[:sv]Förra veckan träffades Spinns personal under en verksamhetsdag. Bland annat påbörjades kompaniets miljöarbete. Vi samtalade om hur Spinn kan jobba för att minska sitt klimatavtryck. Många intressanta tankar och frågor lyftes. Vad gör vi redan som är bra? På vilka områden kan vi bli bättre? Hur ser tillgängligheten ut för att göra hållbara val när det gäller resor t.ex? Vad kan vi göra konstnärligt för att lyfta klimatfrågan? Det blev en spännande start för Spinns miljöarbete. Det fortsatta arbetet kommer publiceras löpande på vår hemsida.

På bilden ser vi fyra dansare. De är utomhus. På en kaj vid en älv. Det är lyftkranar i bakgrunden. Två dansare sitter i rullstol, varav en har ena benet upp på en trälåda. En tredje dansare ligger på en annan trälåda och en fjärde dansare går balansgång på en betongkant.Foto Malin Johansson

[:en]Last week, Spinn’s staff met during a business day. Among other things it was a startup for Spinn’s environmental work. We talked about how Spinn can work to reduce its climate footprint. Many interesting thoughts and questions were raised. What are we already doing that is good? In which areas can we improve? What does accessibility look like to make sustainable choices when it comes to travel, for example? What can we do artistically to raise the climate issue? It was an exciting start for Spinn’s environmental work. Continue to follow the development of our environmental work on our webpage.

In the picture we see four dancers. They are outdoors. On a wharf by a river. There are cranes in the background. Two dancers sit in wheelchairs, one of whom has one leg up on a wooden box. A third dancer lies on another wooden box and a fourth dancer balances on a concrete edge.Photo Malin Johansson[:]

This site is registered on wpml.org as a development site.