Bild från arbetet med workshopen Virkhall. Foto: Berith Stennabb

Hislingan

Hislingan är ett projekt som handlar om att ta fram fungerande och inspirerande metoder för hur kulturskolan i samarbete med särskolan kan arbeta mer inkluderande med elever med olika funktionsvariationer.

Arbetet inom projektet Hislingan utgår från Spinns workshop Virkhall som utvecklats av dansaren Billie Hammarberg och konstnären Berith Stennabb. Varje skola får i snitt fyra möten med oss i Spinn under våren 2018. Grupperna kommer att arbeta kreativt under ledning av Spinn, där det både blir workshops och konkreta verktyg som man sedan kan ta med sig in i den egna verksamheten. Utöver detta ingår även föreställningen Kryptisk Sportgymnastik som sceniskt inslag, och dansarna Emilia Wärff och Soledad Howe kommer även att arbeta med eleverna med utgångspunkten om allas lika värde.

Initiativet till projektet Hislingan kom från Hisingens Kulturskola som upplevde att de inte nådde elever med olika funktionsvariationer, och att man därför ville utrusta sina pedagoger med bättre verktyg för att nå fler. Ambitionen är att de metoder som projektet genererar sedan ska kunna tas vidare och spridas till fler pedagoger, både inom särskolan och inom kulturskolan. Projektet dokumenteras också av filmaren Astrid Askberger, vilket ska resultera i en eller två kortare filmproduktioner.

Hislingan sträcker sig mellan den 28 november 2017 då det smygstartade, och fram till den 28 mars då det är storslagen avslutningsfest där resultatet av projektet redovisas. Medverkande skolor är Lindholmen Grundsärskola, Snäckebergets skola och Torslandaskolan Särskola och projektet genomförs med stöd av Hisingens Kulturskola.

Information

Hislingan handlar om att ta fram fungerande och inspirerande metoder för hur kulturskolan i samarbete med särskolan kan arbeta inkluderande med elever med olika funktionsvariationer. Projektet sträcker sig mellan 28 november 2017 – 28 mars 2018.

Hislingan genomförs med stöd av Hisingens Kulturskola

This site is registered on wpml.org as a development site.