Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick – residency at Vara Konserthus

Spinn is returning to Vara Konserthus and Sparbanken Blackbox for a semi-digital residence with the performance Moby Dick by Italian choreographer Chiara Bersani and her team. The last time we all met was in the beginning of 2020, and a lot has happened since then.

Our lineup in Vara will consist of dancers Felicia Sparrström, Hannah Karlsson, Annika Vestel and Britta Kangas. Light designer Emily Lavebäck and technician Robert Persson can also look forward to an important week, with support from the amazing staff at the concert house. And, of course, company host Tone Helly Hansen and artistic director Veera Suvalo Grimberg will be there to contribute in various ways. We’re also happy to announce that the performance Moby Dick has a brand-new music composer by the name of Ilara Lemmo. It looks like this is going to be a very exciting week, filled to the brim with art and creativity!

Image for the performance Moby Dick. The image depicts four persons standing and sitting on a pile of rocks, with water and the mountains in the background. The persons are all looking in different directions while the wind pull at their clothes and hair. Photo: Federico Gazza

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick – residens på Vara Konserthus!

Spinn återvänder till Vara Konserthus och deras underbara Sparbanken Blackbox för ett semi-digitalt residens med föreställningen Moby Dick av italienska koreografen Chiara Bersani och hennes team. Sist vi sågs var i början av 2020, och mycket har hänt med världen sedan dess.

Med oss i Vara har vi dansarna Felicia Sparrström, Hannah Karlsson, Annika Vestel och Britta Kangas. Ljusdesignern Emily Lavebäck och teknikern Robert Persson har en viktig vecka framför sig med stöd av Konserthusets fantastiska personal. Och så Spinnvärden Tone Helly-Hansen samt konstnärlig ledare Veera Suvalo Grimberg, som bidrar på olika sätt. Vi kan även glatt meddela att Moby Dick har fått en ny kompositör vid namn Ilara Lemmo. Det talar alltså för att det här kommer att bli en mycket spännande vecka full av skapande!

Bild för föreställningen Moby Dick. Bilden visar fyra personer som står och sitter på en hög stenar med vatten och berg i bakgrunden. Personerna tittar alla åt olika håll samtidigt som vinden sliter i deras kläder och hår. Foto: Federico Gazza

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Introduction film Hannah Felicia

Now there’s a subtitled introduction film for Hannah Felicia available! This is part of our continued efforts of making our work available for as many people as possible. In the film you will see dancers Hannah Karlsson and Felicia Sparrström, together with artistic director Veera Suvalo Grimberg.

Watch it here:

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Introduktionsfilm Hannah Felicia

Nu finns en textad introduktionsfilm till föreställningen Hannah Felicia! Filmen är en del i vår strävan att göra vårt arbete tillgängligt för ännu fler. Medverkar gör föreställningens dansare Hannah Karlsson och Felicia Sparrström samt konstnärlig ledare Veera Suvalo Grimberg.

Kolla in filmen här:

´

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Workshops about trash

This week, Spinn will be in Hunnebostrand and Kungshamn, where they will be doing a skapande skola-workshop for six graders with the theme “garbage”.

“Our beaches fill up with plastics. Pizza cartons, broken glass and chewing gums litter our streets. Our nature is crying. But we have the power to turn this trend around, and start re-using old things in new, creative ways. Together we learn about recycling and different kinds of materials, while we make sounds and build shapes with garbage and with our own bodies.”

The picture shows four different-colored buckets. One yellow, one red, one black and one light green sitting on a cliff. In the background we see small houses, boats and the sea.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Workshops om skräp!

Denna veckan befinner vi oss i Kungshamn och Hunnebostrand och kör en Skapande skola-workshop för årskurs 6 med temat “skräp”.

“Våra stränder fylls med plast. Pizzakartonger, krossat glas och tuggummi skräpar ner våra gator. Vår natur gråter. Men vi har makten att vända trenden och använda gammalt material på nya, kreativa sätt. Tillsammans lär vi oss om sortering och återvinning samtidigt som vi skapar ljud och bygger former med skräpet och våra kroppar.”

Bilden föreställer fyra stycken olikfärgade hinkar. En gul, en röd, en svart och en ljusgrön som står på en klippa. I bakgrunden ser vi små hus, båtar och havet.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn at Vara Konserthus – final reminder!

Final reminder!
Tomorrow it’s time for dancers Hannah Karlsson and Felicia Sparrström to travel to Vara, where they will play the performance Hannah Felicia at Vara Konserthus. Those in the audience are in for a wondrous night filled with movement magic! There are a few tickets left for the 20:00 o’clock show. Break a leg!

Click here to book your ticket!

The image depicts dancers Hannah Karlsson and Felicia Sarrström in the middle of a spruce forest, wearing costumes that shimmers in gold. Hannah sits perched up behind Felicia, looking sharply into the camera. Felicia screams with her mouth open while holding onto her wheelchair with her muscular arms. Photo: Anna Ósk Erlingsdóttir

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spinn på Vara Konserthus – sista påminnelsen!

En sista påminnelse!
Imorgon är det dags för dansarna Hannah Karlsson och Felicia Sparrström att resa till Vara, där de kommer spela föreställningen Hannah Felicia på Vara Konserthus. Publiken kommer att få uppleva en spektakulär kväll fylld med rörelsemagi! Det finns fortfarande några få biljetter kvar till föreställningen kl 20:00. Kör hårt!

Klicka här för att boka biljett!

Bilden visar dansarna Hannah Karlsson och Felicia Sparrström mitt ute i en granskog, iförda guldskimrande dräkter. Hannah sitter uppkrupen bakom Felicia, stirrandes stint in i kameran. Felicia skriker med öppen mun samtidigt som hon håller i sin rullstol med sina muskulösa armar. Foto: Anna Ósk Erlingsdóttir