Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Att skriva dansen… – Live-streamade föreställningar vecka 22!

Under vecka 22 genomför vi de avslutande aktiviteterna inom projektet Att skriva dansen och dans skriften som vi inledde under 2019 tillsammans med Författarcentrum Väst.

Onsdag och torsdag den 27-28 maj kommer vi att presentera ”pop-up-föreställningar” med ambitionen att visa på utdrag ur den konstnärliga processen från det här projektet. Och när världen nu är upp och ned och vi inte kan dyka upp på offentliga platser med detta, så har vi lyckats få till ett fantastiskt samarbete med Konsthallen i Trollhättan som live-streamar föreställningen som en del av satsningen Kulturströmmar, onsdag den 27 maj kl 19.00-19.45. Vi har även fått till ett samarbete med Världskulturmuseet i Göteborg som kommer att live-streama föreställning torsdagen den 28 maj kl 15.00.

Veera Suvalo Grimberg är konstnärligt ansvarig för arbetet med projektet Att skriva dansen och dans skriften. En av de stora utmaningarna blir hur gruppen kan jobba utan kontakt sinsemellan, samt att författarnas medverkan sker via länk. Men alla i projektet är otroligt taggade på det här arbetet, och vi hoppas att ni vill följa oss under de här live-streamingarna!

Medverkar gör dansarna Felicia Sparrström, Izabell Makiela, Annika Vestel, Rannhvi Mebius Jormin samt Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg och kompanivärden Tone Helly-Hansen som läser upp texter av författarna Elías Knörr (IS), Claire Carter (GB), Hans M Hirschi (SE), Hilding Sandgren (SE) och Sara Hallström (SE). Det blir även musik av tonsättaren Anders Rimpi.

Läs mer om streaming från Trollhättan Konsthall här!

Länken till streaming från Världskulturmuseet hittar ni här!

Bild för projektet Att skriva dansen och dansa skriften. Bilden föreställer de medverkande under repetitioner i Spinnstudion 2019.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Att skriva dansen… – Live streamed performances during week 22!

During week 22 we’re doing the final activities within the project Att skriva dansen och dans skriften that was started during 2019 together with Författarcentrum Väst.

Wednesday and Thursday Mat 27-28 we will be presenting “pop-up performances” with the ambition of giving you an insight into the artistic processes of this project. And now that the world is kind of upside down, and we can’t do this in any public space, we’ve been invited by Konsthallen in Trollhättan that will live-stream a performance as part of their initiative Kulturströmmar. The live-stream takes place Wednesday May 27 at 19.00-19.45. We’ve also been invited by Världskulturmuseet in Gothenburg to do a live-stream on Thursday May 28 at 15.00.

Veera Suvalo Grimberg is the artistic director of the project Att skriva dansen och dans skriften. One of the main challenges will be how the group can work without physical interaction, and the fact that the authors’ participation will be via link. But the entire cast is excited about the work ahead, and we hope that you all will follow the live-streams!

Participating artists are Felicia Sparrström, Izabell Makiela, Annika Vestel, Rannhvi Mebius Jormin as well as Spinn’s artistic director Veera Suvalo Grimberg and company host Tone Helly-Hansen who will be reading texts by authors Elías Knörr (IS), Claire Carter (GB), Hans M Hirschi (SE), Hilding Sandgren (SE) och Sara Hallström (SE). The performance also feature music by Anders Rimpi.

Read more about the streaming from Trollhättan Konsthall here!

The link to the streaming from Världskulturmuseet can be found here!

Image for the project Att skriva dansen och dansa skriften. The image depicts the participants during rehearsals at Spinnstudion in 2019.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skapande skola-projekt om miljö och klimat

Med utgångspunkt i nya workshopen Klot & Klimat åker Veera och Felicia den här och nästa vecka till Kungshamn och Hunnebostrand för att hålla i workshops med tema miljö, skräp och klimat.

Workshoparna äger rum utomhus på stranden Tången, Kungshamn den 12:e och 18:e maj och på St Görans Ö, Hunnebostrand den 19:e maj och ges för elever i årskurs 6 från Kungshamnsskolan och Hunnebostrands skola.

Läs mer om Klot & Klimat här!

Bilden föreställer en tecknad jordglob.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Skapande skola project about environment and the climate

Using the new workshop Klot & Klimat as their starting point, this week and the next, Veera and Felicia are heading for Kungshamn and Hunnebostrand to host workshops on themes revolving around the environment, trash and climate.

The workshops take place outside on the beach Tången, Kungshamn on May 12th and the 18th, and at St Görans Ö, Hunnebostrand on May 19th for students in the 6th grade at Kungshamnsskolan and Hunnebostrand’s school.

Read more about Klot & Klimat here!

The image depicts a drawing of a globe.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Högni Egilsson

Last week we finally got the great news that Kulturrådet has granted us funding for a collaboration with Icelandic composer Högni Egilsson! Högni will be creating music for our upcoming duet choreographed by Lára Stefánsdóttir.

Högni is one of Iceland’s most renowned artists and has released music on the highly acclaimed record label Erased Tapes Records. He released his solo debut Two Trains in 2017 and has written music for for both theatre, TV and film, as well as toured all over the the world with bands like Gusgus and Hjaltalín. We are incredibly happy about this collaboration with Högni and we can’t wait for the premiere this autumn!

This week the ensemble has rehearsed at Spinnstudion in Gothenburg, with Lára taking part over link from Iceland. New circumstances require new solutions… We have also had a chance to discuss performance images with photographer Anna Ósk Erlingsdóttir and costume design with designer Charlotte von Weissenberg, who also did the costume for Miramos. More information about the piece will be announced during spring!

The image depicts the cover of Icelandic musician and composer Högni Egilsson’s record Two Trains.

Nyheter

Nyare inlägg


Äldre inlägg

Högni Egilsson

Förra veckan fick vi äntligen det fantastiska beskedet att Kulturrådet beviljar vår ansökan om medel för att samarbeta med den isländska komponisten Högni Egilsson! Högni ska skapa musik till vår kommande duett i koreografi av Lára Stefánsdóttir.

Högni är en av Islands mest namnkunniga artister och har bland annat släppt musik på hyllade skivbolaget Erased Tapes Records. Han solodebuterade 2017 med skivan Two Trains och har tidigare skrivit musik för både teaterföreställningar, TV och film, samt turnerat världen över med band som Gugus och Hjaltalín. Vi är så otroligt glada att vi har fått till det här samarbetet med Högni, och vi längtar tills premiären i höst!

Den här veckan har ensemblen repeterat i Spinnstudion i Göteborg där Lára har varit med på länk från Island. Nya omständigheter kräver nya lösningar… Vi har även passat på att diskutera föreställningsbilder med fotografen Anna Ósk Erlingsdóttir och kostym med designern Charlotte von Weissenberg, som även gjorde kostym för Miramos. Mer information om föreställningen kommer under våren!

Bilden föreställer skivomslaget till den Isländska musikern och kompositören Högni Egilssons skiva Two Trains.