Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower at Festival Normal

The Skirtpower tour continues and the time has come to visit Umeå and Festival Normal 2018. Saturday December 8 at 19.00 you can see Skirtpower at Ögonblicksteatern!

The tickets cost 180 kr each, but keep in mind that there is limited capacity, so make sure to book your ticket in advance!

Read more here!

Image for the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

About the performance
Skirtpower is about the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view of our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment. Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirts, about sexuality and power. And about tenderness.

“Skirtpower breathes everything from the most fragile to raw sexuality, and the interaction with the audience is at times almost defiant. What I saw on stage was strength, beauty and sublime sensuality in its most beautiful form. There were three professional dancers who treated us to an amazing performance, plain and simple.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

“I want to talk about how the skirt choreographs our bodies, but also about our gaze on those who wear it. About the power it holds to take place, limit, expose and hide. And the desire to choreograph the skirt.” – Carl Olof Berg, choreographer

On stage we see dancers Emilia Wärff, Izabell Makiels and Aristide Rontini and musician and composer Lisen Rylander Löve who’s both written and plays the music live during the performance. Skirtpower premiered at Vitlycke – Centre for Performing Arts on April 28 2018.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på Festival Normal

Skirtpowerturnén fortsätter och nu har det blivit dags att besöka Umeå och Festival Normal 2018. Lördag den 8 december kl 19.00 har ni chansen att se Skirtpower på Ögonblicksteatern!

Biljetterna kostar 180 kr styck och tänk på att det är begränsat antal platser, så tänk på att boka din biljett i god tid!

Läs mer här!

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Om föreställningen
Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.

“Skirtpower andas alltifrån det allra sköraste till rå sexualitet och publikkontakten är ibland rentav trotsig. Vad jag såg på scenen var styrka, skönhet och sublim sensualitet i sin allra vackraste form. Det var tre professionella dansare som bjöd oss på en suveränt bra föreställning, helt enkelt.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

”Jag vill berätta om hur kjolen koreograferar våra kroppar men också vår blick på den som bär den. Om kjolens makt att ta plats, begränsa, blotta och dölja. Och lusten att få koreografera kjolen tillbaka.” – Carl Olof Berg, koreograf

På scenen möter vi dansarna Emilia Wärff, Izabell Makiela och Aristide Rontini och musikern och kompositören Lisen Rylander Löve som både skrivit och framför all musik live under föreställningen. Skirtpower hade premiär på Vitlycke – Centre for Performing Arts den 28 april 2018.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Workshop with Italian choreographer Chiara Bersani

The first time we met Italian choreographer Chiara Bersani was during Rovereto Choreographic Lab that took place in Rovereto, Italy in September 2017. The lab was part of the EU-project Moving Beyond Inclusion and gathered both dance artists and administrative staff from the participating project partners.

Image of choreographer Chiara Bersani. Photo: Giulia Agostini

Chiara was one of three invited choreographers that worked with dancers from the project partners during the week-long lab. After the lab, Chiara got in touch with us at Spinn expressing how inspired she’d become by the Spinn dancers and their inquisitive approach towards investigation and creation, with a wish to keep in touch with us. And from our end, we’d become very curious about working with her in some way. Said and done. Monday and Tuesday November 19-20 Chiara visited Spinnstudion to hold a workshop for Spinn’s dancers and a few invited guests. We’re also very exited that Chiara has been chosen for Aerowaves 2019 with her performance Gentle Unicorn. Read more about this here.

Whether this work will develop into something else further down the line is still unclear, but we know for a fact that both the dancers and Chiara got incredibly inspired by working with each other during these two days!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Workshop med Italienska koreografen Chiara Bersani

Första gången vi träffade den italienska koreografen Chiara Bersani var under Rovereto Choreographic Lab som ägde rum i Rovereto, Italien i september 2017. Labbet var en del av EU-projektet Moving Beyond Inclusion och samlade både danskonstnärer och administrativ personal från de medverkande projektparterna.

Bild på koreografen Chiara Bersani. Foto: Giulia Agostini

Chiara var en av tre inbjudna koreografer som under en veckas tid arbetade med dansare från de olika medverkande kompanierna och organisationerna. Efter labbet hörde Chiara av sig till oss i Spinn eftersom arbetet med våra dansare hade inspirerat henne. Hon gillade deras nyfikna sätt att undersöka och skapa, och ville gärna hålla kontakten. Och vi i Spinn var nyfikna på att arbeta mer med henne. Så sagt och gjort. Måndag och tisdag den 19-20 november besökte Chiara Spinnstudion och höll en workshop med Spinns dansare och ett fåtal inbjudna gäster. Det känns också väldigt kul att Chiara har blivit utvald till Aerowaves 2019 med sin produktion Gentle Unicorn. Mer om detta kan ni läsa här.

Om det blir en eventuell fortsättning på det här arbetet får vi återkomma till, men vi kan konstatera att både våra dansare och Chiara själv blev otroligt inspirerade under de här två dagarna!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower at Kulturhuset Storbrunn in Östhammar November 22

Thursday November 22 at 13.00 we’re visiting Östhammar to present the performance Skirtpower at Kulturhuset Storbrunn, so please stop by if you’re in the area or living there!

The performance is free of charge, but you have to reserve your ticket at storbrunnbiljetter@osthammar.se or by calling +46 173-86 298 no later than November 12. Please let them know if you’re using a wheelchair.

Read more here!

About the performance
Skirtpower is about the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view of our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment. Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirts, about sexuality and power. And about tenderness.

“Skirtpower breathes everything from the most fragile to raw sexuality, and the interaction with the audience is at times almost defiant. What I saw on stage was strength, beauty and sublime sensuality in its most beautiful form. There were three professional dancers who treated us to an amazing performance, plain and simple.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

“I want to talk about how the skirt choreographs our bodies, but also about our gaze on those who wear it. About the power it holds to take place, limit, expose and hide. And the desire to choreograph the skirt.” – Carl Olof Berg, choreographer

On stage we see dancers Emilia Wärff, Izabell Makiels and Aristide Rontini and musician and composer Lisen Rylander Löve who’s both written and plays the music live during the performance. Skirtpower premiered at Vitlycke – Centre for Performing Arts on April 28 2018.

Image for the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på Kulturhuset Storbrunn i Östhammar 22 november

Torsdag den 22 november kl 13:00 har ni som bor i eller i närheten av Östhammar chansen att se föreställningen Skirtpower på Kulturhuset Storbrunn!

Föreställningen är gratis, men biljetter bokas via storbrunnbiljetter@osthammar.se eller till telefonnummer 0173-86 298 senast 12/11. Ange om du är rullstolsburen.

Läs mer här!

Om föreställningen
Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.

“Skirtpower andas alltifrån det allra sköraste till rå sexualitet och publikkontakten är ibland rentav trotsig. Vad jag såg på scenen var styrka, skönhet och sublim sensualitet i sin allra vackraste form. Det var tre professionella dansare som bjöd oss på en suveränt bra föreställning, helt enkelt.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

”Jag vill berätta om hur kjolen koreograferar våra kroppar men också vår blick på den som bär den. Om kjolens makt att ta plats, begränsa, blotta och dölja. Och lusten att få koreografera kjolen tillbaka.” – Carl Olof Berg, koreograf

På scenen möter vi dansarna Emilia Wärff, Izabell Makiela och Aristide Rontini och musikern och kompositören Lisen Rylander Löve som både skrivit och framför all musik live under föreställningen. Skirtpower hade premiär på Vitlycke – Centre for Performing Arts den 28 april 2018.

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower at Regionteater Väst in Uddevalla on November 18

Sunday November 18 at 15.00 we’re presenting Skirtpower at Regionteater Väst in Uddevalla! It feels great to visit Uddevalla with this performance.

Skirtpower is about the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view of our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment. Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirts, about sexuality and power. And about tenderness.

“Skirtpower breathes everything from the most fragile to raw sexuality, and the interaction with the audience is at times almost defiant. What I saw on stage was strength, beauty and sublime sensuality in its most beautiful form. There were three professional dancers who treated us to an amazing performance, plain and simple.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

“I want to talk about how the skirt choreographs our bodies, but also about our gaze on those who wear it. About the power it holds to take place, limit, expose and hide. And the desire to choreograph the skirt.” – Carl Olof Berg, choreographer

On stage we see dancers Emilia Wärff, Izabell Makiela and Aristide Rontini and musician and composer Lisen Rylander Löve who’s both written and plays the music live during the performance. Skirtpower premiered at Vitlycke – Centre for Performing Arts on April 28 2018.

Tickets are a mere 60 sek, so there are no excuses! After the performance there’s coffee and cookies and a talk with the dancers, this is naturally included in the ticket price.

Read more here.

Image for the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på Regionteater Väst i Uddevalla 18 november

Söndag den 18 november kl 15.00 spelar vi SkirtpowerRegionteater Väst i Uddevalla! Det känns otroligt kul att få besöka Uddevalla med den här föreställningen.

Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.

“Skirtpower andas alltifrån det allra sköraste till rå sexualitet och publikkontakten är ibland rentav trotsig. Vad jag såg på scenen var styrka, skönhet och sublim sensualitet i sin allra vackraste form. Det var tre professionella dansare som bjöd oss på en suveränt bra föreställning, helt enkelt.” – Karin Noomi Karlsson, Scenkonstguiden

”Jag vill berätta om hur kjolen koreograferar våra kroppar men också vår blick på den som bär den. Om kjolens makt att ta plats, begränsa, blotta och dölja. Och lusten att få koreografera kjolen tillbaka.” – Carl Olof Berg, koreograf

På scenen möter vi dansarna Emilia Wärff, Izabell Makiela och Aristide Rontini och musikern och kompositören Lisen Rylander Löve som både skrivit och framför all musik live under föreställningen. Skirtpower hade premiär på Vitlycke – Centre for Performing Arts den 28 april 2018.

Biljetterna kostar bara 60 spänn, så det är inget att tveka på! Efter föreställningen blir det kaffe och kaka och prat med dansarna, detta ingår självklart i biljettpriset.

Läs mer här.

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun