Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Re-launch for Imagine at Mölnlycke Kulturhus

Imagine premiered at Kulturens Hus in Luleå in 2013 and was created as a co-production between Danskompaniet Spinn and Danspoolen. Now it’s time for a re-launch of the performance, and this time with a smaller ensemble consisting of dancers Moa Autio, Soledad Howe, Aloun Marchal och Emilia Wärff and musician Jorge Alcaide.

Four dancers and one musician fill the stage with their own personal stories, thoughts, dreams, fears and movement. In Imagine there are no limits as to how far you can go to feel you’re alive.

”Imagine is like a raw egg. We let the shell crack, its contents seep out and float freely. We let the yolk and the white mix, take shape and become separated – whatever will come, will come – raw, beautiful, ugly, passionate, uncompromising and comical. It can be inviting or repulsive. Just like we all are when the shell is allowed to crack.” – Gilda Stillbäck, Choreographer

Imagine is shown for schools on April 5-7 and with a public performance on April 6 at 7 pm at Mölnlycke Kulturhus.

Read more about the performance here.
Buy your ticket here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Nypremiär för Imagine på Mölnlycke Kulturhus

Imagine hade premiär på Kulturens Hus i Luleå 2013 och skapades då som en samproduktion mellan Danskompaniet Spinn och Danspoolen. Nu har det blivit dags för nypremiär av föreställningen och på scenen möter ni den här gången en mindre ensemble bestående av dansarna Moa Autio, Soledad Howe, Aloun Marchal och Emilia Wärff samt musikern Jorge Alcaide.

Fyra dansare och en musiker som fyller scenen med sina personliga historier, tankar, drömmar, rädslor och rörelser. I Imagine finns inga gränser för hur långt man får gå för att känna att man lever.

”Imagine är som ett rått ägg. Vi låter skalet spricka, innehållet få rinna ut och flyta fritt. Vi låter gulan och vitan få blandas, formas, separeras – det blir som det blir – rått, vackert, fult, passionerat, kompromisslöst och komiskt. Det kan vara inbjudande eller motbjudande. Precis så som vi är när skalet tillåts att få spricka.” – Gilda Stillbäck, koreograf

Imagine spelas för skolklasser den 5-7 april och för allmänheten den 6 april kl 19:00 på Mölnlycke Kulturhus.

Läs mer om föreställningen här.
Boka din biljett här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Welcome!

Finally, our new web site is here!
During autumn 2016 and spring 2017 we’ve worked intensively with developing our new and more accessible web site. Our hope is that even more people will be able to access and utilize the content of the web site. We have a created a calendar in order to make it easier for you to keep track of what’s going on. We’ve chosen to more clearly present the projects we’ve been involved in and are involved in currently, and we’re also taking this opportunity to present a few more of the people who work with Spinn. Our children and youth work in SpinnVäxa and SpinnUnga has also been given some more space, which is something we’re really excited about.

In working on and developing the new site, we have been reading up on the international guidelines regarding accessible web content and taken a course hosted by Kultur i Väst on digital accessibility. All of this with the aim of reaching the accessibility standard WCAG 2.0 level AA, that you can read more about here. We probably haven’t made it all the way there, and there are still some things to be ironed out with what we’ve done so far. And then again, a web site will never actually really be finished, will it?

But should you find any bugs, or if there is anything in here that’s not working properly, please feel free to get in touch. If you have any comments, critique or just general feedback regarding content ort the accessibility of the site, please get in touch!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Välkomna!

Äntligen är vår nya hemsida klar!
Under hösten 2016 och våren 2017 har vi jobbat intensivt med att ta fram vår nya och mer tillgängliga hemsida. Vår förhoppning är att ännu fler nu ska kunna tillgodogöra sig innehållet på hemsidan. Vi har skapat ett kalendarium så att ni enklare kan se vad som är på gång. Vi har valt att på ett tydligare sätt lyfta de olika projekt vi har varit och är involverade i och vi passar även på att presentera fler av de som arbetar med oss i Spinn. Sen har även våra barn- och ungdomssatsningar SpinnVäxa och SpinnUnga fått lite mer plats på sidan, något vi tycker är väldigt kul.

Inför arbetet med sidan har vi läst in oss på de internationella riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll och gått kurs i regi av Kultur i Väst vad gäller digital tillgänglighet, allt med sikte att nå tillgänglighetsstandarden WCAG 2.0 nivå AA, som ni kan läsa mer om här. Vi har säkerligen inte lyckats hela vägen, och det finns fortfarande mycket kvar att göra där vi är nu. Sen är det väl kanske också så att en hemsida heller aldrig blir helt klar?

Men är det så att ni upptäcker nåt som inte funkar eller något som verkar fel, så får ni gärna höra av er. Har ni synpunkter, kritik eller bara allmän feedback på innehåll eller tillgänglighet så hör av er!