Nyheter

Fler nyheter
Nyhetsarkiv
Uppstart för Spinns miljöarbete

Förra veckan träffades Spinns personal under en verksamhetsdag. Bland annat påbörjades kompaniets miljöarbete. Vi samtalade om hur Spinn kan jobba för att minska sitt klimatavtryck. Många intressanta tankar och frågor lyftes. Vad gör vi redan som är bra? På vilka områden kan vi bli bättre? Hur ser tillgängligheten ut för att göra hållbara val när det gäller resor t.ex? Vad kan vi göra konstnärligt för att lyfta klimatfrågan? Det blev en spännande start för Spinns miljöarbete. Det fortsatta arbetet kommer publiceras löpande på vår hemsida.

På bilden ser vi fyra dansare. De är utomhus. På en kaj vid en älv. Det är lyftkranar i bakgrunden. Två dansare sitter i rullstol, varav en har ena benet upp på en trälåda. En tredje dansare ligger på en annan trälåda och en fjärde dansare går balansgång på en betongkant.Foto Malin Johansson