Bild från Uddevalla Choreographic Lab/Moving Beyond Inclusion i Uddevalla. Foto: Patrik Gunnar Helin

Moving Beyond Inclusion

Moving Beyond Inclusion var ett tvåårigt aktivitetsprogram som syftade till att skapa lika möjligheter för alla att utöva danskonst.

Här kan ni ladda ner en engelsk sammanfattning av projektet!

Danskompaniet Spinn var tillsammans med Producentbyrån en av sex europeiska parter i EU-projektet Moving Beyond Inclusion. Projektet var ett tvåårigt aktivitetsprogram som sträckte sig mellan 2016-2018. Projektet ville visa på mångfald och skapa lika möjligheter för alla att utöva danskonst. Det handlade om att skapa ett stödjande nätverk av kompanier, artister och programläggare och att på sikt bredda den europeiska arbetskraften och de konstnärliga verken. I grund och botten handlade det om att utveckla den professionella danskonsten både vad gäller dansare, koreografer och publik.

Den svenska delen av Moving Beyond Inclusion, som också var startskottet för hela projektet, ägde rum i slutet av augusti och början av september 2016 och utgjordes av Lab Sweden, förlagt till Världskulturmuseet i Göteborg, och Uddevalla Choreographic Lab som ägde rum på Regionteater Väst och Bohusläns Museum i Uddevalla.

Lab Sweden
Lab Sweden var ett fem dagar långt konstnärligt labb för dansare med olika funktionsvariationer. Labbet ägde rum på Världskulturmuseet i Göteborg den 23-27 augusti 2016 under ledning av under ledning av Renny O’Shea och Richard Gregory – konstnärliga ledare i det Manchesterbaserade scenkonstkompaniet Quarantine – och tillsammans med dansare från Candoco Dance Company och Danskompaniet Spinn. Labbet samlade deltagare från Kanada, Storbritannien, Frankrike, Grekland, Danmark och Sverige. Det konstnärliga arbetet ägde rum i stora delar av museet och besökarna kunde därmed ta del av stora vad som skedde under labbveckan. I samband med labbet gjordes också en Lunch Beat med alla deltagarna som även var öppen för allmänheten.

Lab Sweden genomfördes i samarbete mellan Danskompaniet Spinn, Candoco Dance Company, Quarantine, Göteborgs dans- och teaterfestival, Världskulturmuseet och Kultur i Väst.

Uddevalla Choreographic Lab
Uddevalla Choreographic Lab ägde rum på Regionteater Väst och på Bohusläns Museum i Uddevalla den 29 augusti till 2 september 2016. Labbet leddes av koreograferna Fin Walker från Storbritannien, Carl Olof Berg från Sverige och Colette Sadler från Storbritannien. Labbet samlade runt 30 deltagare från Storbritannien, Italien, Tyskland, Schweiz och Sverige. Som en del av Uddevalla Choreographic Lab genomfördes även inspirationsdagen Vem vågar ge plats på scen? den 1 september. Dagen riktade sig till arrangörer, programläggare, curators mm. Syftet med dagen var att ge inspiration kring att arbeta med integrerad dans och att få ta del av tre olika koreografers arbete med nya kroppar och de olika förutsättningar detta ger. Medverkade gjorde koreograferna Carl-Olof Berg, Fin Walker och Colette Sadler, arrangören Annette Taranto, Stine Nilsen från Londonbaserade Candoco Dance Company samt deltagare från projektet Moving Beyond Inclusion. Dagen modererades av Ulrika Wallin. Hela Uddevalla Choreographic Lab avslutades med en öppen publik visning den 2 september där de tre koreograferna presenterade vad som hade skett under veckan.

Uddevalla Choreographic Lab genomfördes i samarbete med Bohusläns Museum, Uddevala kommun och Regionteater Väst.

Hösten 2016
Under hösten besökte Spinn och Producentbyrån festivalen Oriente Occidente där Spinn medverkade med föreställningen Trio och där Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg, dansaren Emilia Wärff och Malin Enberg från Producentbyrån presenterade Spinn och den svenska kontexten vad gäller integrerad dans under ett symposium. I december träffades projektparterna i Bern, Schweiz, för att diskutera publikutvecklingsfrågor och spridning av både information och kunskap inom projektet.

Våren 2017
Den 9-12 april 2017 åkte Veera Suvalo Grimberg och Dag Rosenqvist från Producentbyrån till London för att besöka Candoco Dance Company. Syftet var att delta i möten kring strategiska utvecklingsfrågor vad gäller både kommunikation och produktion inom projektet, möten med de andra konstnärliga ledarna inom projektet, samt att ta del av en open sharing med koreografen Yasmeen Godder som arrangerades av Candoco Dance Company.

Hösten 2017
Den 9-16 september genomfördes Rovereto Choreographic Lab i Rovereto, Italien. Från Spinn åkte Veera Suvalo Grimberg och dansarna Emilia Wärff, Soledad Howe, Celia Berndtzen och Aloun Marchal, tillsammans med dansarna Billie Hammarberg och Felicia Sparrström från SpinnUnga. Från Producentbyrån åkte Malin Enberg och Dag Rosenqvist. I anslutning till labbet genomfördes även möten kring strategiska utvecklingsfrågor vad gäller både kommunikation och produktion inom projektet samt möten mellan de konstnärliga ledarna inom projektet.

Våren 2018
Mellan den 19-23 februari stod Danskompaniet Spinn värd för Choreographic Research med isländska koreografen Lára Stefánsdóttir. Arbetet ägde rum i Spinnstudion i Göteborg. Under fem dagar arbetade kompaniet med Lára, och till detta bjöds även dansare från SpinnUnga och ett antal specialinbjudna gäster in.

Den 19-21 mars ägde projektets sista större möten rum hos Candoco Dance Company i London. Projektet avslutas den 29 juni 2018.

Trailer

Bilder

Bild från Uddevalla Choreographic Lab/Moving Beyond Inclusion på Bohusläns Museum. Foto: Patrik Gunnar Helin
Bild från Uddevalla Choreographic Lab/Moving Beyond Inclusion på Regionteater Väst. Foto: Patrik Gunnar Helin
Bild från Lab Sweden/Moving Beyond Inclusion på Världskulturmuseet i Göteborg. Foto: Patrik Gunnar Helin

Information

Lead part
Candoco Dance Company
Storbritannien

Övriga parter
Danskompaniet Spinn /
Producentbyrån
Sverige

Associazione Incontri Internazionali di Rovereto / Oriente Occidente Dance Festival
Italien

Hrvatski institut za pokret i ples (HIPP) / The Croatian Institute for Movement and Dance
Kroatien

tanzfähig Wohlfarter Richarz GbR
Tyskland

BewegGrund
Schweiz

Hemsida
www.movingbeyondinclusion.eu

Moving Beyond Inclusion medfinansierades av EU-programmet Kreativa Europa.

This site is registered on wpml.org as a development site.