Bild för föreställningen Miramos. På bilden ser vi från vänster till höger de fyra karaktärerna Sol, Kryp, Pinne, Slange. De är iklädda enfärgade kostymer i rött, lila, turkosgrönt och blått. Sol och Kryp står i bakgrunden och hejar på. I förgrunden hänger på Pinnes rygg. Foto: Lina Ikse

Inspelad syntolkning Miramos

Som en del i arbetet med att tillgängliggöra det vi gör och för att kunna nå ännu fler människor med våra föreställningar har vi nu inlett arbetet med att ta fram en inspelad syntolkning till föreställningen Miramos.

Många gånger erbjuds syntolkning endast vid enstaka tillfällen. Det är dessutom ofta kostsamt för arrangören och innebär även en hel del extra insatser. Med en inspelad syntolkning får vi en starkt förbättrad tillgänglighet, eftersom vi då kan erbjuda detta vid varje föreställningstillfälle. Det här gör att vem som helst fritt kan välja när de vill se föreställningen, förutsatt att det finns personer som kan ledsaga på plats.

Vi har därför inlett ett samarbete med Audiosyn. Audiosyns roll blir att – i dialog med oss i Spinn samt med hjälp av en extern referensgrupp – ta fram manus och att läsa in samt spela in och redigera det färdiga manuset. Vår turnétekniker Jonathan Fischhaber kopplas på för att ansvara för de praktiska delarna vad gäller teknik. Vår ambition är även att koppla på forskning inom området syntolkning.

Inom projektet är det viktigt att förankra arbetet hos den berörda publiken och ta del av dess expertis och erfarenheter. Vi skapar därför en referensgrupp bestående av personer med synnedsättning och personer med erfarenhet inom syntolkning inom scenkonst.

Inspirationen till arbetet kommer från Malmöbaserade Teater23 som har utvecklat metoder kring förinspelad syntolkning.

Om erfarenheterna som vi gör inom det här projektet blir positiva – vilket vi tror och hoppas – och om vi lyckas utveckla en inspelad syntolkning som möter upp gentemot det konstnärliga innehållet så fortsätter vi med arbetet att alltid kunna erbjuda syntolkning i samband med våra föreställningar, oavsett vilken publik vi möter. I ett nästa steg är vår önskan att även sprida metoden till andra aktörer inom scenkonsten i Sverige och internationellt.

Ambitionen är att den färdiga inspelningen ska kunna börja erbjudas under tidig vår 2021.

Projektet finansieras med medel från Västra Götalandsregionen.

Information

Under höst 2020/vinter 2021 arbetar vi med Audiosyn för att ta fram en inspelad syntolkning för föreställningen Miramos. Syntolkningen kommer att kunna erbjudas från tidig vår 2021.

This site is registered on wpml.org as a development site.