första dagarna fick vi uppleva både snö och hagel! Trots detta har eleverna och lärarna varit fantastiska och kastat sig ut på en arktisk utflykt där vi utforskat djurens rörelser och byggt en framtidsmaskin med elevernas klimatsmarta idéer. Det har varit så roligt att äntligen få möte publik live igen!

Medverkar gör dansare Hannah Karlsson, Felicia Sparström och Emilia Wärff samt Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg.

Bilden visar dansarna Felicia Sparrström och Hanna Karlsson. Felicia till vänster har en tjock svart halsduk. Hannah till höger har gul keps och glasögon.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hannah Felicia på Vara Konserthus – påminnelse!

Påminnelse! Den 4 maj spelas föreställningen Hannah Felicia på Vara Konserthus. Vi är så taggade på att äntligen få framföra detta fantastiska verk igen. Hannah Felicia hade premiär i höstas och är en föreställning om systerskap i koreografi av isländska Lára Stéfansdóttir. Kvällen delas med Klima Dance och Sumies föreställning What If, och äger rum i Sparbanken Blackbox på Vara Konserthus den 4 maj kl. 18.00 samt 20.00.

Observera att det endast finns 8 biljetter per föreställning!

Klicka här för att boka biljett!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hannah Felicia at Vara Konserthus – reminder!

Reminder! On May 4, we will play the performance Hannah Felicia at Vara Konserthus. We’re simply thrilled to be able to perform this piece again. Hannah Felicia premiered in November 2020. It’s a story about sisterhood, choreographed by icelandic Lára Stéfansdóttir. The evening is shared with Klima Dance och Sumie and their show What if, and will take place at Sparbanken Blackbox, at Vara Konserthus, May 4 aat 18:00 and 20:00.

Please note that there are only 8 seats per show!

Click here to book your ticket!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Accessibility folder

April has arrived, and with it a few sunny, although cold, Easter days. While waiting for the first touch of true spring warmth, we want to highlight our new accessibility folder! Our dance studio Spinnstudion at Järntorget 7 has been our workspace for the last five years. It’s a fully accessibility adapted dance studio and office space that is part of Göteborgs Kulturkluster (the Gothenburg Cultural Cluster). Other performing artists, besides us at Spinn, are also frequenting it. Now we’ve taken an important step toward making it even more accessible, by creating an accessibility folder complete with images, details about the premises and other useful information. The folder is designed by Spinn dancer and graphic designer Emilia Wärff, together with artistic director Veera Suvalo Grimberg and Producentbyrån. It’s available in English and will be updated yearly.

Feel free to check it out here!

Against a mint green background there is a black text saying Accessibility Göteborgs Kulturkluster. In the top right corner there is a black arrow pointing to the right. Design: Emilia Wärff

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Tillgänglighetsfolder

April är här, påsken är avklarad, och medan vi väntar in vårvärmen vill vi belysa vår nya tillgänglighetsfolder! Spinnstudion på Järntorget 7 har varit vår arbetsplats de senaste fem åren. Den består av en tillgänglighetsanpassad dansstudio samt kontorsutrymme och är en del av Göteborgs Kulturkluster. Det är inte bara vi från Spinn som håller till där, det hyrs även ut till andra scenkonstnärer. Nu har vi tagit ett viktigt steg mot att öka tillgängligheten ännu mera – genom att skapa en tillgänglighetsfolder med bilder, detaljer om lokalerna och all möjlig bra information om lokalerna. Foldern är framtagen av Spinns dansare och formgivare Emilia Wärff i samarbete med konstnärlig ledare Veera Suvalo Grimberg samt Producentbyrån. Den finns även tillgänglig på engelska och kommer att uppdateras årligen.

Välkommen att kolla in foldern här!

Mot en mintgrön bakgrund står det i svart text Tillgänglighet Kulturklustret, Göteborg. I övre högra hörnet är det en svart pil som pekar mot höger. Grafisk form: Emilia Wärff