På bilden ser vi sju personer som sitter på tygpallar i ett svagt upplyst rum. På sig har de masker som påminner om kikare. Foto: GGM Film

Tillgängliggöra Dans

Tillgängliggöra Dans är ett samarbetsprojekt mellan GGM Film och Danskompaniet Spinn, där Virtual Reality utforskas som medium att tillgängliggöra dans för en bredare grupp av människor.

Projektet handlar om att praktiskt utforska hur dans kan digitaliseras och göras mer tillgängligt för en publik som av olika skäl inte kan eller vill befinna sig i det fysiska sceniska rummet. Ett sätt att låta Spinns föreställningar möta publiken där de befinner sig, på deras villkor.

Kärnan i vad Spinn gör är danskonsten. Men för oss handlar det om att hela tiden vara nyfiken på andra konstnärskap, och på nya konstnärliga uttryck. Vi har länge funderat över möjligheterna vad gäller att inkorporera andra aspekter av visuell konst i det vi gör. Allt från film till projektioner. Men hela tiden med vetskapen och övertygelsen om att om det ska göras, så måste det göras med en konstnärlig fingertoppskänsla i alla led. VR (Virtual Reality) är för oss någonting helt nytt och outforskat. Vad finns det för konstnärliga möjligheter som vi idag inte kan se? Och kan detta medium skapa en ännu högre grad av tillgänglighet kring det vi gör?

Den första workshopen ägde rum den 21 januari på Virtual Arena, Lindholmen Science Center i Göteborg. Under våren arbetar vi tillsammans med GGM Film för att säkra finansiering för en fortsättning av projektet.

Information

Tillgängliggöra Dans är ett samarbetsprojekt mellan GGM Film och Danskompaniet Spinn, där Virtual Reality utforskas som medium att tillgängliggöra dans för en bredare grupp av människor.

This site is registered on wpml.org as a development site.