Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos på utbudsdag i Piteå!

Den 1 september presenterar Dans i Nord utbudsdag för Norrbotten och i år har vi den stora glädjen och äran att få presentera Miramos som en del av deras fantastiska utbud! Med till Piteå reser dansarna Emilia Wärff och Izabell Makiela.

Programmet vänder sig till barn från 2 år och upp till gymnasiet. Det är kostnadsfritt för alla som köper in föreställningar eller som på ett eller annat sätt jobbar med och för dansen.

Plats: Piteå, Studio Acusticum, Black Box
Tid: 1 september kl. 12.00 – 17.00

Anmälan är öppen till och med onsdag den 25 augusti

Klicka här för att anmäla dig!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos at showcase day in Piteå!

On September 1, Dans i Nord presents a showcase day for Norrbotten and this year we have the great honor and joy of presenting Miramos as part of their amazing selection! The cast in Piteå will be dancers Emilia Wärff and Izabell Makiela.

The program is for children ages 2 and up to High School. It’s free of charge for anyone presenting dance performances or who are otherwise working for and with dance.

Location: Piteå, Studio Acusticum, Black Box
Date and time: September 1 at 12.00 – 17.00

Registration is open until Wednesday August 25.

Click here to register!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

So far, so good?

Next week we’re presenting the online-talk So far, so good? – a reflective talk on personal and structural change in inclusive performing arts. The talk is a collaboration with Göteborgs dans- och teaterfestival and Vara Konserthus.

Over the years we at Danskompaniet Spinn have worked tirelessly to change the idea of who is allowed on stage. Drawing from experiences from both previous and existing networks, we wanted to take this opportunity to reflect on the changes that have been made during these years. What have we learned from working in inclusive dance? Have we gained new audiences or new insights, and how does the personal journey relate to the bigger picture?

Participants are Emilia Wärff (SE) – Dancer with Danskompaniet Spinn, Rani Nair (SE) – Choreographer, Elin Svensson (SE) – Producer Dance at Regionteater Väst and Anna Consolati (IT) – General Manager at Oriente Occidente Dance Festival. The talk is lead by Catharina Bergil – Head of unit, Performing arts, at the Academy of Music and Drama in Gothenburg.

The talk takes place at Vara Konserthus, but will be live-streamed. Book a free ticket, and you will recieve a streaming link to the talk.

Click here to book!

The talk is part of the Spark Lab taking place at Vara Konserthus August 20-24. The lab is lead by Swedish choreographer Rani Nair and Canadian actress and filmmaker Nadia Adame and explores themes like memory, inheritance and storytelling through movement.

Spark is an international project gathering festivals and companies from seven European countries. This talk is presented in collaboration with Vara Konserthus and Spark. Spark is funded by Pro Helvetia, Kulturrådet and Västra Götalandsregionen.

The picture shows a group of dancers in heavy movement blur. On the left is a dancer in wheelchair, and in the background there is also a dancer in wheelchair. Photo: Patrik Gunnar Helin

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

So far, so good?

Nästa vecka presenterar vi tillsammans med Göteborgs dans- och teaterfestival och Vara Konserthus online-samtalet So far, so good? – ett reflekterande samtal om personlig och strukturell förändring inom inkluderande scenkonst.

Vi i Danskompaniet Spinn har under åren arbetat outtröttligt med att förändra tanken om vem som får ta plats på scen. Med utgångspunkt i lärdomar från både tidigare och nuvarande nätverk vill de använda det här tillfället för att reflektera över de förändringar som har skett under de senaste åren. Vad har vi lärt oss av vårt arbete med integrerad dans? Har vi nått nya publikgrupper eller kommit till nya insikter, och hur relaterar den personliga resan till den större bilden?

Medverkar gör Emilia Wärff (SE) – dansare med Danskompaniet Spinn, Rani Nair (SE) – koreograf, Elin Svensson (SE) – Producent Dans på Regionteater Väst och Anna Consolati (IT) – VD för Oriente Occidente Dance Festival. Samtalet leds av Catharina Bergil – enhetschef, Scenkonst vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

Samtalet äger rum på Vara Konserthus, men kommer att livestreamas. Observera att samtalet hålls på engelska. Det är gratis att titta, men du behöver boka plats. När du har bokat får du en länk till seminariet skickad till din mail.

Klicka här för att boka!

Samtalet är en del av Spark-labbet som äger rum på Vara Konserthus den 20-24 augusti. Labbet leds av koreografen Rani Nair och den kanadensiska skådespelaren och filmskaparen Nadia Adame och utforskar tematik som rör minne, arv och berättande genom rörelse. Spark är ett internationellt projekt som samlar festivaler och kompanier från sju europeiska länder.

Samtalet presenteras i samarbete med Vara Konserthus och Spark. Spark finansieras av Pro Helvetia, Kulturrådet och Västra Götalandsregionen.

Bilden visar en grupp dansare i kraftig rörelseoskärpa. Till vänster syns en dansare i rullstol, och även i bakgrunden syns en dansare i rullstol. Foto: Patrik Gunnar Helin

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spark Lab Vara!

Nästa vecka startar Spark Lab Vara, som äger rum på Vara Konserthus den 20-24 augusti 2021. Labbet i Vara blir en hybrid mellan digitalt och fysiskt deltagande, med dansare från olika länder som arbetar på plats i Vara Konserthus, och dansare som deltar i labbet via live-stream från sina respektive länder. Labbet leds av den svenska koreografen Rani Nair och kanadensiska skådespelaren och filmskaparen Nadia Adame.

Rani Nair (SE)
Rani Nair är en dansare och koreograf vars verk har visats på Centre National de la Dance Paris, ImpulsTanz Vienna och Spielart festival Munich för att nämna ett fåtal. Hon finns representerad på Dansmuséet i Stockholm och i boken Oxford Dictionary of Dance and Re-enactment. Ranis senaste verk Baba Karam har premiär under 2021 års upplaga av Göteborgs dans- & teaterfestival.

Bilden är ett porträtt i halvfigur av dansaren och koreografen Rani Nair. Rani har lockigt brunt hår och tittar rakt in i kameran. På sig har hon en tigermönstrad kappa, en leopardmönstrad halsduk och ytterligare en färgglad halsduk i rosa, orange, lila och ljusblått.

Nadia Adame (CA)
Nadia Adame är en prisbelönt dansare och koreograf, skådespelare och filmskapare. Hon har arbetat med kompanier i Europa, Mellanöstern och Nordamerika och framträtt på Kennedy Centre med Mikhail Baryshnikov. Nadias skådespelarkarriär inbegriper både teaterföreställningar och independentfilm-projekt. Hennes utgångspunkt är att berätta historier genom rörelse.

Porträttbild av dansaren och koreografen Nadia Adame. Nadia har axellångt brunt hår och tittar rakt in i kameran. På sig har hon ett blått linne med bara axlar. I bakgrunden syns en grå fondvägg.

So far, so good?
Som en del av labbet presenterar vi även samtalet So far, so good? – ett reflekterande samtal om personlig och strukturell förändring inom inkluderande scenkonst

Vi har under åren arbetat outtröttligt med att förändra tanken om vem som får ta plats på scen. Med utgångspunkt i lärdomar från både tidigare och nuvarande nätverk vill vi använda det här tillfället för att reflektera över de förändringar som har skett under de senaste åren. Vad har vi lärt oss av vårt arbete med integrerad dans? Har vi nått nya publikgrupper eller kommit till nya insikter, och hur relaterar den personliga resan till den större bilden?

Medverkar gör Emilia Wärff (SE) – dansare med Danskompaniet Spinn, Rani Nair (SE) – koreograf, Malin Aghed (SE) – Skapa Manager på GöteborgsOperan och Anna Consolati (IT) – VD för Oriente Occidente Dance Festival. Samtalet leds av Catharina Bergil – enhetschef, Scenkonst vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Samtalet live-streamas från Vara Konserthus och hålls på engelska.

Spark Lab Vara presenteras i samarbete med Vara Konserthus. Spark genomförs med stöd av Pro Helvetia och från Västra Götalandsregionen.

Bilden visar en grupp dansare i kraftig rörelseoskärpa. Till vänster syns en dansare i rullstol, och även i bakgrunden syns en dansare i rullstol. Foto: Patrik Gunnar Helin

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spark Lab Vara!

Next week we’re kicking off Spark Lab Vara, that takes place at Vara Konserthus on August 20-24 2021. The lab in Vara is a hybrid between digital and physical participation, with dancers from around Europe working on site at Vara Konserthus, as well as dancers following and taking part of the lab via a live stream in their own respective countries. The lab will be lead by Swedish choreographer Rani Nair and Canadian actress and filmmaker Nadia Adame.

Rani Nair (SE)
Rani Nair is a dancer and choreographer whose works have been programmed at the Centre National de la Dance Paris, ImpulsTanz Vienna and Spielart festival Munich to name a few. She is represented at Dansmuséet in Stockholm and in the book Oxford Dictionary of Dance and Re-enactment. Rani’s latest work Baba Karam will premiere during the 2021 edition of Göteborgs dans- & teaterfestival.

The picture is a portrait in half figure of the dancer and choreographer Rani Nair. Rani has curly brown hair and are looking straight into the camera. She is wearing a tiger patterned coat, a leopard patterned scarf and another colorful scarf in pink, orange, purple and light blue.

Nadia Adame (CA)
Nadia Adame is an award-winning dancer & choreographer, actress and filmmaker. She has performed in companies around Europe, Middle East, and North America and performed at the Kennedy Centre with Mikhail Baryshnikov. Nadia’s acting career includes theatre and independent film projects. She likes to tell stories through movement.

Portrait picture of the dance and choreographer Nadia Adame. Nadia has shoulder-long brown hair and are looking straight into the camera. She is wearing a blue tank top with bare shoulders. In the background is a grey backdrop.

So far, so good?
As part of the lab we’re also presenting the talk So far, so good? – a reflective talk on personal and structural change in inclusive performing arts

Over the years we have worked tirelessly to change the idea of who is allowed on stage. Drawing from experiences from both previous and existing networks, we wanted to take this opportunity to reflect on the changes that have been made during these years. What have we learned from working in inclusive dance? Have we gained new audiences or new insights, and how does the personal journey relate to the bigger picture?

Participants are Emilia Wärff (SE) – Dancer with Danskompaniet Spinn, Rani Nair (SE) – Choreographer, Malin Aghed (SE) – Skapa Manager at GöteborgsOperan and Anna Consolati (IT) – General Manager at Oriente Occidente Dance Festival. The talk is lead by Catharina Bergil – Head of unit, Performing arts, at the Academy of Music and Drama in Gothenburg. The talk is live-streamed from Vara Konserthus and is held in English.

Spark Lab Vara is presented in collaboration with Vara Konserthus. Spark is realized with support from Pro Helvetia and Västra Götalandsregionen.

The picture shows a group of dancers in heavy movement blur. On the left is a dancer in wheelchair, and in the background there is also a dancer in wheelchair. Photo: Patrik Gunnar Helin