[:sv]Redan tredje advent med fjärde på ingång och vi kan blicka tillbaka på en minst sagt händelserik höst! Våren ser mycket lovande ut med spännande projekt, premiär och andra nyheter men mer om det efter jul.

Workshops och projekt
Under året har Spinns dansare Felicia Sparrström medverkat i projektet Diverse Nordic Dancers. Arbetet resulterade i föreställningen un-be-known som hade premiär på CODA-festivalen i Oslo den 14 oktober.

Workshops har det blivit mycket av. Bland annat Vågade Vågor i Lerum och Kungälv, Klot & klimat under Göteborgs Kulturkalas och Lika Värde på Kungsbacka bibliotek. Höstens nya workshop Dansa en bok har varit runt på flera förskolor i Göteborg. Senast i veckan hölls en workshop för Spinns dansare med koreografen och pedagogen Hannaleena Markkanen från Finland.

Under fem dagar i slutet av november medverkade Spinns dansare Emilia Wärff och Annika Vestel på en danskongress i Bremen som anordnades av tanzbar_bremen. Bilden nedan är från kongressen.

ALT-TEXT

Turné och gästspel
Familjeföreställningen Miramos av Torgunn Wold besökte i augusti utbudsdagen Markedet for Scenekunst (MFS) i Sandefjord, Norge. Det blev även föreställningar genom KUBO för förskolor och skolor på Frölunda Kulturhus, Vingen Kulturhus och Folkets hus i Hammarkullen!

Duetten Hannah Felicia av Lára Stefánsdóttir har haft både Göteborgspremiär och Isländsk premiär! 29 oktober visades två föreställningar på Folketatern i Göteborg och senare i november begav sig teamet på en två veckors turné till Akureyri, Reykjavík och Ísafjörður. I början av september visades ett utdrag av Hannah Felicia på Svenska Paviljongen under Tanzmesse. 20 oktober spelades föreställningen i sin helhet på Berns salonger i Stockholm som en hemlig akt under ett event arrangerad av Misa/WiljaGruppen.

Den nya soloföreställningen Denna sida upp har vuxit fram under året och haft en förhandsvisning/ work in process på Kulturhuset i Bergsjön. Utdraget visades under Antidiskrimineringsbyrån Västs 10 års jubileum den 19 november. Föreställningen har premiär i vår och vi ser så fram emot det!

ALT-TEXT
Bilden är tagen av Jini Sofia på Berns salonger.

Spinn har också välkomnat två nya medarbetare under hösten. Simmel Åslund som tekniker på våra föreställningar och Ida Häggström som dansare. Vi är väldigt glada över detta!

Vi på Spinn önskar en riktigt god jul och tackar så gott för det här året. 2023 – here we come!

ALT-TEXT
[:en]Already the third Advent with the fourth coming up and we can look back on an eventful autumn to say the least! Spring looks very promising with exciting projects, premieres and other news but more on that after Christmas.

Workshops and projects
During the year, Spinn’s dancer Felicia Sparrström participated in the project Diverse Nordic Dancers. The work resulted in the performance un-be-known which premiered at the CODA festival in Oslo on October 14.

There have been a lot of workshops. Among other things Vågade Vågor in Lerum and Kungälv, Klot & klimat (Globe & Climate) during Göteborgs kulturfestival and Lika Värde at Kungsbacka library. Autumn’s new workshop Dansa en bok has been around at several preschools in Gothenburg. Last week, a workshop was held for Spinn’s dancers with the choreographer and the pedagogue Hannaleena Markkanen from Finland.

For five days at the end of November, Spinn’s dancers Emilia Wärff and Annika Vestel participated in a dance congress in Bremen organized by tanzbar_bremen. The picture below is from the congress.

ALT-TEXT

Tour and guest performances
The family performance Miramos by Torgunn Wold visited in August the supply day Markedet for Scenekunst (MFS) in Sandefjord, Norway. There were also performances through KUBO for preschools and schools at Frölunda Kulturhus, Vingen Kulturhus and Folkets hus in Hammarkullen!

The duet Hannah Felicia by Lára Stefánsdóttir has had both a Gothenburg premiere and an Icelandic premiere! On October 29, two performances were shown at Folketatern in Gothenburg and later in November the team went on a two-week tour to Akureyri, Reykjavík and Ísafjörður. In the beginning of September, an excerpt from Hannah Felicia was shown at the Swedish Pavilion during Tanzmesse. On October 20, the performance was played in its entirety at Berns salonger in Stockholm as a secret act during an event arranged by Misa/WiljaGruppen.

The new solo performance Denna sida opp has developed during the year and had a preview/work in process at Kulturhuset in Bergsjön. The excerpt was shown during the Antidiskrimineringsbyrån Väst’s 10-year anniversary on 19 November. The show premieres this spring and we are so looking forward to it!

ALT-TEXT
This picture was taken by Jini Sofia at Berns salonger.

Spinn has also welcomed two new employees during the autumn. Simmel Åslund as a technician at our performances and Ida Häggström as a dancer. We are very excited about this!

We at Spinn wish you a very merry Christmas and thank you very much for this year. 2023 – here we come!

ALT-TEXT[:]

This site is registered on wpml.org as a development site.