Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

It’s about dance…

… but fundamentally it’s about human rights (Det handlar om dans men i grund och botten handlar det om mänskliga rättigheter”) – a qualitative study on inclusive dance based on the project Moving Beyond Inclusion.

During autumn 2016, student Emilie Ericsson followed us in Danskompaniet Spinn as part of her bachelor thesis in Global Studies at The School of Global Studies at The University of Gothenburg. Using the EU project Moving Beyond Inclusion as its starting point, this paper explores resistance potential in function norm critique inherent in dance. The aim is to explore dance in relation to body, functionality norms and resistance against the norm. You can read more about Emelie’s amazing work here and also download the entire paper here (in Swedish only).

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Det handlar om dans…

… men i grund och botten handlar det om mänskliga rättigheter – en kvalitativ studie av inkluderande dans utifrån projektet Moving Beyond Inclusion.

Hösten 2016 följde studenten Emelie Ericsson oss i Danskompaniet Spinn som en del av sitt examensarbete i Globala Utvecklingsstudier vid Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet. Med utgångspunkt i EU-projektet Moving Beyond Inclusion, utforskar uppsatsen dansens funktions-normkritiska motståndspotential. Syftet är att undersöka dans i relation till kropp, funktionsnorm och motståndet mot normen. Du kan läsa mer om Emelies fantastiska arbete här och även ladda ner arbetet i sin helhet här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kurvatur in Varberg on Dansens Dag, April 29.

Kulturhuset Komedianten in Varberg presents Spinn’s performance Kurvatur as part of Dansens Dag on April 29 at 3pm. Free antrance!

Two dancers challenge the balance point between themselves. Curves, lines, arcs, distances and encounters – everything exists in a winding asymmetric duet with Emilia Wärff and Malin Rönnerman. Danskompaniet Spinn continues to develop the art of dance, putting movement and body in focus in a new production for new locations.

Kurvatur has been presented at Dansens Hus and Historiska Museet in Stockholm, at Världskulturmuseet, 3:e Våningen, Konstmuseet and Backa Teater in Gothenburg as well as in Kiruna and Luleå.

Where
Lilla Teatern
Engelbrektsgatan 7
432 41 Varberg

When
at 3 pm

Read more and book your ticket here.

Press image for the performance Kurvatur. Photo: Ismo Helén

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kurvatur i Varberg på Dansen Dag den 29 april.

Kulturhuset Komedianten i Varberg presenterar Spinns föreställning Kurvatur som en del av Dansen Dag den 29 april kl 15:00. Fri entré!

Två dansare utmanar balanspunkten sinsemellan. Kurvor, linjer, bågar, avstånd och möten, allt finns i en slingrande asymmetrisk duett med Emilia Wärff och Malin Rönnerman. Danskompaniet Spinn fortsätter att utveckla danskonsten och sätta rörelse och kropp i fokus i ett nytt verk för nya platser.

Kurvatur har bland annat spelats på Dansens Hus och Historiska Museet i Stockholm, på Världskulturmuseet, 3:e Våningen, Konstmuseet och Backa Teater i Göteborg samt i Kiruna och Luleå.

Plats
Lilla Teatern
Engelbrektsgatan 7
432 41 Varberg

Tid
kl 15:00

Läs mer och boka din biljett här.

Pressbild för föreställningen Kurvatur. Foto: Ismo Helén