Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Spring 2020

Just like previous years, 2019 has been a both intense and very fun year for us in Spinn. And 2020 looks like it might deal us a few magical moments as well!

Moby Dick
At the start of January we’ll continue work on our upcoming performance Moby Dick created by Italian choreographer Chiara Bersani. During two weeks, Chiara and her team will work with the dancers Felicia Sparrström, Izabell Makiela, Annika Vestel and Britta Kangas. The first week will take place at Spinnstudion and then we’re moving to Redbergsteatern along with lighting designer Emily Lavebäck. Moby Dick is a co-production with Oriente Occidente Dance Festival in Italy, where the performance will also premiere in September 2020.

Photo of the dancers at Lake Garda in northern Italy. Photo: Federico Gazza

Skirtpower
We will continue presenting Skirtpower during a focused period during March 2020. We will perform it at Gummifabriken i Värnamo on March 17th for both schools and the general public. Then we’re off to Huddinge for a performance at Tonsalen at Teater Sláva on Friday the 20th. We’re also presenting it at the showcase day Expo: Scenkonst at Skövde Kulturhus on March 14-15th.

Miramos
We will of course continue playing our performance Miramos for children and families alike during spring. During the last weekend of January we’re visiting Dunkers kulturhus in Helsingborg and at the end of February we’re visiting Malmö’s Barnens scen. We also have a few other dates lined up for Miramos, but we’ll havet o get back to that further on!

As we wrote a few weeks back, we are now starting work on a brand new duet created by Icelandic choreographer Lára Stefánsdóttir. The performance will premiere sometime during late fall, and more info will come during the year.

Finally – a huge thanks to all of you whom we’ve worked with over the last year. Everyone that has cheered us on, who’ve come to our performances and workshops and who have shared your thoughts and emotions or helped us in one way or another. Without all of you this would not be possible. We’re taking some time off during the Christmas holidays, and we’ll see you again at the start of 2020!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Våren 2020

2019 har precis som de föregående åren varit ett både intensivt och fantastiskt roligt år för oss i Spinn. Och 2020 ser ut att kunna leverera en hel del magiska stunder det också!

Moby Dick
Redan i början av januari tar vi vidare arbetet med kommande produktionen Moby Dick som skapas av italienska koreografen Chiara Bersani. Under två veckor kommer Chiara och hennes team att arbeta med dansarna Felicia Sparrström, Izabell Makiela, Annika Vestel och Britta Kangas. Första veckan sker arbetet i Spinnstudion och sedan blir det en vecka på Redbergsteatern tillsammans med ljusdesignern Emily Lavebäck. Moby Dick är en samproduktion med Oriente Occidente Dance Festival i Italien, där föreställningen även kommer att ha premiär i september 2020.

Bild på dansarna vid Gardasjön i norra Italien. Foto: Federico Gazza

Skirtpower
Vi fortsätter spela Skirtpower under en fokuserad period i mars 2020. Det blir föreställningar i Gummifabriken i Värnamo den 17:e mars för både skola och för allmänheten. Sen bär det vidare till Huddinge för föreställning i Tonsalen på Teater Sláva fredag den 20:e. Vi hinner även med ett besök på utbudsdagen Expo: Scenkonst som äger rum på Skövde Kulturhus den 14-15:e mars.

Miramos
Vi fortsätter självklart att spela vår senaste föreställning Miramos för både barn och familjer under våren. Den sista helgen i januari besöker vi Dunkers kulturhus i Helsingborg och i slutet av februari besöker vi Malmö och Barnens scen. Det blir också en hel del annat vad gäller Miramos, men mer om det får vi återkomma till längre fram!

Som vi skrev om redan för ett par veckor sedan inleder vi nu även arbetet med en duett som skapas av isländska koreografen Lára Stefánsdóttir. Föreställningen kommer att ha premiär någon gång under senhösten och mer information kommer under året.

Till slut – ett stort tack till alla er som vi har arbetat med under året, alla ni som har hejat på oss, som har kommit till våra föreställningar och workshop, som har delat med er av era tankar och känslor och som har hjälpt oss på ett eller annat sätt. Utan alla er skulle det här aldrig gå. Nu tar vi lite julledigt, och så ses vi igen i början av 2020!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Looking back at Fall 2019

Miramos
During Fall our natural focus has of course been our latest performance Miramos, that has been presented for children, youth and families during Gothenburg Culture Festival in August, at Vara Konserthus, Världskulturmuseet in Gothenburg, at Mölnlycke kulturhus, Palladium in Alingsås, Moliden in Karlsborg, Lorry in Mölndal and at Redbergsteatern in Gothenburg. Miramos has also ben presented during the showcase days Skolscen Sydost in Ronneby, Scenkonstdagarna in Hässleholm, Dansmässan in Farsta and in Gävle and Karlstad.

Spark
In September we went to Rovereto in Italy to participate in an artistic lab that was part of the international cooperation project Spark. During five days, dancers and choreographers from seven European countries came together to work on the subject of dramaturgy. The work was lead by Roberto Fratini Serafide, dramaturge and professor at Institut del Teatre in Barcelona. We brought incredibly much with us home from the lab. It was so rewarding to be able to reflect, analyze and discuss in a group that was both open and inviting!

Moby Dick
After the Spark lab in Rovereto, the dancers stayed on to continue working with the coming performance Moby Dick, created by Italian choreographer Chiara Bersani. During two weeks, the dancers worked with Chiara and her team, and pretty soon we’ll be able to share some more about this performance that will premiere in September 2020.

Image of choreographer Chiara Bersani. Photo: Giulia Agostini

Att skriva dansen och dansa skriften
This Fall also meant the start of the new project Att skriva dansen och dansa skriften (To write dance and to dance writing) that is initiated and run by Författarcentrum Väst. The work started at Spinnstudion in September and then on October 14th we presented a work-in-progress performance in Hagakyrkan in Gothenburg in collaboration with Göteborgs internationella orgelakademi. A documentation from the performance can be viewed here.

We also presented the performance Skirtpower for an amazing audience at Stora Biografen in Vänersborg and then continued on to the Busig 2019 festival in Gottsunda.

In addition to all of this we also had time for Relaxed Performance at Göteborgs konserthus, a final presentation of Florere at Draken in Gothenburg, a visit to Kedja – Stretch in Turku, various workshops, lectures and a ton of rewarding encounters.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Tillbakablick över hösten 2019

Miramos
Under hösten har vårt självklara fokus varit senaste föreställningen Miramos som spelats för både barn, unga och vuxna under Gothenburg Culture Festival i augusti, på Vara Konserthus, Världskulturmuseet i Göteborg, på Mölnlycke kulturhus, Palladium i Alingsås, Moliden i Karlsborg, Lorry i Mölndal och på Redbergsteatern i Göteborg. Miramos har även besökt utbudsdagarna Skolscen Sydost i Ronneby, Scenkonstdagarna i Hässleholm, Dansmässan i Farsta och utbudsdagar i Gävle och Karlstad.

Spark
I september åkte vi till Rovereto i Italien för att medverka i ett konstnärligt labb inom ramarna för det internationella samarbetsprojektet Spark. Under fem dagar samlades dansare och koreografer från sju europeiska länder för att fördjupa sig i ämnet dramaturgi. Arbetet leddes av Roberto Fratini Serafide, dramaturg och professor på Institut del Teatre i Barcelona och vi tog med oss otroligt mycket tillbaka från det här labbet. Så givande att få reflektera, analysera och samtala i en grupp som var så öppen och inbjudande!

Moby Dick
Efter Sparklabbet i Rovereto stannade dansarna kvar för att ta vidare arbetet med kommande föreställningen Moby Dick som skapas av italienska koreografen Chiara Bersani. Under två veckor arbetade dansarna tillsammans med Chiara och hennes team och ganska snart kommer vi att kunna berätta lite mer om föreställningen som har premiär i september 2020!

Bild på koreografen Chiara Bersani. Foto: Giulia Agostini

Att skriva dansen och dansa skriften
Hösten innebar också startskottet för nya projektet Att skriva dansen och dansa skriften som initierats och drivs av Författarcentrum Väst. Efter inledande arbete i Spinnstudion i september tog vi sedan vidare projektet och presenterade i samarbete med Göteborgs internationella orgelakademi en work-in-progressföreställning i Hagakyrkan i Göteborg den 14 okt. En dokumentation från det tillfället kan ni se här.

Vi spelade även hyllade föreställningen Skirtpower inför en fantastisk publik på Stora Biografen i Vänersborg och fortsatte sedan till festivalen Busig 2019 i Gottsunda.

Utöver allt detta hann vi med Relaxed Performance på Göteborgs konserthus, en sista föreställning med Florere på Draken i Göteborg, ett besök på Kedja – Stretch i Åbo, diverse workshops, föreläsningar och massvis med spännande möten.