Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Fall 2021

We’re looking ahead towards an exciting and eventful fall of 2021! The performance Moby Dick is premiering in Rovereto, Italy, and will also be played at Skåne Dansteater. Rehearsals will take place the last two weeks of June with choreographer Chiara Bersani.

The performance Miramos is due at Norweigan Markedet for Scenekunst, plus a visually interpreted version at Världskulturmuseet in Gothenburg. We will do a workshop with circus artist and director Daniel Gulko, and also a lab with the project Spark in Vara. Besides this, we’ll also be part of the inauguration of Örebro Kulturkvarter.

We’re hoping to be able to do the cooperative project Stabat Mater in Högsbo Kyrka, and we’re keeping our fingers crossed for a study visit from LIVE in Helsinki. A few alterations to these plans may be expected, but nonetheless it will definitely be a fall to look forward to!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Hösten 2021

Vi blickar fram mot en spännande och händelserik höst 2021! Föreställningen Moby Dick har premiär i Rovereto, Italien, samt spelas på Skånes Dansteater, med förberedande repetitioner under vecka 25-26 tillsammans med koreograf Chiara Bersani.

Föreställningen Miramos spelas på norska Markedet for Scenekunst, samt en syntolkad föreställning på Världskulturmuseet i Göteborg. Vi kommer ha en workshop med cirkuskonstnären och regissören Daniel Gulko och genomföra ett labb med projektet Spark i Vara. Vi är även en del av invigningen av Örebro Kulturkvarter.

Vi hoppas också på att genomföra samarbetsprojektet Stabat Mater i Högsbo kyrka, samt få studiebesök av LIVE från Helsingfors. Vissa förändringar kan vi dock räkna med, men i vilket fall så blir det verkligen en höst att se fram emot!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Looking back at spring

Summer has finally arrived, and with it we look back on an eventful and exciting spring. A spring that, despite the ongoing restrictions, has been filled with performances, rehearsals and workshops. Hannah Felicia performed both at Vara Konserthus and at Salto! showcase. Miramos spent four days in Stockholm with Dans i Stan. And Moby Dick has recently finished a successful semi-digital residence at Vara Konserthus.

We’ve done several workshops with Klot & Klimat in Härryda, and also several with the theme garbage. We’ve participated in the international Dance Day and been part of conferences and seminars, discussing availability issues.

The image is an illustration of the North Pole. On the left is the upper body of a polar bear standing with its paw on a yellow-green ball, on the left is a bird. Graphic Design: Emilia Wärff

With all of this behind us we look forward to a lovely summer, filled with equal parts rest and activity – because at Spinnstudion we will be hosting an exciting summer residence, stay tuned for more info!

Enjoy the summer weather!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Tillbakablick våren

Nu är sommaren äntligen här på riktigt, och med det så ser vi tillbaka på en händelserik och spännande vår. En vår som, trots restriktioner, varit fylld med föreställningar, repetitioner och workshops. Hannah Felicia har spelats både på Vara Konserthus och på Salto! utbudsdag. Miramos hängde i Stockholm och Dans i Stan i fyra dagar i februari. Moby Dick har precis haft ett mycket givande semi-digitalt residens på Vara Konserthus.

Vi har genomfört en hel massa workshops med Klot & Klimat i Härryda och även flera workshops med tema skräp. Vi har under våren också deltagit i internationella Dansens Dag och varit del av konferenser och seminarier där vi pratat om tillgänglighetsfrågor.

Bilden är en illustration av nordpolen. Till vänster syns framkroppen av en isbjörn som står med ena tassen på en gulgrön boll, till vänster en fågel. Grafisk form: Emilia Wärff
Med detta i ryggen ser vi fram emot en skön sommar, fylld med både vila och aktivitet. I Spinnstudion kommer det vara fullt upp med olika spännande sommarresidens, det kommer snart mer info kring det!

Ut och njut av sommarvärmen!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Annika Vestel on Moby Dick in Vara

Throughout the week, Spinn is having a residence at Vara Konserthus with the performance Moby Dick. We got an update on how things are going from one of the dancers, Annika Vestel.

“It’s going great, we’re working away! It’s a peculiar situation in many ways – we started working with this production about two years ago, and now we meet again but with the choreographer on Zoom. But it’s an incredibly exciting process! And especially to be able to meet and work together like this in a group. We’re a super great team, with a lot of joy and laughs. Vara Konserthus is providing lunch, and these last two days we’ve been barbequing out in the sun, such a luxury!”

Annika Vestel has been working with Spinn on and off for a couple of years now. Besides Moby Dick, she’s also part of the performance Miramos. Annika was born and raised in the small town of Langhus outside of Oslo, Norway. She’s been living in Sweden for the past ten years. She has a degree in physical theatre, and is working partly with that and partly as a dancer.

“I think the most central thing for me, when it comes to being a performer, is presence. A kind of micro-sensitivity throughout the body. That’s probably the best thing! And the creative work, and being creative together with others.”

Moby Dick is choreographed by Italian Chiara Bersani, and premieres on September 5 at Oriente Occidente Dance Festival in Rovereto, Italy. Participating dancers are Hannah Karlsson, Felicia Sparrström, Annika Vestel and Britta Kangas.

The image depicts four dancers on a white dance mat against a black background. Two of the dancers are crouching, one is on all four and one is standing up. In the background there is a wheelchair.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Annika Vestel om Moby Dick i Vara

Den här veckan hänger Spinn på Vara Konserthus för repetitioner av föreställningen Moby Dick. Vi fick en uppdatering kring hur det går av en av de medverkande dansarna, Annika Vestel.

“Det går bra här, vi jobbar på! Det är en underlig situation på många sätt – vi började repa med den här produktionen för två år sedan, och nu ses vi igen, fast med koreograf via Zoom. Men det är ett fantastiskt spännande arbete! Och så härligt att få ses och arbeta såhär med ett gäng. Vi är ett jättehärligt team, med mycket skratt och glädje. Vara Konserthus bjuder på lunch, och de senaste två dagarna har det varit grillning ute i solen, så lyxigt!”

Annika Vestel är en av Spinns projektanställda dansare som, förutom Moby Dick, även medverkar i föreställningen Miramos. Annika är uppvuxen i den lilla norska orten Langhus strax utanför Oslo och har sedan 2010 bott i Sverige. Hon är utbildad inom fysisk teater, och har jobbat lika delar med det som med dansen.

“Något av det mest centrala för mig med att var en performer är att få jobba med närvaro, en slags mikrokänslighet i kroppen. Det är nog det härligaste! Och det kreativa arbetet, och att få vara kreativ ihop med andra.”

Moby Dick har premiär den 5 september på Oriente Occidente Dance Festival i Rovereto, Italien och är koreograferad av italienska Chiara Bersani. Medverkande dansare är Hannah Karlsson, Felicia Sparrström, Annika Vestel och Britta Kangas.

På bilden ser vi fyra dansare på en vit dansmatta mot en svart bakgrund. Två av dansarna hukar mot golvet, en står på alla fyra och en står rakt upp. I bakgrunden syns en rullstol.