Spark

Bild från Regionteater Väst i Uddevalla. Foto: Patrik Gunnar Helin

Spark

Spark är ett projekt som på många vis en fortsättning på EU-projektet Moving Beyond Inclusion som Spinn tillsammans med Producentbyrån var en del av mellan 2016-2018.

Spark samlar fyra ledande kompanier inom inkluderande dans samt tre festivaler från sammanlagt sju europeiska länder. Projektet handlar om att stärka redan befintliga nätverk, dela och utbyta metoder och koreografiska tillvägagångssätt vad gäller inkluderande dans, skapa en större europeisk mobilitet för dansarna från de respektive parternas organisationer och nätverk samt skapa turnémöjligheter för verk av inkluderande danskompanier.

Under de två år som vi arbetade med Moving Beyond Inclusion fick vi en inledande förståelse för de arbetsmetoder som projektets olika parter utgick ifrån. Vi skapade tillit till varandra och diskuterade specifika frågor som rörde inkluderande dans. Mobiliteten för dansare med funktionsvariationer mellan parterna ökade och kunskapen om olika koreografiska tillvägagångssätt har också ökat. För att ta vidare det här arbetet ska vi inom Spark genomföra:

– De tre festivalerna BewegGrund – Das Festival, Oriente Occidente Dance Festival och CODA Oslo International Dance Festival bjuder var och en in scenkonstnärer med funktionsvariationer. Dessa tar sedan del av festivalen som rådgivare, observatörer och är även aktiva i diskussioner och workshops.

– En del av Moving Beyond Inclusion var de två koreografiska labb där alla de medverkande organisationernas dansare möttes under en veckas tid för att arbeta med olika koreografer, utbyta idéer och nätverka. De här labben var extremt berikande för alla medverkande. Därför ska vi under 2019 och 2021 genomföra liknande labb för att på det sättet ge fler dansare den här viktiga möjligheten till fortbildning och nätverkande. Det första labbet hade fokus på dramaturgi och ägde rum i Rovereto, Italien i september 2019.

Spark Lab Vara 2021
Spark Lab Vara äger rum på Vara Konserthus den 20-24 augusti 2021. Labbet i Vara blir en hybrid mellan digitalt och fysiskt deltagande, med dansare från olika länder som arbetar på plats i Vara Konserthus, och dansare som deltar i labbet via live-stream från sina respektive länder. Labbet leds av den svenska koreografen Rani Nair och kanadensiska skådespelaren och filmskaparen Nadia Adame.

Rani Nair (SE)
Rani Nair är en dansare och koreograf vars verk har visats på Centre National de la Dance Paris, ImpulsTanz Vienna och Spielart festival Munich för att nämna ett fåtal. Hon finns representerad på Dansmuséet i Stockholm och i boken Oxford Dictionary of Dance and Re-enactment. Ranis senaste verk Baba Karam har premiär under 2021 års upplaga av Göteborgs dans- & teaterfestival.
www.raninair.se

Nadia Adame (CA)
Nadia Adame är en prisbelönt dansare och koreograf, skådespelare och filmskapare. Hon har arbetat med kompanier i Europa, Mellanöstern och Nordamerika och framträtt på Kennedy Centre med Mikhail Baryshnikov. Nadias skådespelarkarriär inbegriper både teaterföreställningar och independentfilm-projekt. Hennes utgångspunkt är att berätta historier genom rörelse.
www.nadiaadame.com

So far, so good?
– ett reflekterande samtal om personlig och strukturell förändring inom inkluderande scenkonst

Vi har under åren arbetat outtröttligt med att förändra tanken om vem som får ta plats på scen. Med utgångspunkt i lärdomar från både tidigare och nuvarande nätverk vill vi använda det här tillfället för att reflektera över de förändringar som har skett under de senaste åren. Vad har vi lärt oss av vårt arbete med integrerad dans? Har vi nått nya publikgrupper eller kommit till nya insikter, och hur relaterar den personliga resan till den större bilden?

Medverkar gör Emilia Wärff (SE) – dansare med Danskompaniet Spinn, Rani Nair (SE) – koreograf, Elin Svensson (SE) – Producent Dans på Regionteater Väst och Anna Consolati (IT) – VD för Oriente Occidente Dance Festival. Samtalet leds av Catharina Bergil – enhetschef, Scenkonst vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Samtalet live-streamas från Vara Konserthus och hålls på engelska.

Spark Lab Vara presenteras i samarbete med Vara Konserthus.

Projektparter
BewegGrund – Schweiz (Projektledare)
Oriente Occidente Dance Festival – Italien
Danskompaniet Spinn / Producentbyrån – Sverige
CODA Oslo International Dance Festival – Norge
Candoco Dance Company – Storbritannien
Dance group Magie – Kroatien
tanzfähig – Tyskland

Spark genomförs med stöd av Pro Helvetia, Kulturrådet och Västra Götalandsregionen.

Trailer

Information

Spark samlar fyra kompanier inom inkluderande dans samt två festivaler från sammanlagt sex europeiska länder. Projektet pågår 2019-2021 och handlar bl.a. om att stärka redan befintliga nätverk och dela och utbyta metoder och koreografiska tillvägagångssätt vad gäller inkluderande dans.