SpinnVäxa

SpinnVäxa är inkluderande dansgrupper för barn, unga och vuxna med och utan funktionsvariationer.

Bild från dansworkshop för barn tillsammans med dansare från Spinn. Foto Maja Blomqvist

SpinnVäxa

I SpinnVäxa möts dansarna på lika villkor i grupper som är indelade efter ålder. Vi utgår från individens unika förutsättningar och utvecklas därifrån både som individer och som grupp. Vi har en enkel ingång i dansundervisningen och låter nyfikenhet och utforskaranda leda arbetet framåt. Vi eftersträvar en deltagarkultur på våra lektioner och ser deltagarna som medskapare. Vi lär oss samarbeta och vara del av en grupp samtidigt som vi tränar rörelse, styrka, koncentration, balans, konstnärligt uttryck och mycket mer. Vår teknik har sitt ursprung i naturliga rörelsemönster, vi utforskar olika dansstilar och utgår från olika sorters musik. SpinnVäxa är en inkluderande dansutbildning där alla slags kroppar och människor både med och utan funktionsvariationer får plats. Vårt mål är att alla ska kunna utvecklas inom danskonsten.

Arbetet med SpinnVäxa görs i samarbete med Studieförbundet Bilda och med medel från Allmänna Arvsfonden.

Vill du vara med?

Anmäl dig genom att maila till: jenny.sandgren@bilda.nu

Kontakt

Jenny Sandgren Wahlström, Verksamhetsledare
Telefon +46 (0) 739 25 24 02
E-post jenny.sandgren@bilda.nu

Klasser vt-18

Start: vecka 8
Påsklov: vecka 14
Avslutning: vecka 18
Plats: Spinnstudion, Järntorget 7, Göteborg

SpinnVäxa 4-5 år
Onsdagar 16.30-17.15
Danspedagog: Linda Wardal
Kostnad: 500kr/10 ggr

SpinnVäxa 6-8 år
Onsdagar 17.30-18.30
Danspedagog: Linda Wardal
Kostnad: 750kr/10ggr

SpinnVäxa 9-11 år
Tisdagar 17.15-18.15
Danspedagog: Linda Wardal
Kostnad: 750kr/10ggr

SpinnVäxa 12-15 år
Tisdagar 18.30-19.30
Danspedagog: Linda Wardal
Kostnad: 1000Kr/10ggr

SpinnVäxa 16 år-vuxna
Torsdagar 17.00-18.00
Danspedagog: Jenny Sandgren Wahlström
Kostnad: 750kr/10ggr

Anmälan
jenny.sandgren@bilda.nu