Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Inspelad version av Relaxed Performance

Den här veckan arbetar vi på Göteborgs Konserthus tillsammans med musiker ur Göteborgs Symfoniker. Eftersom konserthusets alla publika arrangemang är inställda tills vidare så har de nu valt att istället göra mer material tillgängligt online. Anledningen till att vi är på konserthuset nu i dagarna handlar om att göra en inspelad version av den upplaga av Relaxed Performance som ägde rum den 26 oktober 2019. Filmen kommer sedan att finnas tillgänglig på GSOplay. För det här tillfället flyttar vi dessutom framträdandet från Stenhammarsalen till Stora scenen, vilken känns extra kul!

Under konserten framförs bland annat Johann Sebastian Bach – Brandenburgkonsert nr 3, Kurt Atterberg – Svit nr 3, Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento D-dur, K. 136 och Lars-Erik Larsson – Romans ur Pastoralsvit. Det blir också uppläsning av dikter av Sayam Chortip och Kent Holm. Johan Alvebris sätter ljus och Steve Engdahl är teckentolk.

Medverkar från Danskompaniet Spinn gör Veera Suvalo Grimberg – presentatör, Adam Henriksson – dansare, Felicia Sparrström – dansare, Izabell Makiela – dansare och Tone Helly-Hansen – uppläsare.

Bild från repetitioner på Göteborgs Konserthus 23 mars 2020. På bilden ser vi Felicia Sparrström, Veera Suvalo Grimberg och Adam Henriksson.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Recorded version of Relaxed Performance

This week we are working at Göteborgs Konserthus along with musicians from Göteborgs Symfoniker. Since all of the public events at the concert house have been temporarily cancelled, they have instead chosen to make more material accessible online. So the reason we’re at the concert house now is to do a recorded version of the Relaxed Performance event that took place on October 26 2019. The film will then be made available at GSOplay. For this occasion we’re also moving the performance from Stenhammarsalen to the main stage, which feels amazing!

The concert feature works such as Johann Sebastian Bach – Brandenburg Concerto no. 3, Kurt Atterberg – Suite no. 3, Wolfgang Amadeus Mozart – Divertimento in D major, K. 136 and Lars-Erik Larsson – Pastoral Suite, Op. 19. There will also be reading from poets Sayam Chortip and Kent Holm. Johan Alvebris does the lighting design and Steve Engdahl is the sign language interpretor.

From Danskompaniet Spinn we’re bringing Veera Suvalo Grimberg – presenter, Adam Henriksson – dancer, Felicia Sparrström – dancer, Izabell Makiela – dancer and Tone Helly-Hansen – reading.

Image from rehearsals at Göteborgs Konserthus, March 23 2020. Depicted are Felicia Sparrström, Veera Suvalo Grimberg and Adam Henriksson.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower = cancelled!

We are so sorry to have to inform you about this. But since our dancer Aristide Rontini, who are part of the ensemble for Skirtpower, lives in northern Italy we have – in the light of the Corona virus and the Italian national quarantine – unfortunately been forced to cancel the Skirtpower performances that were to take place during March. This concerns the performances at gummifabriken in Värnamo and our guest performance at Teater Sláva in Huddinge.

With the situation that we are in now and with the increased risk of spreading the virus, it just became impossible for us to carry through with these performances, both on a practical level, but also from a moral standpoint. We are so incredibly sorry about this and we will of course do our utmost to reschedule these performances for a later occasion. Refunds for purchased tickets are done through each respective venues ticket office.

So now we will send some good thoughts to those who have been affected by this. Let’s make sure to take care of each other, and hopefully we’ll see you soon!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower = inställt!

Vi är så ledsna att behöva meddela detta. Men då dansaren Aristide Rontini, som ingår i ensemblen för Skirtpower, bor i norra Italien har vi – i ljuset av coronaviruset och den karantän som nu gäller för hela Italien– tyvärr blivit tvungna att ställa in de Skirtpowerföreställningar som skulle ägt rum under mars månad. Detta berör föreställningarna på Gummifabriken i Värnamo och vårt gästspel på Teater Sláva i Huddinge.

Med den situation som nu är och med den ökade risken för smittspridning så blev det till slut omöjligt att genomföra de här föreställningarna, både på ett praktiskt men även på ett moraliskt plan. Vi är så otroligt ledsna för detta och vi kommer naturligtvis göra vårt yttersta för att omboka de här föreställningstillfällena till ett senare tillfälle. Återbetalning av köpta biljetter sker via respektive spelplats biljettsystem.

Nu skickar vi goda tankar till alla de som drabbats av detta och så ser vi till att ta hand om varandra, så ses vi förhoppningsvis snart!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

The trailer for Moby Dick is here!

We are incredibly happy to finally be able to share the trailer for our upcoming performance Moby Dick, which is premiering at Oriente Occidente Dance Festival – who are also co-producing the performance – in Italy on September 4th!

Moby Dick is a place and a state of mind. A performance with absolute presence, existing in the borderlands between dance and installation. The piece is created by acclaimed Italian choreographer Chiara Bersani who, during the last couple of years, has gained great success with her solo piece Gentle Unicorn.

Read more about the performance here!

The trailer is created by Sanna Larén and was filmed at Redbergsteatern when we worked there for a few days in January 2020.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Trailern för Moby Dick är här!

Vi är så otroligt glada att äntligen kunna presentera trailern för vår kommande föreställning Moby Dick som har premiär på Oriente Occidente Dance Festival – som även samproducerar föreställningen – i Italien den 4 september!

Moby Dick är en plats och ett tillstånd. En föreställning med total närvaro, i gränslandet mellan dans och installation. Verket är skapat av den hyllade Italienska koreografen Chiara Bersani som under de senaste åren har rönt stora framgångar med sitt soloverk Gentle Unicorn.

Läs mer om föreställningen här!

Trailern är skapad av Sanna Larén och filmades på Redbergsteatern när vi arbetade där under ett par dagar i januari 2020.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower in Värnamo

Once again we’re taking our beloved performance Skirtpower out on the roads! This time around we’re going to Gummifabriken in Värnamo on March 17, where we’ll present a school performance during the day and then a public performance at 18.30!

Ticket price: Adult 100 sek, youth 50 sek
Stage: Livesal

Read more and book your ticket here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower i Värnamo

Det har återigen blivit dags att spela föreställningen Skirtpower som vi älskar så mycket! Den här gången har turen kommit till Gummifabriken i Värnamo den 17 mars, där vi dels spelar en skolföreställning på dagen och sedan en offentlig föreställning kl 18.30!

Biljettpris: Vuxen 100 kr, skolungdom 50 kr
Scen: Livesal

Läs mer och boka din biljett här!