Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick

Nästa vecka, mellan den 27-31 maj, börjar repetitionerna inför Spinns nästa produktion Moby Dick. Då inleder den italienska koreografen Chiara Bersani arbetet i Spinnstudion tillsammans med dansarna Izabell Makiela, Felicia Sparrström, Annika Vestel och Britta Kangas. Redan nu kan vi glädjande nog också avslöja att premiären för föreställningen sker under festivalen Oriente Occidente i Rovereto, Italien i september 2020. Festivalen även med och samproducerar föreställningen.

Första gången vi träffade Chiara var under Rovereto Choreographic Lab som ägde rum i Rovereto, Italien i september 2017. Labbet var en del av EU-projektet Moving Beyond Inclusion och samlade både danskonstnärer och administrativ personal från de medverkande projektparterna. I november 2018 arbetade vi tillsammans med Chiara under ett par intensiva dagar i Spinnstudion, och nu har det äntligen blivit dags att ta vidare det här arbetet! Mer information kommer under året.

Bild på koreografen Chiara Bersani. Foto: Giulia Agostini

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Moby Dick

Next week, from May 27th to 31st, we start work on Spinn’s next production Moby Dick. Italian choreographer Chiara Bersani will then start working together with dancers Izabell Makiela, Felicia Sparrström, Annika Vestel and Britta Kangas. We are also delighted to be able to announce that the premiere for this piece will take place during the festival Oriente Occidente in Rovereto, Italy in September 2020. The festival is also co-producing the performance.

The first time we met Chiara was during Rovereto Choreographic Lab that took place in Rovereto, Italy in September 2017. The lab was part of the EU-project Moving Beyond Inclusion and gathered both dance artists and administrative staff from the participating project partners. In November 2018 we worked with Chiara during a couple of intense days in Spinnstudion, and now it’s finally time to continue this work! More information to come during the year.

Image of choreographer Chiara Bersani. Photo: Giulia Agostini

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Conversation about Moving Beyond Inclusion at Scenkonstbiennalen 2019

On Wednesday May 15th, at 13.00 our Artistic Director Veera Suvalo Grimberg has been invited to Scenkonstbiennalen 2019 to be part of the conversation ”Kreativa Europa – att delta i europeiska samarbetsprojekt” [Creative Europe – being a part of European collaborative projects] presented by Kreativa Europa Desk Kultur.

From the Scenkonstbiennalen website:
Creative Europe is a EU support program for the culture field, where you can a.o. participate in collaborative projects, networks and platforms. Eva Rehnbinder from Kreativa Europa Desk Kultur will talk about the program and Veera Suvalo Grimberg from Danskompaniet Spinn will talk about the Creative Europe project Moving Beyond Inclusion that they’ve been a apart of together with Producentbyrån. The project wanted to showcase diversity and create equal opportunities for everyone to practice dance. In creating a supportive network of companies, artists and programmers, the aim was to broaden both the European work field as well as the artistic work.

This conversation takes place at Filmstaden in Sundsvall, Wednesday May 15th at 13.00.

Read more here!

Image from Uddevalla Choreographic Lab/Moving Beyond Inclusion in Uddevalla. Photo: Patrik Gunnar Helin

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Samtal om Moving Beyond Inclusion på Scenkonstbiennalen 2019

Onsdag den 15 maj kl 13.00 har vår konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg blivit inbjuden till Scenkonstbiennalen 2019 för att medverka i samtalet Kreativa Europa – att delta i europeiska samarbetsprojekt som arrangeras av Kreativa Europa Desk Kultur.

Från Scenkonstbiennalens hemsida:
Kreativa Europa är EU:s stödprogram för kulturområdet, där man bl.a. kan delta i samarbetsprojekt, nätverk och plattformar. Eva Rehbinder från Kreativa Europa Desk Kultur berättar om programmet och Veera Suvalo Grimberg från Danskompaniet Spinn berättar mer om Kreativa Europa-projektet Moving Beyond Inclusion som de deltagit i tillsammans med Producentbyrån. Projektet ville visa på mångfald och skapa lika möjligheter för alla att utöva danskonst, genom att skapa ett stödjande nätverk av kompanier, artister och programläggare och att på sikt bredda den europeiska arbetskraften och de konstnärliga verken.

Samtalet äger rum på Filmstaden i Sundsvall, onsdag den 15 maj kl 13:00.

Läs mer här!

Bild från Uddevalla Choreographic Lab/Moving Beyond Inclusion i Uddevalla. Foto: Patrik Gunnar Helin

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Lisen Rylander Löve – Oceans

Last week, Lisen Rylander Löve held a release concert for her solo album Oceans at Atalante in Gothenburg. Those of us who attended were treated to a magical experience that affected us long after the concert was over.

Parts of the music on Oceans were created during the work with Spinn’s performance Skirtpower that Lisen has both written the music for and plays live during the performance. Skirtpower is presented at Folkteatern in Gothenburg on Friday May 10th at 19.00 and Saturday May 11th at 18.00. Read more and book your ticket here!

Listen to Oceans on Spotify:

Lisen is an internationally established musician and composer from Gothenburg, working in the fields of jazz, electronica and sound art. She has developed a personal sound where she blends acoustic instruments like saxophone and voice with live electronics, creating her own unique sound worlds. For 12 years Lisen was one half of electronica duo Midaircondo who gained wide recognition both in Sweden and internationally for their genre defying music. Today she plays with and composes for a number of groups, amongst them Swedish jazz quartet The Splendor that has released three acclaimed albums.

Cover for Lisen Rylander Löve’s solo album Oceans.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Lisen Rylander Löve – Oceans

Förra veckan hade Lisen Rylander Löve releasekonsert för sin soloskiva Oceans på Atalante i Göteborg. De som var på plats fick en helt igenom magisk upplevelse som berörde långt efter att konserten var över.

Delar av musiken till skivan Oceans skapades under arbetet med Spinns föreställning Skirtpower som Lisen både har skrivit musiken till och medverkar live i. Skirtpower spelas på Folkteatern i Göteborg fredag den 10 maj kl 19.00 och lördag den 11 maj kl 18.00. Läs mer och boka er biljett här!

Lyssna på Oceans på Spotify:

Lisen är en internationellt etablerad musiker och tonsättare från Göteborg, verksam inom jazz, elektronika och ljudkonst. Hon har utvecklat ett personligt sound där hon mixar akustiska instrument som saxofon och röst med live-elektronik och skapar sina egna unika ljudvärldar. Under 12 år var hon ena halvan av elektronikaduon Midaircondo som fick stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt för sin genreöverskridande musik. Idag spelar hon i och komponerar för ett flertal grupper, bl.a. jazzkvartetten The Splendor som släppt tre hyllade album.

Omslag till Lisen Rylander Löves soloskiva Oceans.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower at Folkteatern 10th-11th of May

”A piece that activates our senses. It vibrates, we tremble. Our pupils dilate and close in time with the pulsing lights, in time with the pounding of the music and the movements of the bodies. A liberating dance that reminds us to give our bodies the room they need to be fantastic, and not to let anything stop us.” – from the jury´s motivation when Skirtpower took home the award for “Sensory Orgasm of the Year” the 2019 edition of Scenkonstgalan 2019 in Gothenburg.

On May 10th-11th we have the great pleasure of presenting Skirtpower at the Main stage at Folkteatern in Gothenburg.

Read more and book your ticket here!

“I want to talk about how the skirt choreographs our bodies, but also about our gaze on those who wear it. About the power it holds to take place, limit, expose and hide. And the desire to choreograph the skirt.” – Carl Olof Berg, choreographer

If you want to get a sample of the music from Skirtpower, head on over to Atalante on Friday May 3rd when Lisen Rylander Löve, who’s both written the music for Skirtpower and plays live during the performance, has a release party for her solo album Oceans. The album contains music from Skirtpower and it’s free admission!

Click here to listen to Oceans at Spotify!

Image from the performance Skirtpower. Photo: Chrisander Brun

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på Folkteatern 10-11 maj

”Ett verk som aktiverar vårt sinnescentra. Det vibrerar, vi skälver. Våra pupiller vidgas och sluts i takt med ljusets pulserande, i takt med musikens bultande och med kropparnas rörelse. En frigörande dans där vi påminns att ge våra kroppar utrymme att få vara så fantastiska som de är, och om att inte låta något hindra oss.” – ur juryns motivering när Skirtpower vann för ”Årets sinnesorgasm” på Scenkonstgalan 2019 i Göteborg.

Den 10-11 maj har du chansen att se Skirtpower på Stora scenen på Folkteatern i Göteborg.

Läs mer och boka er biljett här!

”Jag vill berätta om hur kjolen koreograferar våra kroppar men också vår blick på den som bär den. Om kjolens makt att ta plats, begränsa, blotta och dölja. Och lusten att få koreografera kjolen tillbaka.” – Carl Olof Berg, koreograf

Vill ni få en försmak av musiken från Skirtpower ska ni bege er till Atalante fredag den 3 maj när Lisen Rylander Löve, som både skrivit musiken till Skirtpower och medverkar live i föreställningen, har releasefest för sin soloskiva Oceans. Skivan innehåller delar av musiken till Skirtpower och det är fri entré!

Klicka här för att lyssna på Oceans på Spotify!

Bild från föreställningen Skirtpower. Foto: Chrisander Brun