[:sv]Den 24 maj arrangerar ShareMusic & Performing Arts en dansworkshop och samtal för danslärare och danspedagoger. Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg och dansare från Spinn Emilia Wärff är med och håller i workshopen.

Dans och rörelse ger oss frihet, men alla har inte frihet till dans och rörelse. ShareMusic & Performing Arts driver ett innovativt arbete för att främja vidgat deltagande och skapande i kulturlivet för personer med funktionsnedsättning. I Region Jönköpings län arbetar vi med stort fokus på dansutveckling, och i samarbete med Danskompaniet Spinn bjuder vi nu in till en kväll av kunskap och inspiration på uppdrag av Jönköpings kommun.

Passet börjar med en föreläsning om ShareMusics sätt att arbeta för att sedan övergå i en praktisk workshop. Där presenteras exempel på nya verktyg att använda i verksamheten för att fler ska få möjlighet att uttrycka sig med sin kropp oavsett förutsättningar. Under våra timmar tillsammans vill vi ge er förening de redskap ni behöver för att kunna välkomna fler människor att upptäcka, utöva och älska dans som både konstform och träning. Vi avslutar med ett gemensamt samtal där det finns chans att ställa frågor, samtala och diskutera.

Arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan/Studio 11 på uppdrag av Jönköpings kommun. Evenemanget är för dansledare och danspedagoger i Jönköpingsområdet. Anmälan till workshopen finns på Vuxenskolans hemsida.

ALT-TEXT[:en]On May 24, ShareMusic & Performing Arts arranges a dance workshop and talks for dance teachers and pedagogues. Spinn’s artistic director Veera Suvalo Grimberg and dancer from Spinn Emilia Wärff participates in the workshop.

Dance and movement give us freedom, but not everyone has freedom of dance and movement. ShareMusic & Performing Arts conducts innovative work to promote expanded participation and creation in cultural life for people with disabilities. In Region Jönköping County, we work with a strong focus on dance development, and in collaboration with Danskompaniet Spinn, we now invite you to an evening of knowledge and inspiration on behalf of Jönköping Municipality.

For three hours you will meet Sophia Alexandersson, artistic director of ShareMusic & Performing Arts, Veera Suvalo Grimberg, choreographer and dancer, artistic director of Danskompaniet Spinn and Emilia Wärff, dancer from Danskompaniet Spinn. All three have many years of experience in inclusion and dance.

Arranged in collaboration with Studieförbundet Vuxenskolan / Studio 11 on behalf of Jönköping kommun. The event is for dance leaders and dance pedagogues in the Jönköping area. Registration for the workshop is available on Vuxenskolan’s website.

ALT-TEXT[:]

This site is registered on wpml.org as a development site.