Spark

Bild från Regionteater Väst i Uddevalla. Foto: Patrik Gunnar Helin

Spark

Spark är ett projekt som på många vis en fortsättning på EU-projektet Moving Beyond Inclusion som Spinn tillsammans med Producentbyrån var en del av mellan 2016-2018.

Spark samlar fyra ledande kompanier inom inkluderande dans samt tre festivaler från sammanlagt sju europeiska länder. Projektet handlar om att stärka redan befintliga nätverk, dela och utbyta metoder och koreografiska tillvägagångssätt vad gäller inkluderande dans, skapa en större europeisk mobilitet för dansarna från de respektive parternas organisationer och nätverk samt skapa turnémöjligheter för verk av inkluderande danskompanier.

Under de två år som vi arbetade med Moving Beyond Inclusion fick vi en inledande förståelse för de arbetsmetoder som projektets olika parter utgick ifrån. Vi skapade tillit till varandra och diskuterade specifika frågor som rörde inkluderande dans. Mobiliteten för dansare med funktionsvariationer mellan parterna ökade och kunskapen om olika koreografiska tillvägagångssätt har också ökat. För att ta vidare det här arbetet ska vi inom Spark genomföra:

– De tre festivalerna BewegGrund – Das Festival, Oriente Occidente Dance Festival och CODA Oslo International Dance Festival bjuder var och en in scenkonstnärer med funktionsvariationer. Dessa tar sedan del av festivalen som rådgivare, observatörer och är även aktiva i diskussioner och workshops.

– En del av Moving Beyond Inclusion var de två koreografiska labb där alla de medverkande organisationernas dansare möttes under en veckas tid för att arbeta med olika koreografer, utbyta idéer och nätverka. De här labben var extremt berikande för alla medverkande. Därför ska vi under 2019 och 2021 genomföra liknande labb för att på det sättet ge fler dansare den här viktiga möjligheten till fortbildning och nätverkande. Det första labbet har fokus på dramaturgi och äger rum i Rovereto, Italien i september 2019. Det andra labbet äger rum i Västra Götaland under hösten 2021.

Projektparter
BewegGrund – Schweiz (Projektledare)
Oriente Occidente Dance Festival – Italien
Danskompaniet Spinn / Producentbyrån – Sverige
CODA Oslo International Dance Festival – Norge
Candoco Dance Company – Storbritannien
Dance group Magie – Kroatien
tanzfähig – Tyskland

Spark genomförs med stöd av Pro Helvetia och från Västra Götalandsregionen.

Trailer

Information

Spark samlar fyra kompanier inom inkluderande dans samt två festivaler från sammanlagt sex europeiska länder. Projektet pågår 2019-2021 och handlar bl.a. om att stärka redan befintliga nätverk och dela och utbyta metoder och koreografiska tillvägagångssätt vad gäller inkluderande dans.