Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos på Hagateatern

Under två veckor kring påsk slår vi läger på Hagateatern vid Järntorget i Göteborg för att spela nya föreställningen Miramos i koreografi av Torgunn Wold!

Måndag till torsdag vecka 16 blir det påsklovsföreställningar för alla lediga barn och vuxna och tisdag till fredag veckan efter spelar vi föreställningar för både skolor och allmänhet. Alla är välkomna, precis som ni är!

I Miramos får du möta fyra fantasifulla varelser som är på tillfälligt besök här på vår blågröna planet. Nyfiket och undrande utforskar de världen. Men vart kommer de ifrån och vad gör de egentligen här? Miramos är en magisk och lekfull resa utanför tiden, bland färger, former och fantasier. Om naturens skönhet och dess skörhet. Om att allt som lever här på jorden både tillhör varandra och behöver varandra.

Föreställningstider
v. 16 – påsklov
Måndag 15 april kl 14.00
Tisdag 16 april kl 14.00 och 18.00
Onsdag 17 april kl 10.30 och 13.00
Torsdag 18 april kl 10.30

v. 17
Tisdag 23 april kl 10.30
Onsdag 24 april kl 10.30 och 18.00
Torsdag 25 april kl 09.00 och 10.30
Fredag 26 april kl 10.30

Biljettpris
Barn 30 kr
Vuxna 70 kr
Medföljande pedagog går gratis.

Läs mer om tillgängligheten på Hagateatern här.

Läs mer om Miramos här!
Boka din biljett på Kulturpunkten.nu

För mer information
Producentbyrån
tel: 0728-58 76 38
e-post: info@producentbyran.se

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos at Hagateatern

During two weeks around Easter we set up camp at Hagateatern at Järntorget in Gothenburg to present our new performance Miramos choreographed by Torgunn Wold.

Monday to Thursday during week 16 we’ll give Easter Holiday performances for children and adults on Easter leave and Tuesday to Friday week 17 we give performances for schools and the general public. Everyone is welcome, just come as you are!

In Miramos we meet four unusual creatures who are on a visit to our blue-green planet. The creatures investigate our world with curiosity and fascination. But where do they come from and what are they actually doing here? Miramos lets us in on a magical and playful journey outside of time, amongst colours, shapes and imagination. We experience the beauty and fragility of nature, and know that all living things on Earth belong together and need each other.

Performances
Week 16 – Easter Holiday
Monday April 15th at 14.00
Tuesday April 16th at 14.00 and 18.00
Wednesday April 17th at 10.30 and 13.00
Thursday April 18th at 10.30

Week 17
Tuesday April 23rd at 10.30
Wednesday April 24th at 10.30 and 18.00
Thursday April 25th at 09.00 and 10.30
Friday April 26th at 10.30

Ticket price
Children 30 sek
Adults 70 sek
Accompanying teachers go free of charge.

read more about the accessibility at Hagateatern here.

Read more about Miramos here!
Book your ticket at Kulturpunkten.nu

For further information
Producentbyrån
phone: +46 728-58 76 38
email: info@producentbyran.se

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos – premiere at Frölunda kulturhus April 4th!

On April 4th at 09.30 we finally premiere our new performance Miramos by Torgunn Wold! The performance is presented in Stora salen at Frölunda kulturhus both 09.30 and 11.00. It’s best suited for children ages 6-9 and adults who’ve chosen to affirm their inner child, but naturally everybody is welcome, just the way you are!

In Miramos we meet four unusual creatures who are on a visit to our blue-green planet. They investigate our world with curiosity and fascination. But where do they come from and what are they actually doing here? Miramos lets us in on a magical and playful journey outside of time, amongst colours, shapes and imagination. We experience the beauty and fragility of nature, and know that all living things on Earth belong together and need each other.

On the stage you meet Spinn’s dancers Izabell Makiela and Felicia Sparrström who are joined by guest dancers Annika Vestel and Britta Kangas.

Click here to book your tickets.
Read more about the performance here.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Miramos – premiär på Frölunda kulturhus 4 april!

Den 4 april kl 09.30 smäller det, för då är det äntligen premiär för vår nya föreställning Miramos i koreografi av Torgunn Wold! Föreställningen spelas i Stora salen på Frölunda kulturhus både kl 09.30 och kl 11.00. Den passar bäst för barn i åldrarna 6-9 år och vuxna med barnasinnet i behåll, men alla är såklart välkomna precis som ni är!

I Miramos får du möta fyra fantasifulla varelser som är på tillfälligt besök här på vår blågröna planet. Nyfiket och undrande utforskar de världen. Men vart kommer de ifrån och vad gör de egentligen här? Miramos är en magisk och lekfull resa utanför tiden, bland färger, former och fantasier. Om naturens skönhet och dess skörhet. Om att allt som lever här på jorden både tillhör varandra och behöver varandra.

På scenen möter ni Spinns dansare Izabell Makiela och Felicia Sparrström samt gästdansarna Annika Vestel och Britta Kangas.

Klicka här för att boka biljetter.
Läs mer om föreställningen här.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower at Folkteatern 10th-11th of May

Since the premiere in April last year, we’ve performed Skirtpower at a large number of venues throughout the region, including Vara konserthus and Regionteater Väst in Uddevalla. We’ve also visited Östhammar, Uppsala and Umeå, but so far we haven’t presented the performance in Gothenburg. Until now.

On May 10th-11th we have the great pleasure of presenting Skirtpower at the main stage at Folkteatern in Gothenburg. We hope you will all join us for the Gothenburg premiere of this amazing performance!

Earlier this year Skirtpower took home the award for “Sensory Orgasm of the Year” the 2019 edition of Scenkonstgalan 2019 in Gothenburg. From the jury’s motivation:

”A piece that activates our senses. It vibrates, we tremble. Our pupils dilate and close in time with the pulsing lights, in time with the pounding of the music and the movements of the bodies. A liberating dance that reminds us to give our bodies the room they need to be fantastic, and not to let anything stop us.”

Skirtpower is about the skirt as an ambiguous symbol of our society’s view on our bodies. About different codes for masculinity and femininity and expressions of sexuality. That the skirt, throughout history, has been a garment communicating masculinity and power, but how today it’s so clearly a feminine garment. Skirtpower is a study on forbidden bodies and movements in skirt, about sexuality and power. And about tenderness.

The performance is presented on Friday May 10th at 19.00 and on Saturday May 11th at 18.00.
Tickets are between 140-230 sek/each.

Read more and book your ticket here!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skirtpower på Folkteatern 10-11 maj

Sedan premiären i april förra året har vi spelat Skirtpower på ett stort antal platser i Västra Götalandsregionen, däribland Vara konserthus och Regionteater Väst i Uddevalla. Vi har också besökt Östhammar, Uppsala och Umeå, men vi har fortfarande inte spelat föreställningen i Göteborg. Förrän nu.

Den 10-11 maj har vi den stora glädjen att presentera SkirtpowerFolkteatern i Göteborg. Vi hoppas att ni alla kommer och hjälper oss att fira Göteborgspremiären av den här fantastiska föreställningen!

Tidigare i år vann Skirtpower i kategorin ”Årets sinnesorgasm” under Scenkonstgalan 2019 i Göteborg och juryns motivering löd:

”Ett verk som aktiverar vårt sinnescentra. Det vibrerar, vi skälver. Våra pupiller vidgas och sluts i takt med ljusets pulserande, i takt med musikens bultande och med kropparnas rörelse. En frigörande dans där vi påminns att ge våra kroppar utrymme att få vara så fantastiska som de är, och om att inte låta något hindra oss.”

Skirtpower handlar om kjolen som tvetydig symbol för samhällets syn på våra kroppar. Om regler för manligt, kvinnligt och uttryck för sexualitet. Om att kjolen genom historien varit ett plagg som kommunicerat maskulinitet och makt, men där den idag är så tydligt kvinnligt kodad. Skirtpower är en studie kring förbjudna kroppar och förbjudna rörelser i kjol, om sexualitet och om makt. Och om ömhet.

Föreställningen spelas fredag den 10 maj kl 19.00 och lördag den 11 maj kl 18.00.
Biljetterna kostar mellan 140-230 kr/styck.

Läs mer och boka er biljett här!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Relaxed Performance

In 2018 we started a collaboration with Göteborgs Konserthus and the project Relaxed Performance, which is a concert format where everyone, regardless of temperament, age and function, is welcome to enjoy the music in their own way. But this is more than “just a concert”. It’s a form of visual multifaceted artwork where music meets dance, light and movement. Here the audience can move around, dance, sing or just listen if they want to. Relaxed Performance is a meeting between the Gothenburg Symphony, Danskompaniet Spinn and the audience.

There is also am incredibly beautiful trailer from the arrangement in October last year.

Relaxed Performance takes place Saturday March 30th at 15.00 in Stenhammarsalen at Göteborgs Konserthus. The foyer opens already at 13.30 if you’d like to start the afternoon with some fika.

The concert is audio described using Tecken som stöd (TSS). Before the concert there will be a audio described introduction, starting at 14.20.

Click here to read more about Relaxed Performance.
Click here to have a look at the Facebook event.
Click here to book your ticket!

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Relaxed Performance

Under 2018 inledde vi ett samarbete med Göteborgs Konserthus och projektet Relaxed Performance som är en konsert där alla, oavsett temperament, ålder och funktion, är välkomna att ta till sig musiken på sitt eget sätt. Men det är mer än ”bara en konsert”. Det är ett slags visuellt allkonstverk där musik möter dans, ljus och rörelse. Här finns möjligheter för alla att röra sig runt, dansa, sjunga eller bara lyssna om man vill det. Relaxed Performance är ett möte mellan musiker ur Göteborgs Symfoniker, Danskompaniet Spinn och publiken.

Nu finns dessutom en otroligt fin trailer från arrangemanget som gjordes i oktober förra året.

Relaxed Performance äger rum lördag den 30 mars kl 15.00 i Stenhammarsalen på Göteborgs Konserthus. Foajén öppnar redan kl 13.30 för dig som vill starta eftermiddagen med en fika.

Konserten syntolkas och förmedlas genom tecken som stöd (TSS). Syntolkningsintroduktion startar kl 14.20

Klicka här för att läsa mer om Relaxed Performance.
Klicka här för att komma till Facebook-eventet.
Klicka här för att boka biljett!