Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kurvatur at Scenkonstdagar 17 in Östersund

This weekend we’re heading north to be part of Scenkonstdagar 17, presented by Riksteatern on October 28-29.

We’re delighted to get the chance to present our short performance Kurvatur during Scenkonstdagar 17. Kurvatur is presented on Saturday the 28 at 16.45 and during the these two days in Östersund there will also be presentations, full performances and various types of meetings between presenters and performing arts practitioners. We’re so looking forward to this!

Image from the performance Kurvatur. Photo: Ismo Helén

Read more at the Riksteatern website.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Kurvatur på Scenkonstdagar 2017 i Östersund

Nu till helgen beger vi oss norrut för att medverka under Scenkonstdagar 17 som arrangeras av Riksteatern den 28-29 oktober.

Vi är väldigt glada att få chansen att visa vår kortföreställning Kurvatur under Scenkonstdagar 17. Kurvatur spelas kl 16.45 på lördag den 28 och under dagarna i Östersund bjuds det på utbudspresentationer, hela föreställningar och olika former av mötesplatser mellan arrangörer och scenkonstutövare. Vi längtar så efter detta!

Bild från föreställningen Kurvatur. Foto: Ismo Helén

Läs mer på Riksteaterns hemsida.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

The Skirtpower trailer is here!

During fall we’ve worked intensively on the trailer for our upcoming performance Skirtpower, choreographed by Carl Olof Berg. Skirtpower premieres late April 2018.

A pink cuddle pile. Dancers wrapped in fabric and neon tape, star boys who tumble over into a pile. Paper dresses, wedding dresses, power and tenderness. All this and much more fits in the coming performance Skirtpower and we are extremely happy to finally be able to give you a first sneak peak!

Skirtpower is about the skirt as a power language and about how the identity and the use of the skirt have shifted from being a male power garment into an exclusively female garment in our modern society. Who’s allowed to wear a skirt today and how does the skirt choreograph my movements, my expression and my status?

We are incredibly happy to have the chance to work with Carl Olof Berg for this production! Carl Olof is a choreographer who does research on masculinity, the queer body and prestige in his artistic processes, and he often uses a direct approach, humor, ambiguity, intimacy and contemporary pop culture references to illustrate skewed power structures in relation to between different bodies in our society.

Image for the performance Skirtpower. Photo: Patrik Gunnar Helin

The music, which will also be performed live during the performances, will be created by Gothenburg based composer and musician Lisen Rylander Löve during winter 2017/2018. Lisen has previously written music for TV, film and a number of dance and theater pieces and performances. She is also a member of the jazz quartet The Splendor that has on numerous occasions been nominated for both Manifest and Jazzkatten. During 12 years she was also a member of now defunct electronica duo Midaircondo.

The amazing costume and light design is created by ORD Tove Berglund, who’s previously worked with costume design for dance, theater, opera and photography. In her costume designs she often explores the conventions of present hierarchies, gender and
“good taste” and we are delighted to have her on board this project.

The Skirtpower crew also consists of Spinn’s own dancers Soledad Howe and Emilia Wärff and for this production we’re also working with Italian dancer Aristide Rontini whome we met during Uddevalla Choreographic Lab, autumn 2016.

The trailer was created by the amazing patrik Gunnar Helin/Studio Ketchup. Here you’ll find more about his work!

Skirtpower premieres at the end of April 2018 so stay tuned for more information!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpowertrailern är här!

Under hösten har vi arbetet intensivt med att få klart trailern för vår kommande föreställning Skirtpower i koreografi av Carl Olof Berg. Skirtpower har premiär i slutet av april 2018.

En rosa goshög. Dansare invirade i tyg och neontejp, stjärngossar som ramlar ihop i en hög. Pappersklänningar, brudklänningar, kraft och ömhet. Allt detta och mycket mer ryms i kommande föreställningen Skirtpower och vi är otroligt glada att nu kunna visa ett första smakprov!

Skirtpower handlar om kjolen som maktspråk och om hur kjolens identitet och bruk vandrat från att vara ett maktplagg för män till ett kvinnligt könat plagg i vårt samhälle. Vem får bära en kjol idag och hur koreograferar kjolen mina rörelser, mitt uttryck och min status?

Vi är otroligt glada över att få möjligheten att arbeta med Carl Olof Berg med den här produktionen! Carl Olof är en koreograf som forskar kring maskulinitet, den egna queera kroppen och prestige i sin konstnärliga praktik och som ofta använder sig av direkt tilltal, humor, tvetydighet, intimitet och samtida popreferenser för att peka på skeva maktförhållanden mellan kroppar i vårt samhälle.

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Patrik Gunnar Helin

Musiken, som även kommer att framföras live på scen under föreställningarna, skapas under vintern 2017/2018 av Göteborgsbaserade tonsättaren och musikern Lisen Rylander Löve. Lisen har tidigare skrivit musik till TV, film och ett antal dans, – teater, – och performanceföreställningar. Hon är även med i jazzkvartetten The Splendor som flera gånger blivit nominerade till både Manifest och Jazzkatten och hon utgjorde under 12 år ena halvan av numera insomnade elektronikaduon Midaircondo.

Den fantastiska kostymen och ljuset är skapade av Tove Berglund som tidigare arbetat med kostym för dans, teater, opera och foto. Tove arbetar ofta med hierarkier, kön och idén om ”den goda smaken” och vi är så otroligt glada att ha med henne i det här arbetet.

Medverkar i Skirtpower gör Spinns egna dansare Soledad Howe och Emilia Wärrf och för den här produktionen har vi även plockat in den Italienske dansaren Aristide Rontini som vi träffade första gången under Uddevalla Choreographic Lab hösten 2016.

Trailern är skapad av den fantastiske Patrik Gunnar Helin/Studio Ketchup. Mer om vad han gör hittar ni här!

Skirtpower har premiär i slutet av april 2018 och mer information kommer framöver!