[:sv]Det är mycket som händer samtidigt nu de kommande veckorna för Spinn! På lördag är det dags för turnéteamet med föreställningen Hannah Felicia att resa till Island. Hemma i Göteborg blir det en förhandsvisning av en ny soloföreställning med Spinns dansare Emilia Wärff!

19 november visas en förhandsvisning av Denna sida upp på Kulturhuset Bergsjön under Antidiskrimineringsbyråns 10 års jubileum. I programmet för jubileet presenteras en mix av kultur och samtal – om diskriminering, civilsamhället och om Antidiskrimineringsbyrån Västs start och om hur det är nu, tio år senare.

Plats: Kulturhuset Bergsjön, Rymdtorget.
Tid: Lördag 19 november, kl.12.30-15.30

Läs hela programmet för dagen här!

Denna sida upp
Dansaren och formgivaren Emilia Wärff har i ett nära samarbete med kompositören och musikern Anna Gustavsson skapat ett verk om välviljan, begränsningarna, lyxen, svenskheten och tryggheten. Sist men inte minst snabbservicen och skoskyddet. Föreställningen på Antidiskrimineringsbyråns 10 års jubileum är en förhandsvisning/work in progress och planerar att visas i sin helhet med premiär i februari 2023. Fotot är en repetitionsbild.

Komposition och musik: Anna Gustavsson
Koreografi: Emilia Wärff
Dans: Emilia Wärff
Produktion: Danskompaniet Spinn och Producentbyrån

ALT-TEXT[:en]There is a lot happening at the same time now in the coming weeks for Spinn! On Saturday it is time for the tour team with the performance Hannah Felicia to travel to Iceland. At home in Gothenburg, there will be a preview of a new solo performance with Spinn’s dancer Emilia Wärff!

On November 19, a preview of This side will be shown at Kulturhuset Bergsjön during the Anti-Discrimination Agency’s 10-year anniversary. The program for the anniversary presents a mix of culture and conversation – about discrimination, civil society and about the start of the Anti-Discrimination Agency West and about how it is now, ten years later.

Location: Kulturhuset Bergsjön, Rymdtorget.
Time: Saturday 19 November, at 12:30-15:30

Read the full program for the day here!

Denna sida upp
The dancer and designer Emilia Wärff has, in close collaboration with the composer and musician Anna Gustavsson, created a work about benevolence, limitations, luxury, Swedishness and security. Last but not least, the fast service and shoe protection. The performance at Antidiskrimineringsbyrån’s 10-year anniversary is a preview/work in progress and plans to be shown in its entirety with a premiere in February 2023. The photo is a rehearsal photo.

Composition and music: Anna Gustavsson
Choreography: Emilia Wärff
Dance: Emilia Wärff
Production: Danskompaniet Spinn and Producentbyrån

ALT-TEXT[:]

This site is registered on wpml.org as a development site.