Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Choreographic Lab with Lára Stefánsdóttir

February 19-23 2018, we will be hosting a Choreographic Lab with Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir. The lab is part of the EU project Moving Beyond Inclusion and takes place at Spinnstudion in Gothenburg. We will be working with Lára during five days and we have also invited dancers from SpinnUnga and a handful of selected guests to join us for the lab.

Image of Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir

Lára describes her thoughts about the lab:

“My artistic vision for the research is to work on how less can be more in choreography, and how we can deal with energy versus thought in our movements. The overall structure will depend largely on features such as repetitions, stillness, focus, timing, spacing, juxtapositions and counter balance. In her work, the legendary choreographer Pina Bausch underlined how important it is for a performer to be able to dance seated on a chair, apparently immobile, dancing in the body before dancing with the body. I think that our awareness of what is happening within us and in our emotional life can strengthen our self-connection and state of being. And that state is very precious for a true performer.”

Read more about Lára here.
Read more about Moving Beyond Inclusion here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Choreographic Lab med Lára Stefánsdóttir

Mellan den 19-23 februari 2018 står vi i Danskompaniet Spinn värd för Choreographic Lab med isländska koreografen Lára Stefánsdóttir. Labbet är en del av EU-projektet Moving Beyond Inclusion och äger rum i Spinnstudion i Göteborg. Under fem dagar kommer vi att arbeta med Lára, och vi kommer även bjuda in dansare från SpinnUnga och ett antal specialinbjudna gäster.

Bild på isländska koreografen Lára Stefánsdóttir

Lára beskriver själv tankarna bakom labbet så här:

”Min konstnärliga idé med det här arbetet är att undersöka hur vi koreografiskt kan arbeta med ”less is more” och hur vi kan hantera energi i förhållande till tanke i vårt rörelsespråk. Den övergripande strukturen handlar till stora delar om repetition, stillhet, fokus, timing, mellanrum, sammanlänkning och motvikt. I sitt arbete betonade den legendariska koreografen Pina Bausch hur viktigt det är för en dansare att kunna dansa till synes alldeles stillasittande på en stol, där dansen börjar i kroppen innan man dansar med kroppen. Jag tror att vår medvetenhet kring vad som händer inom oss, och med våra känslor, kan stärka vår koppling till oss själva. Och det tillståndet är otroligt värdefullt för en utövare.”

Läs mer om Lára här.
Läs mer om Moving Beyond Inclusion här.