Bild från Lunch Beat på Världskulturmuseet i Göteborg i augusti 2016. Foto: Patrik Gunnar Helin

Det handlar om dans

”Det handlar om dans men i grund och botten handlar det om mänskliga rättigheter” – en kvalitativ studie av inkluderande dans utifrån EU-projektet Moving Beyond Inclusion.

”Funktionsnormen bygger på idéer om hur en kropp bör se ut och fungera. Denna norm kan ta sig uttryck på olika vis och analysen visar att normen, såsom den är verksam inom en danskonstnärlig kontext, inte går att särskilja från hur den är verksam i samhället i stort. Analysen har visat att projektdeltagare förhåller sig till olika kroppar med öppenhet och nyfikenhet. Detta förhållningssätt, att olika är viktigt, motsäger sig den funktionsnorm som bygger på den hierarkiska dikotomin funktionsfullkomlig/funktionsnedsatt.

Analysen har också visat att dans som scenkonst och praktik knyter an till frågor om inkludering/exkludering och mänskliga rättigheter. Vad denna uppsats visar, och så också tidigare forskning, är att dans som inkluderar kroppar med olika funktionsuppsättningar kan visa på en alternativ förkroppsligad diskurs. Representation som bygger på inkluderande danspraktiker, där olikhet hyllas och lyfts fram som förutsättning för konstnärlig progression, visar på hur dansen kan bana väg för ett inkluderande samhälle. Dansens funktions-normkritiska motståndspotential ligger i dess kraft att synliggöra vad som är möjligt. Detta synliggörande har en förändringspotential som sträcker sig utanför dansscenen.” – Emelie Ericsson, april 2017

Arbetet med uppsatsen genomfördes under hösten 2016 och är Emelie Ericssons examensarbete i Globala Utvecklingsstudier vid Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet.

Du kan ladda ner uppsatsen i sin helhet här.

Information

Den här uppsatsen är Emelie Ericssons examensarbete i Globala Utvecklingsstudier vid Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet, och gjordes under höstterminen 2016. Med utgångspunkt i EU-projektet Moving Beyond Inclusion, utforskar uppsatsen dansens funktions-normkritiska motståndspotential.

Du kan ladda ner uppsatsen i sin helhet här.

This site is registered on wpml.org as a development site.