Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Finally premiere!

This Saturday April 28th at 19.00 marks the premiere for Spinn’s new production Skirtpower, choreographed by Stockholm based choreographer Carl Olof Berg. The premiere takes place at Vitlycke – Centre for Performing Arts and we are so excited to finally be able to share this amazing dance piece with you!

The starting point for Skirtpower is the notion of the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view on our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment.

“I want to talk about how the skirt choreographs our bodies, but also about our gaze on those who wear it. About the power it holds to take place, limit, expose and hide. And the desire to choreograph the skirt.” – Carl Olof Berg, choreographer

The cast consist of Spinn’s dancer Emilia Wärff, dancer Izabell Makiela and Italian dancer Aristide Rontini. The cast also consists of musician and composer Lisen Rylander Löve who has written the music and who is also performing live.

Click here to watch the trailer for Skirtpower.
Listen to the track Neon Sunrise from Skirtpower here.

Image for the performance Skirtpower. Photo: Patrik Gunnar Helin

Tickets
there are still a few tickets left for the premiere.
Tickets cost 150 kr (without dance bus) or 250 kr (with dance bus). Tickets can be bought at Kulturpunkten.nu
where you can choose whether to purchase just the premiere ticket or the ticket including the bus fare.

Do you want to take the dance bus to Vitlycke?
We’ve rented a bus that departs from Hotel Post at Drottningtorget in Gothenburg at 16.00, stopping at Kampenhof bus terminal in Uddevalla at 17.00.
The bus arrives at Vitlycke at around 18.00 and then departs for Uddevalla and Gothenburg again at 21.00. The bus is included in the price if you choose the ticket that includes the dance bus fro 250 kr. Please note that there is a limited capacity on the bus, so first come first served! Please also note that you have to opurchase your ticket at Kulturpunkten in advance to secure your seat at the dance bus!

Arrangement for the evening
18.00 – mingle with some bubbles and some snacks
19.00 – performance
20.00 – post-show hangout

There will be drinks and some finger food available for purchase and we accept both cash and card!

If you need to get a hold of us on short notic, call +46 728 – 58 76 38!

Click here to purchase your ticket.
Read more about the performance here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Äntligen premiär!

Nu på lördag den 28 april kl 19.00 är det premiär för Spinns nya produktion Skirtpower i koreografi av Stockholmsbaserade koreografen Carl Olof Berg. Premiären äger rum på Vitlycke – Centre for Performing Arts och vi är så glada att äntligen få visa upp det här fantastiska dansverket för er alla!

Skirtpower tar sin utgångspunkt i kjolen som tvetydig symbol för vårt samhälles syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad.

”Jag vill berätta om hur kjolen koreograferar våra kroppar men också vår blick på den som bär den. Om kjolens makt att ta plats, begränsa, blotta och dölja. Och lusten att få koreografera kjolen tillbaka.” – Carl Olof Berg, koreograf

Medverkar gör Spinns dansare Emilia Wärff, dansaren Izabell Makiela
 samt italienske dansaren Aristide Rontini. Ensemblen består även av musikern och tonsättaren Lisen Rylander Löve som skrivit musiken till föreställningen och som även spelar live.

Klicka här för att titta på en trailer för Skirtpower.
Lyssna på låten Neon Sunrise från Skirtpower här.

Bild för föreställningen Skirtpower. Foto: Patrik Gunnar Helin

Biljetter
Det finns fortfarande ett fåtal biljetter kvar till premiären.
Biljetterna kostar 150 kr (utan dansbuss) respektive 250 kr (med dansbuss).
Du köper biljetter via Kulturpunkten.nu och där väljer du om du vill köpa bara föreställningsbiljett, eller om du även vill köpa till bussresan.

Vill du åka dansbuss till Vitlycke?
Vi har hyrt en buss som avgår från Hotel Post på Drottningtorget i Göteborg kl 16.00 med stopp på Kampenhofs bussterminal i Uddevalla kl 17.00. Bussen ankommer till Vitlycke ca kl 18.00 och går sedan tillbaka mot Uddevalla och Göteborg igen kl 21.00. Bussen ingår alltså i priset om du väljer att köpa den biljett som inkluderar dansbuss och som kostar 250 kr. Det är begränsat med platser på bussen, så det är först till kvarn som gäller och observera att du måste köpa biljett i förväg via Kulturpunkten om du vill åka med dansbussen!

Upplägg för kvällen
18.00 – Mingel där vi bjuder på bubbel och snacks
19.00 – Föreställning
20.00 – Efterhäng

På plats finns möjlighet att köpa enklare plockmat och dryck.
Både kort och kontanter funkar!

Om du behöver få tag på oss med kort varsel kan du alltid ringa på 0728 – 58 76 38!

Klicka här för att köpa biljett.
Läs mer om föreställningen här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower on tour with ABF

In a couple of weeks we’ll start our regional tour with Skirtpower that we’re doing in collaboration with ABF Västra Götaland. We’re so thrilled to get this amazing performance out into the region! Read more about Skirtpower here.

In connection to the performances we offer a workshop on how the skirt can be used to create emotional states, aesthetic expressions, empowerment and freedom. Here the participants can explore the their own relationship to the skirt and to themselves in a room filled with skirts. Together we create a place that allows both failure and megalomania.

The workshop is free of charge and open to everyone, but please note that we have a 25 people maximum capacity and that you have to sign up in advance. Registration contact information for each venue can be found below. The workshop is lead by Lovisa Silfverberg – ABF Västra Götaland – project creator and culture practitioner together with Veera Suvalo Grimberg and Berith Stennabb from Danskompaniet Spinn.

Mölndals Stadsbibliotek, Mölndal
May 2
Performance at 18.00
Workshop at 19.15

It’s free entrance, but limited capacity.

More information can be found here.
Read more about the workshop here.
Register for the workshop at Mölndal Stadsbibliotek here: suzanna.tanev@abf.se

Partille Kulturrum, Partille
May 3
Performance at 13.00 and 18.00
Workshop at 14.15

It’s free entrance, so just drop by!

More information can be found here.
Register for the workshop at Partille Kulturrum here: sholeh.maki@abf.se

Ale Kulturrum, Nödinge
May 4
Performance at 18.00
Workshop at 19.15

Ticket price is 50 kr for ages 18 and above, and 30 kr for ages below 18.
Book your ticket here.

More information can be found here.
Register for the workshop at Ale Kulturrum here: mathilda.folkesson@abf.se

Landvetter Kulturhus, Landvetter
May 5
Performance at 14.00
Workshop at 15.15

It’s free entrance, so just drop by!

More information can be found here.
Register for the workshop at Landvetter Kulturhus here: robert.hernwall@abf.se

Dergårdsteatern, Lerum
May 7
Performance at 18.00
Workshop at 19.15

Ticket price is 100 kr and you can pay with cash or by Swish.
The performance at Dergårdsteatern is audio described and we will also offer accompaniers to those who require this.

More information can be found here.
Register for the workshop at Dergårdsteatern here: annika.brekh@abf.se

Billströmska Folkhögskolan, Tjörn
May 8
Performance at 14:00
Workshop at 15.15

Register for the workshop at Billströmska Folkhögskolan here: rikard.larsson@abf.se

Kulturhuset Fregatten, Stenungssund
May 9
Performance at 18.00
Workshop at 19.15

It’s free entrance, so just drop by!

More information can be found here.

Register for the workshop at Kulturhuset Fregatten here: jorgen.sandgren@abf.se

Ekarängskolan, Borås
May 10
Performance at 14.00
Workshop at 15.15

It’s free entrance, so just drop by!

More information can be found here.

Register for the workshop at Ekarängskolan here: leila.talmoudi@abf.se

Both the regional performances and the workshops are done in collaboration with ABF and Västra Götalandsregionen.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på turné med ABF

Om ett par veckor börjar den regionala Skirtpowerturnén som vi gör i samarbete med ABF Västra Götaland. Det ska bli så kul att komma ut i regionen med den här fantastiska föreställningen! Läs mer om Skirtpower här.

I samband med föreställningen erbjuds en workshop om hur kjolen kan användas för att skapa känslotillstånd, estetiska uttryck, egenmakt och frihet. Här får deltagaren utforska sin relation till kjolen och sig själv i ett rum fullt av kjolar. Tillsammans bygger vi upp en plats som tillåter både misslyckanden och storhetsvansinne.

Workshopen är gratis och öppen för alla, men observera att vi har plats för max 25 personer och att du måste anmäla dig i förväg. Mailadresser till respektive spelplats hittar ni här nedan! Workshopen leds av Lovisa Silfverberg – ABF Västra Götaland – projektskapare och kulturutövare tillsammans med Veera Suvalo Grimberg och Berith Stennabb från Danskompaniet Spinn.

Mölndals Stadsbibliotek, Mölndal
2 maj
Föreställning kl 18.00
Workshop kl 19.15

Det är fri entré, men begränsat antal platser.

Mer information hittar ni här.
Läs mer om workshopen här.
Anmälan till workshop på Mölndal Stadsbibliotek görs till: suzanna.tanev@abf.se

Partille Kulturrum, Partille
3 maj
Föreställning kl 13.00 och 18.00
Workshop kl 14.15

Det är fri entré, så det är bara att dyka upp!

Mer information hittar ni här.
Anmälan till workshop på Partille Kulturrum görs till: sholeh.maki@abf.se

Ale Kulturrum, Nödinge
4 maj
Föreställning kl 18.00
Workshop kl 19.15

Biljettpris är 50 kr för dig som är över 18 år, och 30 kr för dig som är under 18 år.
Boka din biljett här.

Mer information hittar ni här.
Anmälan till workshop på Ale Kulturrum görs till: mathilda.folkesson@abf.se

Landvetter Kulturhus, Landvetter
5 maj
Föreställning kl 14.00
Workshop kl 15.15

Det är fri entré, så det är bara att dyka upp!

Mer information hittar ni här.
Anmälan till workshop på Landvetter Kulturhus görs till: robert.hernwall@abf.se

Dergårdsteatern, Lerum
7 maj
Föreställning kl 18.00
Workshop kl 19.15

Biljettpris är 100 kr och det går bra med både kontanter och Swish.
Föreställningen på Dergårdsteatern syntolkas och det finns även möjlighet till ledsagning på plats för dig som behöver det.

Mer information hittar ni här.
Anmälan till workshop på Dergårdsteatern görs till: annika.brekh@abf.se

Billströmska Folkhögskolan, Tjörn
8 maj
Föreställning kl 14:00
Workshop kl 15.15

Anmälan till workshop på Billströmska Folkhögskolan görs till: rikard.larsson@abf.se

Kulturhuset Fregatten, Stenungssund
9 maj
Föreställning kl 18.00
Workshop kl 19.15

Det är fri entré, så det är bara att dyka upp!

Mer information hittar ni här.

Anmälan till workshop på Kulturhuset Fregatten görs till: jorgen.sandgren@abf.se

Ekarängskolan, Borås
10 maj
Föreställning kl 14.00
Workshop kl 15.15

Det är fri entré, så det är bara att dyka upp!

Mer information hittar ni här.

Anmälan till workshop på Ekarängskolan görs till: leila.talmoudi@abf.se

Både de regionala föreställningarna och den efterföljande workshopen görs i samarbete med ABF och Västra Götalandsregionen.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Residency and showing of Skirtpower at Vara Konserthus

On April 18-20 we have been invited to Vara Konserthus for a short residency. In Vara we will both rehearse the piece and do an informal open showing on Wednesday the 18 at 2 pm! We are delighted to have the opportunity to work at the concert house and very excited to show parts of the performance for an audience.

The open showing is free of charge and you don’t need to register, just stop by!

Image from the performance Skirtpower. Photo: Patrik Gunnar Helin

Tickets for the premiere
Don’t forget to buy your ticket fpr the premiere that were having at Vitlycke – Centre for Performing Arts, Saturday April 28 at 7 pm. Tickets can be purchased at Kulturpunkten.
Hope to see you there!

Watch a trailer for the performance here.
Click here to purchase your ticket.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Residens och visning av Skirtpower på Vara Konserthus

Den 18-20 april har vi blivit inbjudna till Vara Konserthus för ett kortare residens. I Vara kommer vi både repetera föreställningen och göra en informell offentlig visning, onsdag den 18 april kl 14.00! Vi är otroligt glada att få möjligheten att arbeta i konserthuset och det ska bli väldigt spännande att visa upp delar av föreställningen för en publik.

Det är fri entré till visningen och ingen föranmälan krävs, det är bara att komma förbi!

Bild från föreställningen Skirtpower. Foto: Patrik Gunnar Helin

Biljetter till premiären
Du har väl inte glömt att köpa biljett till premiären av Skirtpower som äger rum på Vitlycke – Centre for Performing Arts, lördag den 28 april kl 19:00. Biljetter bokar du via Kulturpunkten.
Hoppas vi ses där!

Se trailer för föreställningen här.
Klicka här för att köpa biljett.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Musik till Skirtpower – Lisen Rylander Löve

Repetitionerna av Skirtpower har nu inletts i Spinnstudion i Göteborg. Och den här gången består inte ensemblen av bara dansare utan även av musikern och tonsättaren Lisen Rylander Löve som både har skrivit all musik och medverkar live i föreställningen.

Lisen är en internationellt etablerad musiker och tonsättare från Göteborg, verksam inom jazz, elektronika och ljudkonst. Hon har utvecklat ett personligt sound där hon mixar akustiska instrument som saxofon och röst med live-elektronik och skapar sina egna unika ljudvärldar. Under 12 år var hon ena halvan av elektronikaduon Midaircondo som fick stor uppmärksamhet i Sverige och internationellt för sin genreöverskridande musik. Idag spelar hon i och komponerar för ett flertal grupper, bl.a. jazzkvartetten The Splendor som släppt tre hyllade album, och under hösten 2018 släpper hon material med sitt nya soloprojekt.

Bild på musikern och kompositören Lisen Rylander Löve. Foto: Patrik Gunnar Helin

Under vintern har Lisen arbetat intensivt med att skapa en ljudvärld till Skirtpower där hon bland annat har spelat in prasslet av kjolar och ljudet av bjällror från de masker som ensemblen använder sig av. Musikaliskt rör det sig från luftigt och skirt till kraftfullt och skitigt, där hårda beats och distade ljudvärldar möter böljande ljudsjok och melodier. Tankarna går ibland till Vangelis klassiska soundtrack till filmen Bladerunner.

Om den konstnärliga processen i komponerandet av musiken säger Lisen:
”Jag har arbetat med utgångspunkt i tankar och känslor jag själv har eller haft inför kjolen. Det handlar om drömmar, minnen, frustration, begränsningar, frigörelse, kraft, kamp, elegans, ömtålighet, sårbarhet, dans, frihet, makt, coolhet, sexighet, flicka, pojke, kvinnligt, manligt. Listan kan göras hur lång som helst.”

Bild på musikern och kompositören Lisen Rylander Löve. Foto: Patrik Gunnar Helin

Att valet föll på just Lisen var enligt Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg självklart.

”Lisen rör sig i många sceniska sammanhang, både som soloartist och i olika grupper och projekt. Hennes mångsidighet och musikalitet, skörheten och styrkan i hennes uttryck och den ständiga nyfikenheten gör Lisen till en mycket intressant kompositör och musiker, som ofta överraskar och som alltid strävar framåt.”

Skirtpower har premiär den 28 april på Vitlycke – Centre for Performing Arts och biljetter till premiären köper ni via Kulturpunkten!

Lyssna på låten Neon Sunrise från Skirtpower här.
Se trailer för föreställningen här.
Klicka här för att köpa biljett.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Music for Skirtpower – Lisen Rylander Löve

Rehearsals for Skirtpower has now begun at Spinnstudion in Gothenburg. And for this production in addition to the dancers, the ensemble also consists of musician and composer Lisen Rylander Löve who has written the music and performs live on stage as part of the piece.

Lisen is an internationally established musician and composer from Gothenburg, working in the fields of jazz, electronica and sound art. She has developed a personal sound where she blends acoustic instruments like saxophone and voice with live electronics, creating her own unique sound worlds. For 12 years Lisen was one half of electronica duo Midaircondo who gained wide recognition both in Sweden and internationally for their genre defying music. Today she plays with and composes for a number of groups, amongst them Swedish jazz quartet The Splendor that has released three acclaimed albums. During fall 2018 she will release material with her new solo project.

Image of musician and composer Lisen Rylander Löve. Photo: Patrik Gunnar Helin

During winter Lisen has labored intensely with creating a sound world for Skirtpower where she has, amongst other things, recorded the sounds of rustling skirts and of bells from the masks used in the piece. Musically it shifts from airy and light to powerful and dirty, where hard beats and distorted soundworlds meet billowing textures and melodies. There is something about the music reminiscent of Vangelis’ iconic soundtrack to the film Bladerunner.

In regards to the artistic process in composing the music, Lisen says:
“I’ve used my own thoughts and feelings about the skirt as a starting point for this. It’s about dreams, memories, frustration, limitations, emancipation, power, struggle, elegance, fragility, vulnerability, dance, freedom, power, coolness, sexiness, girl, boy, female, male. The list could go on.”

Image of musician and composer Lisen Rylander Löve. Photo: Patrik Gunnar Helin

The choice to work with Lisen was an easy one according to Spinn’s Artistic Director Veera Suvalo Grimberg.

“Lisen moves across a vast array of scenic expressions, both as a solo artist and in different groups and projects. Her versatility and musicality, the tenderness and the strength in her expression and her constant curiosity makes Lisen a very interesting composer and musician, one that often surprises and who’s always moving forward.”

Skirtpower premieres on April 28 at Vitlycke – Centre for Performing Arts and tickets for the premiere can be bought at Kulturpunkten!

Listen to the track Neon Sunrise from Skirtpower here.
See a trailer for the piece here.
Click here to purchase your ticket.