[:sv]Skolworkshops som handlar om både de grundläggande principerna i FNs barnkonvention och om vår miljö!

Nu är det dags för Spinn att ge sig ut till Nygårdsskolan med workshopen Lika värde! Vi är även igång med workshopen Vågade Vågor på Sandbackaskolan i Kungälv.

Nygårdsskolan i Askim och eleverna i årskurs 1 får besök av Spinns dansare Felicia Sparrström och Hannah Karlsson. Under tre måndagar ska vi tillsammans med eleverna skapa ett tryggt rum där vi kan samtala om och dansa med eleverna utifrån de grundläggande principerna i FNs barnkonvention.

Sedan förra veckan är vi på Sandbackaskolan i Kungälv med Vågade Vågor. I workshopen utforskar vi tillsammans med barnen rörelser med inspiration från vatten, djur och växter. Vi skapar ljud med skräp och bygger former med våra kroppar. Utifrån elevens egna förutsättningar skapar vi en trygg känsla där alla vågar våga på sitt eget sätt.

Bild från dansworkshop för barn tillsammans med dansare från Spinn. Foto Maja Blomqvist[:en]School workshops dealing with the UN Children’s Rights Convention and with our environment!

It is time for us in Spinn to set off to Nygårdsskolan with the workshop Lika värde! We are also working on the workshop Vågade Vågor at Sandbackaskolan in Kungälv.

Nygårdsskolan in Askim and the students in first grade are visited by Spinns’ dancers Felicia Sparrström and Hannah Karlsson. For three Mondays we will, together with the students, create a safe space where we can talk about and dance with the students the basic principles of the UN Children’s Rights Convention.

Since last week we are at Sandbackaskolan in Kungälv with Vågade Vågor. In the workshop, we explore movements with the children with inspiration from water, animals and plants. We create sounds with trash and build shapes using our bodies. Using each student’s own prerequisites, we create a safe environment where everyone dares to wave in their own way.

Image from dance workshop for children together with dancers from Spinn. Photo: Maja Blomqvist[:]

This site is registered on wpml.org as a development site.