Danskompaniet Spinn

-

normbrytande och inkluderande

Arrangemang

Datum
2020/11/20

Tid
09:30 - 16:00

DansFunk Branschdag

Fredag den 20 november anordnar Skånes Dansteater den digitala konferensen DansFunk Branschdag där Spinn medverkar tillsammans med ett stort antal aktörer från den svenska dansbranschen.

2012 inledde Skånes Dansteater en resa för en jämlikare dansscen med festivalen DansFunk. DansFunk blev en del av ett nationellt startskott vad gäller dans och funktionsvariationer och frågan om vilka som får ta plats på en scen. Flera år, produktioner, projekt och samarbeten senare är det mycket som har hänt i frågan. Den 20 nov 2020 samlas återigen branschen för att tillsammans starta arbetet med ett gemensamt manifest och formulera strategier för framtiden.

Spinn kommer att diskutera hur vi, med stöd av FN-konventionen om mänskliga rättigheter, kan utveckla en hållbar agenda som möjliggör att publiken får ta del av fler föreställningar av och med dansare och koreografer med funktionsvariationer.

Under dagen medverkar även Spinns dansare Emilia Wärff som kommer att diskutera hur vi utmanar de strukturer och processer som finns när vi producerar och skapar dans, samt hur vi skapar förutsättningar så att koreografer och dansare med funktionsvariationer får möjligheter att skapa och utveckla ett konstnärligt ledarskap på egna villkor.

Konferensen live-streamas och äger rum den 20 november kl. 09.30-16.00.
Maila dansfunk@skanesdansteater.se för anmälan och länk.
Dagen hålls på engelska.

Läs mer om dagen här!

Karta Otillgänglig