Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Föreläsning, workshop och samtal för danslärare och danspedagoger

Den 24 maj arrangerar ShareMusic & Performing Arts en dansworkshop och samtal för danslärare och danspedagoger. Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg och dansare från Spinn Emilia Wärff är med och håller i workshopen.

Dans och rörelse ger oss frihet, men alla har inte frihet till dans och rörelse. ShareMusic & Performing Arts driver ett innovativt arbete för att främja vidgat deltagande och skapande i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning. I Region Jönköpings län arbetar vi med stort fokus på dansutveckling, och i samarbete med Danskompaniet Spinn bjuder vi nu in till en kväll av kunskap och inspiration på uppdrag av Jönköpings kommun.

Passet börjar med en föreläsning om ShareMusics sätt att arbeta för att sedan övergå i en praktisk workshop. Där presenteras exempel på nya verktyg att använda i verksamheten för att fler ska få möjlighet att uttrycka sig med sin kropp oavsett förutsättningar. Under våra timmar tillsammans vill vi ge er förening de redskap ni behöver för att kunna välkomna fler människor att upptäcka, utöva och älska dans som både konstform och träning. Vi avslutar med ett gemensamt samtal där det finns chans att ställa frågor, samtala och diskutera.

Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan/Studio 11 på uppdrag av Jönköpings kommun. Evenemanget är för dansledare och danspedagoger i Jönköpingsområdet. Anmälan till workshopen finns på Vuxenskolans hemsida.

ALT-TEXT